XII Zjazd Internetowego Forum Archiwalnego IFAR

XII Zjazd Internetowego Forum Archiwalnego IFAR

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12. Zjeździe Internetowego Forum Archiwalnego IFAR.

IFAR jest wirtualnym miejscem spotkań archiwistów a także użytkowników archiwów. Obecnie jest to największe w Polsce forum branżowe archiwistów, gdzie w kilkunastu działach trwają dyskusje o archiwach zakładowych, metodyce archiwalnej, udostępnianiu, kształtowaniu zasobu archiwalnego i wiele innych. Dużą popularnością cieszy się dział poświęcony archiwom zakładowym, który stał się swoistym miejscem porad i wymiany doświadczeń dla archiwistów pracujących na przedpolu archiwalnym. Już teraz można ocenić IFAR jako bardzo wartościowe repozytorium wiedzy o archiwach i archiwistyce, podkreślić też należy merytoryczny wkład IFAROWICZÓW w rozwój dziedziny archiwalnej w Polsce.

29Maj,2018 - 30Maj,2018
Adnotacje: 

Transmisja oraz nagrania Zjazdu na kanale YouTube: Archiwa Państwowe

Lokalizacja i adres: 

Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6