III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków

III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków

W Warszawie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej”. Wydarzenie jest wspólnym projektem Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jak piszą organizatorzy konferencji, "Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest również okazją, by przedmiotem rozważań niniejszej konferencji uczynić wartości patriotyczne, ich rolę w edukacji publicznej oraz wpływ na kształtowanie postaw społecznych.

W związku z tym proponujemy, aby referaty i dyskusje III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  1. Patriotyzm — idea i zjawisko od połowy XVIII w. do XXI stulecia (m.in. czym jest miłość ojczyzny, jakie czynniki ją kształtują, jaką rolę pełni w tworzeniu wartości wspólnotowych — państwowych, regionalnych, lokalnych, obywatelskich, stowarzyszeniowych, formuły patriotyzmu, społeczne funkcje patriotyzmu, emocjonalność i racjonalność w postawach patriotycznych, symbolika patriotyczna, demonstracje i reprezentacje patriotyzmu, poszukiwanie uniwersum patriotycznego, patriotyzm a inne uczucia);
  2. Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje);
  3. Rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty".

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Czas i miejsce:

7 czerwca 2018 - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa).

8 czerwca 2018 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9, Warszawa)

logo konferencji Educare necesse estlogo konferencji Educare necesse est
07Czerwiec,2018 - 08Czerwiec,2018
Adnotacje: 

Zgłoszenia wraz ze streszczeniem można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Zgłoszenia do udziału w obradach bez referatu przyjmowane są do 20 maja 2018. 

Lokalizacja i adres: 

Warszawa