Konferencja "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś"

Konferencja "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś"

10 grudnia 2015 w Katowicach odbędzie się konferencja mająca na celu przedstawienie badań na temat różnych aspektów tworzących dziedzictwo narodowe.

Proponowane obszary badawcze:

  • archiwa, biblioteki, muzea jako instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
  • ochrona dziedzictwa narodowego – domena (rola) państwa czy obywateli?
  • innowacyjność (rola technologii) w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa
  • zagrożenia dla dziedzictwa narodowego
  • Polska na arenie międzynarodowej – uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego
  • polskie dziedzictwo za granicą – dokonania i stan obecny
  • materialne i niematerialne dziedzictwo – obszary, tematy, problemy
  • dziedzictwo mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Na konferencję organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgłoszenia referatów są przyjmowane do 30 listopada. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj.

10Grudzień,2015
Kontakt: