Konferencja o dokumentach życia społecznego

Konferencja o dokumentach życia społecznego

W dn. 6-7.10 2016 we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jak piszą organizatorzy,

"Dokumenty życia społecznego, znane także jako druki ulotne i okolicznościowe oraz materiały efemeryczne stanowią fenomen życia publicznego, szczególnie ważny i widoczny w niektórych epokach i środowiskach, jako źródło wiedzy historycznej. Publikacje tego rodzaju obecne w komunikacji społecznej od momentu wynalazku druku, kształtowane wraz z rozwojem komunikacji masowej, są wykorzystywane zarówno do badań naukowych, jak i dokumentowania zjawisk społecznych, kulturowych".

Polecamy tę konferencją archiwistom społecznym. Dokumenty życia społecznego to jedne z częstszych typów materiałów występujących w AS-ach. Warto poznać metody ich pozyskiwania, selekcji i opracowania. Jedną z prelegentek będzie Katarzyna Ziętal z Ośrodka KARTA.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

06Październik,2016 - 07Październik,2016
Lokalizacja i adres: 

Rynek 58, 50-116 Wrocław