IV Ogólnopolska konferencja "Educare necesse est - dziedzictwo pamięci"

IV Ogólnopolska konferencja "Educare necesse est - dziedzictwo pamięci"

Tematyka konferencji tym razem oscylować będzie wokół problematyki związanej z szeroko rozumianym dziedzictwem pamięci.

Referaty, komunikaty i dyskusje IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

1. Pamięć odradzającej się państwowości w edukacji publicznej,

2. Archiwa a pamięć.

Pierwszego dnia konferencji miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Drugiego dnia w godzinach przedpołudniowych zostaną przeprowadzone warsztaty, po południu natomiast, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9), nastąpi podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Organizatorami konferencji są:

  • Archiwum Główne Akt Dawnych,
  • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Archiwum Państwowe w Warszawie,
  • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
logo konferencji Educare necesse est
13Czerwiec,2019 - 14Czerwiec,2019
Adnotacje: 

Zgłoszenia udziału w obradach z referatem lub komunikatem (15 min.) można nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia bez referatu przyjmowane będą do 15 maja 2019 r. Uczestnicy konferencji zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w tych zajęciach do 15 kwietnia 2019 r. (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność wpływu).

Lokalizacja i adres: 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28