O nas

W Polsce istnieje ponad 500 archiwów społecznych. Archiwa te powstają oddolnie, aby dokumentować tematy wykraczające poza zakres zainteresowań archiwów państwowych, m.in. historię lokalną, historię ruchów protestu i oporu społecznego, losy zwykłych ludzi, historię organizacji pozarządowych, czy historię niezależnego życia artystycznego.

W imieniu tych archiwów od lutego 2020 roku działa Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS), instytucja kultury powołana przez Fundację Ośrodka KARTA oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją CAS jest wspieranie archiwów społecznych w zabezpieczaniu i upowszechnianiu zbiorów (m.in. poprzez oferowanie darmowych narzędzi i szkoleń), rozwijanie sieci ich współpracy i popularyzacja idei archiwistyki społecznej. 

Centrum Archiwistyki Społecznej wyrasta z doświadczeń Ośrodka KARTA, który stworzył największe archiwum społeczne w Polsce i przez wiele lat aktywnie działał na rzecz całej dziedziny. Wśród najważniejszych dotychczasowych efektów programu wsparcia archiwistyki społecznej można wymienić: 

CAS kontynuuje dotychczasowe działania Ośrodka KARTA w dziedzinie archiwistyki społecznej oraz pracuje nad nowymi projektami, w sposób systemowy wspierającymi archiwa społeczne i pomagającymi w ich profesjonalizacji.