Radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia

Radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia

życzy Zespół Centrum Archiwistyki Społecznej!

Kartka z życzeniami od Centrum Archiwistyki Społecznej
24Grudzień,2020