Konferencja „Historia publiczna w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”

Konferencja „Historia publiczna w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Fundacja „Borussia” zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. 

Celem konferencji jest – jak zaznaczają organizatorzy – "krytyczna analiza roli i miejsca historii publicznej w dzisiejszej Polsce. Chodzi nie
tylko o rozbiór konceptualny toczących się procesów społecznych, ale również wskazanie i uwypuklenie dobrych praktyk, form organizacji, kolorytu, problemowej specyfiki oraz kierunków rozwoju zainteresowań różnorakich środowisk działających w sferze animacji pamięci społecznej. Chcemy zastanowić się nad lokalną specyfiką i przyszłością rodzimych sposobów społecznego zagospodarowywania dziedzictwa przeszłości w planie ogólnych tendencji obserwowanych we współczesnej kulturze. Kluczową kwestią pozostaje także problem miejsca i roli środowiska akademickiego w kształtowaniu zjawisk kulturowych związanych ze społecznym wykorzystaniem przeszłości".

Szczegółowy program konferencji udostępniony jest na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

plakat konferencji naukowej
29Maj,2019 - 30Maj,2019
Lokalizacja i adres: 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie