Nagrywanie i aspekty etyczne w czasie pandemii | Cykl webinariów o historii mówionej

Nagrywanie i aspekty etyczne w czasie pandemii | Cykl webinariów o historii mówionej

Zapraszamy na ekspercką dyskusję wokół historii mówionej!
Na spotkaniu porozmawiamy o tym, jak nagrywać materiały w czasie pandemii, o wyzwaniach etycznych i o twórczym korzystaniu z relacji historii mówionej.

W rozmowie udział wezmą:

Katarzyna Bock-Matuszyk - historyk, zastępca redaktora naczelnego "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej", wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, kierownik Działu Badawczego we wrocławskim Ośrodku "Pamięć i Przyszłość". Interesuje
się między innymi wykorzystaniem relacji historii mówionej w badaniach nad przeszłością, popularyzacją historii, a
także praktycznymi aspektami realizacji projektów historii mówionej.

Jakub Gałęziowski – historyk, dokumentalista, realizator projektów historii mówionej, który przez wiele lat współpracował z Ośrodkiem KARTA i Domem Spotkań z Historią. Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Interesuje się metodologicznymi i etycznymi aspektami oral history oraz wzajemnymi relacjami historii mówionej i
metodami biograficznymi.

Marcin Jarząbek - historyk zajmujący się oral history, pracownik Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Poza historią mówioną i pamięcią zbiorową, zajmuje się historią społeczną i kulturową XIX i XX w., zwłaszcza kwestiami pogranicza, historią pojęć i historią kolei.

prowadząca: Adriana Kapała - historyczka, archiwistka, działaczka społeczna. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej.

Webinarium będzie transmitowane na żywo na naszym Facebooku we wtorek 8 grudnia w godz. 18:00-19:30.

Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Do zobaczenia!
Centrum Archiwistyki Społecznej

08Grudzień,2020