Webinarium o Otwartym Systemie Archiwizacji

Webinarium o Otwartym Systemie Archiwizacji

Zapraszamy na webinarium o systemie OSA. Webinarium odbędzie się w dwóch etapach 23 i 25 czerwca.

 

I etap: 23 czerwca (wtorek), godz. 15.00-16.30
II etap: 25 czerwca (czwartek), godz. 15:00 -16:00

 

Program szkolenia obejmuje:
I etap:
⇒ zapoznanie z misją Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Otwartym Systemem Archiwizacji (OSA),
⇒ praca z archiwaliami w OSA: opis instytucji/organizacji w OSA, opracowanie zbiorów w OSA,
⇒ omówienie zadania z opracowania zbiorów w OSA i przekazanie go uczestnikom,
⇒ odpowiedzi na pytania uczestników.

II etap:
⇒ omówienie zadania wykonanego przez uczestników,
⇒ odpowiedzi na pytania uczestników.
 

Regulamin korzystania z webinariów organizowanych prz​ez Centrum Archiwistyki Społecz​nej

grafika webinarium o OSA
23Czerwiec,2020 - 25Czerwiec,2020
Adnotacje: 

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, w związku z tym o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.