II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych

II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych

4-5 grudnia odbędzie się II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych, poświęcone tym razem tematyce gier terenowych i happeningów organizowanych przez archiwa.

Spotkanie towarzyszy konferencji naukowej V Toruńskie Konfrontacje Archiwalnych pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”. Spotkanie i konferencja odbędą się w dniach 3 – 5 grudnia 2015 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Udział w spotkaniu Forum jest bezpłatny.

Przedmiotem II Spotkania FEA będą gry miejskie oraz happeningi organizowane przez archiwa. Zaprezentowane zostaną ww. inicjatywy organizowane przez archiwa państwowe w Poznaniu Oddział Gnieźnie, Elblągu z siedzibą w Malborku i Opolu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Archiwum PAN, Archiwum Państwowe w Toruniu wspólnie z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Integralną częścią spotkania będzie też dyskusja o potrzebach edukacji w archiwach oraz kształcie i kierunkach rozwoju Forum Edukatorów Archiwalnych.

Bardzo prosimy przesyłać zgłoszenia uczestnictwa (imię i nazwisko, instytucja, e-mail) najpóźniej do 20 listopada 2015 r. na adres: forumedukatorowarchiwalnych@gmail.com.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Informacje na temat spotkania znajduje się na stronie FEA

Oto fanpage Forum na portalu Facebooku

04Grudzień,2015 - 05Grudzień,2015
Lokalizacja i adres: 

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń