Konferencja z okazji 15-lecia specjalności archiwistycznej w Siedlcach

Konferencja z okazji 15-lecia specjalności archiwistycznej w Siedlcach

Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach zapraszają na konfrerencję "Oblicza archiwów – wyzwania archiwistyki"

Wg słów organizatorów:

W październiku 2003 r. na kierunku historia w Instytucie Historii ówczesnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach uruchomiono specjalność: archiwistyka, która nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj i cieszy się niesłabnącym powodzeniem naszych studentów. Do tego dodać należy studia podyplomowe:Archiwistyka i koordynacja czynności kancelaryjnych, które znajdują się w naszej ofercie edukacyjnej. Absolwenci siedleckiej archiwistyki pracują w archiwach ministerstw i centralnych urzędów państwa, w archiwach państwowych i zakładowych, w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej, terenowej administracji państwowej i samorządowej, muzeach i instytucjach kultury.

W związku z powyższym zorganizowanie okolicznościowej ogólnopolskiej konferencji naukowej uznaliśmy za najbardziej właściwe dla uczczenia 15 lat kształcenia archiwalnego na UPH. Konferencja, którą współorganizujemy z Archiwum Państwowym w Siedlcach, będzie składała się z dwóch części. W pierwszej wystąpią goście, rozpoznawalni badacze zajmujący się archiwistyką. W drugiej – absolwenci i doktoranci archiwistyki i zarządzania dokumentacją naszego Uniwersytetu, którzy z powodzeniem kontynuują działalność naukową w strukturach polskich ośrodków naukowych i kulturalnych.

oblicza archiwów
15Październik,2018
Adnotacje: 
Lokalizacja i adres: 

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach