I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne

I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne

W najbliższą sobotę (21 maja) w Lublinie odbędzie się I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne, podczas którego poruszone zostaną kwestie zebrane w trzy bloki: Archiwalia prywatnego pochodzenia, Problemy archiwów Ukrainy, Zarządzanie dokumentami i archiwaliami.

W ramach pierwszego bloku z prelekcją „Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce – od teorii do praktyki” wystąpi dr Tomasz Czarnota z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.  Dr Marek Konstankiewicz (UMCS) wygłosi referat na temat Regulacji polskiego prawa archiwalnego dotyczących archiwaliów prywatnych. Ponadto w wystąpieniu Elizy Figarskiej (UMCS) poruszone zostaną problemy metodyki archiwalnej w archiwach społecznych.  

W seminarium obok prelegentów z lubelskiego Uniwersytetu swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się również historycy i archiwiści z Archiwum Pańwtowego w Lublinie oraz w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Narodowego Uniwersytetu we Lwowie, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego oraz Centralnego Państwowego Kino-Foto-Fono-Archiwum w Kijowie. 

Cały program seminarium dostępny jest tutaj

Miejsce i czas: 

21 maja 2016, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

9.30, otwarcie prac seminarium, sala 318, Nowy Humanik 

17.00, podsumowanie i zamknięcie obrad

ORGANIZATORZY:

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,

Katedra Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii, Narodowy Uniwersytet Charkowski, Charków,

Archiwum Państwowe w Lublinie,

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

seminarium
21Maj,2016
Lokalizacja i adres: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej