O nas

W Polsce istnieje około 500 archiwów społecznych. Archiwa te powstają, aby dokumentować tematy, do których nie docierają instytucje państwowe m.in. historię lokalną, historię ruchów protestu i oporu społecznego, losy zwykłych ludzi, historię organizacji pozarządowych, historię życia artystycznego itd.

Ośrodek KARTA jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych (AS-ów). Dostarczamy archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promujemy oddolny ruch niezależnej archiwistyki. Zabiegamy o wsparcie całej dziedziny. Centrum programu to portal www.archiwa.org.

Oto najważniejsze efekty programu:

  • Otwarty System Archiwizacji - darmowy program do opisywania zbiorów AS-ów, stworzony z myślą o osobach bez wiedzy archiwistycznej, w pełni zgodny ze standardami Międzynarodowej Rady Archiwów, dostępny online. OSA to także platforma służąca prezentacji zbiorów archiwów społecznych. 
  • Podręcznik "Archiwistyka społeczna" (2012): pierwsza książka na temat oddolnego dokumentowania historii, prowadząca archiwistów-amatorów krok po kroku przez kolejne etapy powstawania i działania archiwum: od pozyskiwania zbiorów do ich udostępniania.
      
  • Konkurs dotacyjny "Wspieranie działań archiwalnych" dla archiwów społecznych, prowadzony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Uruchomienie konkursu było możliwe, dzięki poprawce do nowelizowanej Ustawy archiwalnej, zaproponowanej przez Ośrodek KARTA we współpracy z NDAP.
  • Publikacja o sytuacji AS-ów w 6 krajach (2015): "Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem/ Community archives. Models of cooperation with the state", będąca efektem konferencji międzynarodowej, zorganizowanej w 2014 przez KARTĘ.  
  • Kongres Archiwów Społecznych, zorganizowany po raz pierwszy w Warszawie w październiku 2015. Przyjechało na niego około 200 przedstawicieli AS z całej Polski. Na Kongresie utworzono sieć archiwów społecznych i przyjęto tekst Karty Zasad AS. Dostępny jest folder "Kongres archiwów społecznych" i nagrania video z Kongresu. W 2017 roku zorganizowaliśmy II Kongres Archiwów Społecznych. W 2019 zorganizujemy III Kongres AS-ó - 12.10.2019 w Muzeum POLIN.
  • Szkolenia dla AS-ów. Ponad 500 osób z bibliotek i organizacji pozarządowych, przeszkolonych z prowadzenia archiwum społecznego. 

III KONGRES ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2019 W WARSZAWIE. TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI.
ABY BYĆ NA BIEŻĄCO, ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER ARCHIWA.ORG. ZAPRASZAMY!