VI Forum Edukatorów Archiwalnych

VI Forum Edukatorów Archiwalnych

Zapraszamy do udziału - już po raz szósty - w spotkaniu Forum Edukatorów Archiwalnych, którego temat przewodni brzmi: „Wydawnictwa i materiały edukacyjne archiwów”.

Spotkanie kierowane jest do archiwistów, nauczycieli, historyków, osób zainteresowanych publikacjami poświęconymi edukacji archiwalnej. Patronat nad wydarzeniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Więcej informacji oraz szczegółowy program dostępne są pod adresem edukacjaarchiwalna.pl.

08Lipiec,2019 - 09Lipiec,2019
Lokalizacja i adres: 

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Koszalin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2