VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który będzie obradował w dniach 20-22 września 2017 r. w Kielcach pod hasłem: „Archiwistyka bez granic”.

Powszechne zjazdy archiwistów organizowane są co pięć lat przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Biorą w nich udział również inne organizacje społeczne skupiające archiwistów, zarządców dokumentacji.

Program warsztatów: środa 20 IX 2017, 9.00-11.00

 • "Ochrona własności intelektualnej w warsztacie archiwisty" (moderatorzy: Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski)
 • "Lekcja genealogiczna w archiwach" (moderatorzy: Hubert Mazur, Agnieszka Rosa)
 • Obsługa użytkowników trudnych, czyli o tym jak nie dać się zaskoczyć" (moderator: Marlena Jabłońska)
 • "Digitalizacja archiwaliów" (moderator: Maciej Gajewski)
 • "Elektroniczne zarządzanie dokumentacją" (moderator: Jarosław Orszulak)
 • PANEL: "Zaproś konserwatora do współpracy - Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków" (moderator: Monika Bogacz-Walska)

Program paneli:

środa 20 IX 2017, 11.30-13.30

 • Panel konserwatorski skierowany do pracowników nadzoru archiwalnego i archiwistów zakładowych (moderator: Monika Bogacz-Walska)
 • Forum archiwistów rodzinnych (moderatorzy: Agnieszka Konstankiewicz, Władysław Stępniak, Waldemar Chorążyczewski)
 • "Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych" (moderator: Janusz Łosowski)
 • "100 lat archiwów społecznych" (moderator: Tadeusz Krawczak)
 • "Zarządzanie dokumentacją współczesną – w kierunku EZD i Records & Information Management" (moderator: Małgorzata Szabaciuk)
 • "Doświadczenie i edukacja – drogi do zawodu archiwisty" (moderator: Alicja Kulecka)

czwartek 21 IX 2017, 9.00-11.00

 • "Metodyka archiwalna w archiwach – krajobraz przed bitwą" (moderator: Hanna Staszewska)
 • "Archiwum Państwowe w Kielcach w służbie nauki i edukacji historycznej” (moderator: Beata Wojciechowska)
 • "Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach" (moderatorzy: Agnieszka Rosa, Hubert Mazur)
 • "Regulacje prawne działalności archiwalnej" (moderatorzy: Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski)
 • "Od badań dyplomatycznych do granic i struktury zespołu – zapotrzebowanie archiwistyki na badania kancelarii zbiurokratyzowanej" (moderator: Artur Górak, oponent: Dariusz Magier
 • "Kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów" (moderator: Hanna Krajewska)

czwartek 21 IX 2017, 11.30-13.30

 • Archiwum Diecezjalne w Kielcach jako miejsce spotkań przeszłości z teraźniejszością. Ludzie i dokumenty"
 • "Polacy w archiwistyce bez granic" (moderator: Piotr Zawilski, Ewa Czajka)
 • "Archiwa instytucji nauki i kultury ponad granicami" (moderatorzy: Barbara Brandt-Golecka, Monika Marcinkowska)
 • "Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia (moderatorzy: Robert Romuald Kufel, Mateusz Zmudziński)
 • "Jakich nauk pomocniczych potrzebują archiwiści?" (moderator: Marcin Hlebionek)
 • Problemy sensytywności informacji z zasobów archiwów wyodrębnionych"
 • "Archiwistyka społeczna – między archiwistyką państwową a prywatną" (moderator dr Artur Jóźwik)

Obrady plenarne:

środa 20 IX 2017 godz. 15.00-18.30, czwartek 21 IX 2017 godz. 15.00-18.00 z udziałem gości zagranicznych.

20Wrzesień,2017 - 22Wrzesień,2017
Kontakt: 

Wszelkie informacje związane z VII Powszechnym Zjazdem Archiwistów Polskich znajdują się na stronie internetowej Zjazdu: www.sap.waw.pl (zakładka Działalność Statutowa, Zjazd SAP – Kielce 2017) oraz pod nr tel.: kom. 578-814-369 e-mail: zjazd2017@sap.waw.pl

Adnotacje: 

Biuro Organizacyjne Zjazdu z siedzibą w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska (budynek Rektoratu) czynne w dniach 19 – 23 września 2017r.

Lokalizacja i adres: 

Politechnika Świętokrzyska, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 7, Kielce