Aktualności

16 / 07 / 2014

Ośrodek KARTA w ramach projeku Stabilizacja archiwistyki społecznej zabiega o wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości dotowania przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych archiwów społecznych (czyli jednostek tworzących nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny).

Projekt ustawy znajduje się na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego.

16 / 07 / 2014

Można się z nami kontaktować m.in. w następujących kwestiach:

  • zakładanie archiwum,
  • digitalizacja zasobu,
  • opis i opracowanie kolekcji,
  • prawo autorskie i inne kwestie związane z udostępnianiem zbiorów,
  • nagrywanie relacji historii mówionej,
  • archiwum fotograficzne.

Więcej informacji na podstronie Pomoc.

15 / 07 / 2014

Celem projektu jest zebranie, wraz z mieszkańcami Hrubieszowa, materiału archiwalnego (dokumentów życia społecznego, wspomnień, dzienników, zdjęć, literackich zapisów), który stanie się osią organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskana od mieszkańców i instytucji zewnętrznych dokumentacja zostanie opracowana i zdigitalizowana. 

Zebrany materiał stworzy wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i będzie podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji. W ten sposób biblioteka stanie się centrum aktywizacji społeczności lokalnej wokół dziedzictwa kulturowego. Projekt wzmocni prestiż biblioteki i jej pozycję jako instytucji nie tylko udostępniania, ale i tworzenia kultury.

Działania dokumentacyjne będą prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami, fotografiami, dokumentami, zapraszamy do kontaktu z biblioteką w Hrubieszowie: tel. 84 696 30 47. 

10 / 07 / 2014

Konsultacje przygotował zespół składający się z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu oraz z ekspertów.

Konsultacje potrwają od 7 lipca do 10 sierpnia 2014. Więcej informacji w artykule zamieszczonym na portalu ngo.pl.  

24 / 06 / 2014

W imprezie wzięło udział 27 instytucji, w tym: archiwa państwowe i społeczne, instytucje kultury i oświaty. Przygotowano bardzo ciekawe wystawy, prezentacje, warsztaty, wykłady i bloki filmowe. Nie zabrakło części rozrywkowej dla młodszych i starszych uczestników Pikniku: występy zespołów muzycznych, degustacje potraw typowo warszawskich, stoiska ze sprzedażą oryginalnej biżuterii i drobnych przedmiotów rękodzielniczych.

Archiwum Ośrodka KARTA przygotowało stoisko eksperckie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Archiwiści udzielali porad dotyczących opieki nad rodzinnymi archiwami oraz zachęcali do odwiedzania i korzystania z bogatych zbiorów Archiwum Ośrodka. W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się spotkanie z wieloletnią wolontariuszką Archiwum OK – Haliną Cieszkowską, która opowiadała o dawnej Warszawie sprzed lat. „Opowieść o Pałacu Staszica” zakończyła konkursem dla słuchaczy.

Swoje stanowisko na Pikniku miało również Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Na specjalnie przygotowanych komputerowych stanowiskach multimedialnych można było wysłuchać i obejrzeć fragmenty relacji audio i video. Przy stanowisku eksperckim członkowie archiwum udzielali porad, jak archiwizować prywatne zbiory, zabezpieczać je i digitalizować. W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica członkowie Archiwum Historii Mówionej – Jarosław Pałka oraz Anna Maciąg – przeprowadzili prelekcję na temat „Archiwum Historii Mówionej, czyli historia mówiona w praktyce”. 

Punkt informacyjno-konsultacyjny miało Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne, natomiast Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprezentowało dwa filmy, w tym jeden prezentujący historię Towarzystwa. 

Kolejny raz Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy i wszystkie biorące w nim udział instytucje starają się, by jego program był atrakcyjny i zachęcał do uczestnictwa w proponowanych wydarzeniach. 

Niestety, w pikniku nie uczestniczyło wiele organizacji pozarządowych. Liczymy na większą obecność archiwów społecznych w kolejnym – VI Warszawskim Pikniku Archiwalnym, na który już dziś zapraszamy. 

23 / 06 / 2014

Jednym z celów projektu Stabilizacja archiwistyki społecznej jest zbudowanie polskiego modelu współdziałania archiwistyki państwowej z archiwami społecznymi. Ponieważ wypracowany model ma stać się także podstawą zmiany polskiego ustawodawstwa, pragniemy wzorować się na najlepszych, sprawdzonych rozwiązaniach. W tym celu wystosowaliśmy do szefów państwowych służb archiwalnych list z prośbą o podzielenie się informacjami na temat archiwistyki społecznej w ich kraju. List został przekazany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na konferencji w Atenach 7-8 czerwca 2014. 
Można go przeczytać tutaj.

Informacje, które pozyskamy zaprezentujemy na międzynarodowej konferencji eksperckiej 6 października 2014 w Warszawie. Wcześniej na stronie www.archiwa.org zaprezentujemy teksty o archiwach społecznych w Niemczech, we Włoszech, w Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii.

10 / 06 / 2014

Jak piszą organizatorzy: 

TWOJA HISTORIA DZIELNICY to plenerowa wystawa, na której zobaczymy archiwalne zdjęcia z prywatnych albumów mieszkańców, oczywiście z Bemowem w tle. Dla tych, którzy mieszkają tu od dawna, będzie to okazja do wspomnień. Nowych mieszkańców chcemy przekonać, że Bemowo to nie tylko sypialnia Warszawy i zachęcić do zainteresowania się historią dzielnicy. (...)
Na naszej stronie zgromadziliśmy już zaczątek kolekcji archiwalnych zdjęć Bemowa (i bardzo wam dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które przesyłacie!), ale chcielibyśmy, by idea trafiła do szerszego grona. Pomyślcie tylko, ile archiwalnych fotek może leżeć w albumach waszych sąsiadów, którym do głowy by nie przyszło, że lokalna historia jest ciekawa i że takich materiałów można szukać w Internecie. Jest szansa, że zainteresują się tematem, kiedy ta historia sama „przyjdzie” do nich.

Idea budżetu partycypacyjnego polega na tym, że mieszkańcy sami zgłaszają swoje pomysły na działania w mieście, które następnie są wybierane w ogólnym głosowaniu. Ponieważ pomysły realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można zgłaszać co roku, zachęcamy archiwa społeczne do wzięcia udziału w konkursie. Jest to świetna droga do realizacji działań lokalnych. Pierwszym etapem wzięcia udziału w konkursie było zgłoszenie pomysłów przypisanych do danych dzielnic. Należało zdobyć minimum 15 podpisów poparcia dla danego pomysłu. Następnie wybranych 50 projektów zakwalifikowano do dalszego etapu. Niedługo zostanie uruchomione głosowanie.

Głosowanie będzie odbywać się od 20 do 30 czerwca na kilka sposobów: przez internet, listownie (na adres urzędu dzielnicy), osobiście, w urzędzie dzielnicy. Głosujcie na wystawę Cyfrowego Archiwum Bemowa!

Więcej informacji na stronie Cyfrowego Archiwum Bemowa.

02 / 06 / 2014

Archiwum gromadzi (i wkrótce zaprezentuje na portalu www.miastograf.pl) fotografie, wycinki prasowe[!cut], wywiady dotyczące Łodzi i jej historię. Inauguracja portalu zostanie poprzedzona dyskusją na temat archiwistyki społecznej, w której wezmą udział przedstawiciele Fundacji Archeologii Fotografii, Stowarzyszenia Topografie oraz Ośrodka KARTA (w osobie Agnieszki Kudełki.)

Serdecznie zapraszamy na dyskusję i polecamy Miastograf.