Alejka Archiwów Społecznych na OFIP

Alejka Archiwów Społecznych na OFIP

9 września 2017 w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie odbędzie się Alejka Archiwów Społecznych, którą przy Krakowskim Przedmieściu utworzą organizacje pozarządowe prowadzące działalność archiwalną.

Archiwa społeczne przedstawią różne formy działalności archiwalnej, zwiedzający będą mogli m.in. obejrzeć zbiory archiwalne AS-ów, wziąć udział w konkursach historycznych, opowiedzieć własną historię, a także wysłuchać muzyki jazzowej czy tradycyjnej. 

Przedstawiamy organizacje, które zaprezentują swoje działania w Alejce: 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek dokumentuje dzieje konspiracji na Pomorzu w latach 1939–1945, dzieje Wojskowej Służby Polek oraz Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK („Zagrody”). Fundacja organizuje sesje naukowe i popularnonaukowe, wydaje materiały sesyjne, publikacje, podejmuje inicjatywy powstawania tablic i obelisków upamiętniających walkę na Pomorzu. 

Fundacja przygotuje stolik pod hasłem “Kobiety – żołnierze”: na stoisku zwiedzający będą miały możliwość zapoznania się z dorobkiem badawczym, edukacyjnym i archiwalnym fundacji poprzez:

  • prezentację dokonań kobiet podczas II wojny światowej;
  • prezentację filmu z udziałem gen. E. Zawackiej;
  • ekspozycję mundurów wojskowych kobiet;
  • prezentację zbiorów archiwalnych i wydawnictw fundacji dot. II wojny światowej.

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta upowszechnia historię muzyki jazzowej w Polsce. Zajmuje się promocją jazzu w kraju i za granicą. Organizuje Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta. Na stronie polishjazzarch.com fundacja udostępniła m.in. zdigitalizowane numery czasopism jazzowych, w tym „Jazz Forum”, „Jazz”, programy i plakaty z festiwali muzycznych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazz nad Odrą we Wrocławiu. 

Fundacja przygotuje stolik “Jazzowe archiwum”, na którym można będzie zobaczyć:

  • prezentację zawartości portalu www.polishjazzarch.com;
  • archiwalne magazyny
  • prezentację filmów dostępnych na kanale YoutTube Polish Jazz Arch

Fundacja Ośrodka KARTA dokumentuje historię Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Gromadzi fotografie, dokumenty, korespondencję, dzienniki, nagrania audio i wideo, pamiątki i muzealia. Publikuje teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Bezpłatnie udostępnia źródła w internecie – w bibliotece cyfrowej pod adresem dlibra.karta.org.pl czy na stronie foto.karta.org.pl. Prowadzi czytelnię naukową. Organizuje konkurs historyczny dla młodzieży „Historia Bliska”. 

Stolik „Pamięć trzeciego sektora” będzie przede wszystkim skierowany osób działających w organizacjach pozarządowych oraz osób zainteresowanych historią ruchów obywatelskich i działalnością archiwów społecznych. Podczas pikniku Fundacja wystawi monidło, w którym będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie, wyświetlą prezentacje i filmy o archiwistyce społecznej oraz będą rozdawać materiały informacyjne. Odbędzie się też konkurs-niespodzianka z nagrodami, a przedstawiciele Ośrodka KARTA będą udzielać informacji, jak dbać o archiwum swojej organizacji czy społeczności, jak zabezpieczyć i uporządkować posiadane zbiory i zaprezentować je w internecie.

Stowarzyszenie Trójwiejska dba o zachowanie i rozpowszechnianie kultury i tradycji północnych regionów Polski. Dokumentuje dawne obrzędy, zwyczaje oraz folklor muzyczny i taneczny. Zajmuje się organizacją seminariów, warsztatów tańca czy śpiewu białego, koncertów, festiwali targów edukacyjno-kulturalnych. Prowadzi działalność wydawniczą. 

Na stoisku Stowarzyszenia Trójwiejska można będzie dowiedzieć się o działalności organizacji oraz o ostatnim projekcie, który był przeprowadzany na Kociewiu. Organizacja chce pokazać historie osób, które podzieliły się z nimi swoimi pieśniami, melodiami i opowieściami. Będzie można posłuchać tradycyjnych pieśni, które zostały usłyszane podczas badań terenowych, zatańczyć mazurka czy nauczyć się jak przybębnić do rytmu na bębenku obręczowym

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF ma na celu ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, podejmuje działania ratunkowe na rzecz zabytkowych nieczynnych cmentarzy wyznaniowych. Gromadzi informacje na temat przedwojennej historii regionu do 1945 roku, nagrywa relacje biograficzne mieszkańców Wielkopolski, pozyskuje fotografie i dokumenty. 

Fundacja przygotuje stolik “Przywracamy pamięć o tych, którzy odeszli”. Na stoisku zostanie przedstawiona dokumentacja fotograficzna o dotychczasowych działaniach stowarzyszenia na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii. Organizacja opowie o dziejach osadnictwa na prawie olęderskim na terenach Wielkopolski Wschodniej, przedstawi referat o rodzinach będących członkami kościoła ewangelickiego w Polsce, zamieszkujących w Wielkopolsce Wschodniej począwszy od połowy XVIII wieku aż do 1945 roku. Na stoisku będzie można spotkać osoby posiadające wiedzę na temat mniejszości narodowych i wyznaniowych, które opowiedzą historie swoje i swoich rodzin.

Związek Harcerstwa Polskiego. Muzeum Harcerstwa zajmuje się kształtowaniem postaw i idei patriotycznych i wolnościowych młodzieży w kraju. W Muzeum Harcerstwa gromadzony jest dorobek ruchu harcerskiego z całej Polski. Część zbiorów udostępniona jest na stronie internetowej muzeumharcerstwa.pl. Znajdują się tam m.in. audycje Rozgłośni Harcerskiej. Ponadto w zbiorach Muzeum przechowywane są m.in. archiwa rodzinne Aleksandra Kamińskiego, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

Przy stoliku “Harcerska Służba Pamięci” zostanie zaprezentowana część zbiorów archiwalnych Muzeum Harcerstwa oraz przeprowadzone zajęcia z zakresu kronikarstwa.

ósmy OFIP
09Wrzesień,2017
Adnotacje: 

Partnerzy:

logotypy partnerów

Patronat medialny:

patroni medialni

Lokalizacja i adres: 

Krakowskie Przedmieście, Warszawa

logo MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

FIO
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich