Otwarty System Archiwizacji

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych.

Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów: ISAD(G)ISDIAH oraz ISAAR(CPF)

Do czego służy OSA?

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski - historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja.

Podstawowe funkcjonalności:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.

System podpowiada, jak wypełnić pola typu “sygnatura”, “data”, “typ dokumentu”, tak aby ułatwić poprawny opis osobom początkującym w dziedzinie archiwistyki.

Kto może wprowadzać dane do OSA?

Z OSA mogą korzystać archiwa społeczne: organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, grupy nieformalne, które posiadają ciekawe, unikatowe zbiory i chciałyby je opisać, a wybrane z nich udostępnić na portalu. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu określa Regulamin Otwartego Systemu Archiwizacji.

Otwarty System Archiwizacji został stworzony przez Ośrodek KARTA, a obecnie jest prowadzony i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej.  

Kontakt: 
tel. 22 294 11 00