Otwarty System Archiwizacji

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Do czego służy OSA?

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski - historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja.

Podstawowe funkcjonalności:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.

System podpowiada, jak wypełnić pola typu “sygnatura”, “data”, “typ dokumentu”, tak aby ułatwić poprawny opis osobom początkującym w dziedzinie archiwistyki.

Zachęcamy do obejrzenia samouczka OSA przedstawiającego najważniejsze funkcje programu.

Kto może wprowadzać dane do OSA?

Z OSA mogą korzystać archiwa społeczne: organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, grupy nieformalne, które posiadają ciekawe, unikatowe zbiory i chcieliby je opisać, a wybrane z nich udostępnić na portalu. Szczegółowe zasady korzystanie z serwisu określa Regulamin Otwartego Systemu Archiwizacji.

OSA oparta jest na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów: ISAD(G)ISDIAH oraz ISAAR(CPF)

Otwarty System Archiwizacji został stworzony przez Ośrodek KARTA, a obecnie jest prowadzony i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej.  

 

Kontakt: 
tel. 22 294 11 00