III NieKongres Animatorów Kultury

III NieKongres Animatorów Kultury

NieKongres Animatorów Kultury to spotkanie animatorów i animatorek kultury. III NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się pod hasłem SIŁA WSPÓŁPRACY w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 
9 do 11 kwietnia 2018 roku.

Celem NieKongresu jest wymiana doświadczeń w aspektach takich jak: edukacja kulturowa, społeczna i więziotwórcza rola kultury, kultura żywa, lokalna i bliska oraz oddolne praktyki wokół inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Do tej pory odbyły się dwa NieKongresy Animatorów Kultury. W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 300 osób ‒ animatorów, edukatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm prywatnych, osób z metropolii, średnich i małych miast.

Gośćmi i uczestnikami tegorocznej edycji NieKongresu, poza animatorami i edukatorami, będą samorządowcy i lokalni działacze. Tylko we współpracy z samorządem i poprzez wytwarzanie systemowych i szytych na lokalną miarę rozwiązań, animacja kulturowa może osiągnąć swoje najważniejsze cele: wzmocnić społeczności i rozwój świadomego uczestnictwa w kulturze, a także włączyć się do realizacji ważnych polityk miejskich w obszarze miękkiej rewitalizacji.

Trzydniowe spotkanie będzie poświęcone tematom mieszczącym się w poniższych modułach:

  1. Animatorzy kultury w realizacji zadań publicznych (kultura ‒ rewitalizacja ‒ sprawy społeczne),
  2. Narzędzia skutecznego działania dla animatorów i samorządowców,
  3. Niezależność instytucji kultury. Relacje sektora animacji kultury z samorządem.

Oprócz warsztatów, debat i grup roboczych przewidziano również program wydarzeń towarzyszących dla mieszkańców i mieszkanek Poznania.

Nowym pomysłem w historii NieKongresu, są  „działania kroczące” ‒ specjalnie przygotowywany program mikrograntów dla wielkopolskich animatorów, który potrwa od kwietnia do września 2018 roku.

NieKongres
09Kwiecień,2018 - 11Kwiecień,2018
Kontakt: 
Adnotacje: 

Głównymi organizatorami są: Centrum Kultury ZAMEK, Miasto Poznań oraz Forum Kraków

Lokalizacja i adres: 

Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82 Poznań