Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie NCK "Kultura – Interwencje 2021"

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie NCK "Kultura – Interwencje 2021"

Wnioski można składać do 15 marca 2021.

 

Celem programu Narodowego Centrum Kultury jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski w programie mogą składać:

- samorządowe instytucje kultury,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021.

 

Wniosek wzorcowy

Regulamin

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury