Szkolenia internetowe dla archiwistów społecznych

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi szkolenia ze wszystkich aspektów działania archiwum społecznego. Interaktywne szkolenia i warsztaty prowadzone są również za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Jeśli:

  • posiadasz zbiory archiwalne: np. historyczne fotografie dotyczące miasta lub wsi, wspomnienia mieszkańców, nagrane relacje, zbiór starych pocztówek, czy dokumentację jakiegoś wydarzenia historycznego,

  • chcesz zarchiwizować np. historię swojego osiedla, miejscowości, stowarzyszenia, historię działań obywatelskich, historię grupy zawodowej lub artystycznej,

  • nie wiesz jak zbiory uporządkować, opisać, udostępnić zgodnie ze standardami,

  • chcesz uzyskać dotację na opracowanie zbiorów archiwalnych, ale nie masz wiedzy, jak to zrobić,

  • chcesz nagrywać relacje świadków historii,

  • chcesz zyskać darmowe narzędzie do opisywania zasobu, które zostało stworzone dla osób bez wiedzy archiwistycznej,

  • chcesz stworzyć wystawę lub inny projekt artystyczny lub edukacyjny na podstawie zbiorów archiwalnych,

  • chcesz wiedzieć, jak pracować z wolontariuszami oraz jakie są nowoczesne narzędzia do animowania społeczności lokalnej wokół działań archiwalnych,

zapraszamy do śledzenia informacji o naszych szkoleniach!

Zachęcamy również do kontaktu: szkolenia@cas.archiwa.org