II Konferencja "Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego"

II Konferencja "Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego"

W Krakowie w dniach 23–24 czerwca po raz drugi odbędzie się konferencja poświęcona dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Omówione zostaną działania związane z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem cyfrowych zasobów archiwalnych. Organizatorami konferencji są: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 

Zagadnienia omówione zostaną podczas następujących sesji tematycznych: Teoria archiwalna a dokument elektroniczny, Projekty krajowe i zagraniczne – przegląd inicjatyw, Doświadczenia archiwów w przejmowaniu, ewidencjonowaniu i opracowaniu dokumentacji elektronicznej, Archiwizacja Internetu. Na koniec zaprezentowane zostaną wyniki badań studentów i doktorantów UMK i UP. 

Cały program konferencji dostępny jest na stronie NAC

23Czerwiec,2016 - 24Czerwiec,2016
Lokalizacja i adres: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2