Otwarty System Archiwizacji

Otwarty System Archiwizacji (w skrócie: OSA) to darmowy program komputerowy do opracowania zbiorów archiwalnych, stworzony przez Ośrodek KARTA w 2016 roku. Ideą przyświecającą jego twórcom było stworzenie systemu przeznaczonego specjalnie dla archiwów społecznych, a tym samym uwzględniającego ich specyfikę przy jednoczesnym zastosowaniu międzynarodowych standardów archiwalnych: ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF). Aplikacja OSA powstała również w odpowiedzi na potrzebę archiwów społecznych zgłaszaną na szkoleniach prowadzonych przez Ośrodek KARTA oraz w bezpośrednich kontaktach OK z innymi archiwami społecznymi.

OSA desktopowa

Program OSA został udostępniony początkowo w wersji desktopowej, którą można samodzielnie pobrać na dysk własnego komputera. Edycja desktopowa oznacza, że dostęp użytkownika do bazy danych jest w założeniu stacjonarny i można go uzyskać tylko przez komputery, które mają połączenie z konkretną bazą danych. Dane nie są publikowane w Internecie.

Twórcą programu Otwarty System Archiwizacji jest Fundacja Ośrodka KARTA. Został on stworzony jako element projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Program udostępniony umożliwia:
• wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
• podgląd wprowadzonych danych poprzez różne typy widoku (struktura „drzewka”/widok poziomy/widok pionowy);
• przeszukiwanie i indeksowanie danych;
• załączanie miniaturek skanów dokumentów i plików dźwiękowych;
• nadawanie uprawnień różnym typom użytkownika (administrator, redaktor, czytelnik);
• udostępnienie danych czytelnikowi na miejscu w archiwum;
• automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;

Otwarty System Archiwizacji (OSA) powstał z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny.
Dostosowany jest do osób początkujących – aby z niego korzystać, nie trzeba znać się na archiwistyce ani wiedzieć, jak się opisuje materiały archiwalne.

Pobierz program OSA

Program Otwarty System Archiwizacji udostępniany jest na licencji GNU GPL, co oznacza, że można:
• uruchamiać go w dowolnym celu,
• dostosowywać i ulepszać wedle swoich potrzeb za pomocą modyfikacji kodu źródłowego,
• rozpowszechniać niezmodyfikowaną wersję programu,
• rozpowszechniać modyfikacje programu na tej samej licencji (GNU GPL).

Tekst licencji w języku angielskim znajduje się tutaj: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt

Twórcą programu jest Fundacja Ośrodka KARTA. 
Autorzy programu: Paweł Cylc (implementacja), Małgorzata Kudosz (analiza systemu, testy), Ewa Kołodziejska (analiza systemu, testy), Katarzyna Ziętal (koordynacja projektu).

Projekt graficzny: rzeczyobrazkowe

TUTAJ można obejrzeć samouczek dotyczący podstawowych funkcji w OSA. 

OSA webowa

Zainteresowanie systemem OSA, a przede wszystkim chęć i potrzeba dzielenia się przez organizacje swoimi archiwaliami w Internecie przyczyniły się do rozpoczęcia prac nad jej wersją webową. Założeniem tego serwisu są: pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać, wystarczą: komputer, przeglądarka internetowa oraz Internet.

Praca w programie, czyli opracowywanie archiwaliów odbywa się bezpośrednio w przeglądarce internetowej, podobnie jak udostępnianie danych. Aplikacja posiada jednak opcję umożliwiającą zablokowanie wybranych danych przed ich publikowaniem w sieci. Program posiada oddzielny interfejs dla użytkowników, którzy będą chcieli zapoznać się w Internecie z zasobem archiwalnym danej organizacji. Wersja webowa programu OSA pozostaje kompatybilna z jej wersją desktopową. Przeniesienie danych do nowszego systemu jest możliwe dzięki konwerterowi, opracowanemu przez Ośrodek KARTA.