Konferencja „Educare necesse est…”

Konferencja „Educare necesse est…”

Obrady będą odbywały się w Warszawie ( 6–7 czerwca 2017 r.) w następujących blokach tematycznych:
1. Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej;
2. Źródła archiwalne dokumentujące polskie drogi do niepodległości (2. poł. XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej;
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych;
4. Omówienie metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach.

Jak piszą organizatorzy:

Projekt nawiązuje do konferencji „Educare necesse est — ale jak i dlaczego” zorganizowanej w 2016 r., która pokazała, w jaki sposób różne środowiska wykorzystują źródła archiwalne oraz jakie mają potrzeby w tym zakresie.

Obecny projekt, odpowiadając na te potrzeby, idzie dalej. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach — nawiązujących do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pokazujących, w jaki sposób kształtowała się świadomość Polaków — ma na celu nie tylko omówienie wykorzystania źródeł archiwalnych w pracy edukacyjnej archiwów, ale też pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz zastosowania metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach, a także zapoznanie ze zmianami w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej.

W ramach konferencji planujemy seminarium poświęcone metodyce przygotowywania wystaw i wydawnictw popularyzujących materiały archiwalne, jak również realizacji w praktyce różnych form działań edukacyjnych. Z myślą o uczestnikach konferencji przygotowujemy „Podręcznik dobrych praktyk edukacyjnych”, przeznaczony nie tylko dla edukatorów archiwalnych, który zamierzamy dystrybuować nieodpłatnie w trakcie konferencji.

educare necesse est
06Czerwiec,2017 - 07Czerwiec,2017
Adnotacje: 

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 20 maja 2017 pod adresem: edukacja@warszawa.ap.gov.pl