Wsparcie AS-ów

Centrum Archiwistyki Społecznej jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Dostarczamy archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promujemy oddolny ruch niezależnej archiwistyki. Zabiegamy o wsparcie całej dziedziny. Portal archiwa.org jest internetowym centrum polskiej archiwistyki społecznej: znajdują się tu informacje o archiwach i dla archiwów.

CAS proponuje archiwom społecznym współpracę m.in. na następujących polach:

Organizacjom pozarządowym polecamy zapoznanie się z interaktywnym samouczkiem "Jak zadbać o zbiory NGO?"

Stopniowo rozszerzamy nasze działania!

Zapraszamy do śledzenia naszych projektów i do kontaktu: kontakt@cas.archiwa.org