Etyka w nagrywaniu | Cykl webinariów o historii mówionej

Etyka w nagrywaniu | Cykl webinariów o historii mówionej

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu webinariów o historii mówionej organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej! Webinarium poświęcone aspektom etycznym poprowadzi Jakub Gałęziowski

Jakub Gałęziowski – historyk, dokumentalista, realizator projektów historii mówionej, który przez wiele lat współpracował z Ośrodkiem KARTA i Domem Spotkań z Historią. Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Interesuje się metodologicznymi i etycznymi aspektami oral history oraz wzajemnymi relacjami historii mówionej i metodami biograficznymi. Obecnie kończy pisać doktorat.

Tematy, które będą poruszane:
– Kim jest etyczny badacz/dokumentalista?
– Etyka w praktyce historii mówionej na wszystkich etapach realizacji projektu (od nawiązania kontaktu z rozmówcą, po archiwizację i upowszechnianie nagranej relacji).
– Metody dbania o dobrostan rozmówcy i nagrywającego w czasie trwania projektu historii mówionej.
– Wyzwania etyczne w pracy z narratorami i ich historiami.

Webinarium będzie transmitowane na żywo, jednak dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, nagranie będzie udostępnione do późniejszego obejrzenia.

Zapraszamy w każdy wtorek na kolejny webinarium z cyklu "Historia mówiona".
Już niedługo zapowiemy kolejne spotkanie!

Do zobaczenia!
Centrum Archiwistyki Społecznej

13Październik,2020 - 14Październik,2020