Wsparcie AS-ów

Centrum Archiwistyki Społecznej jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Dostarczamy archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promujemy oddolny ruch niezależnej archiwistyki. Zabiegamy o wsparcie całej dziedziny. Portal archiwa.org jest internetowym centrum polskiej archiwistyki społecznej: znajdują się tu informacje o archiwach i dla archiwów.

CAS proponuje archiwom społecznym współpracę m.in. na następujących polach:

  • dołączenie do bazy archiwów społecznych,  
  • darmowy program do opracowania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów: Otwarty System Archiwizacji,
  • dostęp do materiałów edukacyjnych (takich jak m.in. podręcznik "Archiwistyka Społeczna"),
  • konsultacje związane z prowadzeniem archiwum społecznego (drogą telefoniczną, mailową, podczas spotkań on-line i na żywo),
  • bogaty program szkoleń stacjonarnych i w formie webinariów.

Organizacjom pozarządowym polecamy również zapoznanie się z interaktywnym samouczkiem "Jak zadbać o zbiory NGO?"

Stopniowo rozszerzamy nasze działania!

Zapraszamy do śledzenia naszych projektów i do kontaktu: kontakt@cas.archiwa.org