Wsparcie AS-ów

Ośrodek KARTA jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Dostarczamy archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promujemy oddolnych ruch niezależnej archiwistyki. Zabiegamy o wsparcie całej dziedziny. Portal archiwa.org jest centrum polskiej archiwistyki społecznej: znajdują się tu informacje o archiwach i dla archiwów.

Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie.

Ośrodek KARTA obecnie może zaproponować archiwom społecznym współpracę na następujących polach: