III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami odbędzie się 19 maja 2018 r. w Instytucie Historii UMCS, Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie Instytutu Historii UMCS

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami
19Maj,2018
Lokalizacja i adres: 

Instytut Historii UMCS