Aktualności

19 / 05 / 2014

Organizacje chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny mieć pomysł na współpracę z ECS oraz prowadzić działalność w zgodzie z celami statutowymi ECS, którymi są:

 • „upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach,
 • inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym, 
 • dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa  człowieka, z tymi, którzy są ich pozbawieni, 
 • czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego”.
   

Oferty można składać do 30 maja 2014.

Więcej informacji o konkursie na stronie Europejskiego Centrum Solidarności

09 / 05 / 2014

Wszystkich dotychczasowych czytelników bloga oraz uczestników grupy "Archiwa społeczne i Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej" zachęcamy do polubienia strony oraz do aktywnego uczestnictwa. Przenosimy tam swoją aktywność.

23 / 04 / 2014

Efektem będzie opracowanie 19 kolekcji archiwalnych ze zbiorów fundacji, stowarzyszeń i bibliotek. Zadanie realizowane będzie dzięki dotacji w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

18 / 04 / 2014

Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Według regulaminu konkursu projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny m.in. wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je - w możliwie szerokim kontekście - w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach dotacji?

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania 
 • Prawa autorskie
 • Najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
 • Projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii
 • Transport osób i rzeczy
 • Noclegi osób biorących udział w realizacji zadania
 • Wydawnictwa drukowane i elektroniczne
 • Promocja
 • Dokumentacja zadania (fotograficzna, filmowa itp.)
 • Zakup materiałów
 • Ochrona osób i mienia
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Obsługa techniczna
 • Catering (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Koszty pracy wolontariuszy

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Polecamy artykuł umieszczony na portalu www.ngo.pl pt. "Partner w bibliotece. Umowa o współpracy upoważnia do wniosku o dotację".

15 / 04 / 2014

Projekt ma na celu wspieranie e-wolontariatu. O grant mogą ubiegać się instytucje, ogranizacje, ale także grupy nieformalne. Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Konkurs grantowy organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Więcej informacji o konkursie na stronie e-wolontariat.pl

09 / 04 / 2014

W tym roku na koncercie wystąpi największa gwiazda białoruskiej sceny - Lyapis Trubetskoy. To rockowa grupa grająca mieszankę rocka, punka i ska. Za wykonywanie krytykujących reżim piosenek Lyapis ma zakaz występów na Białorusi.

Wyrażając solidarność z Białorusinami, nie wolno zapominać o wydarzeniach u innego wschodniego sąsiada Polski. Koncert będzie okazją do wyrażenia poparcia dla walczących o wolność Ukraińców. Poza Lyapis Trubetskoy na scenie pojawią się Kozak System, Maleo Reggae Rockers oraz Amaroka. Wszyscy muzycy, którzy zagrają na tegorocznym koncercie ,,Solidarni z Białorusią", występowali na kijowskim Majdanie.

W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć również białoruską poezję recytowaną przez polskich i białoruskich aktorów. Jako gość koncertu wystąpi także Andrzej Poczobut - dziennikarz, który za krytykę reżimu Łukaszenki siedział w więzieniu. Ponadto wszyscy Solidarni z Białorusią będą mogli wziąć udział w specjalnym happeningu. Koncert będzie transmitowany na Białorusi za pośrednictwem TV Biełsat oraz radio Racyja

W tym roku akcji „Solidarni z Białorusią” będzie towarzyszyć wystawa na Krakowskim Przedmieściu białoruskich plakacistów, których prace nie mogą zawisnąć w Mińsku, oraz warsztaty i debaty na temat sytuacji na Białorusi.

Organizatorem koncertu jest Inicjatywa Wolna Białoruś wraz ze Stołeczną Estradą przy wsparciu Miasta st. Warszawy, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Klubu Inteligencji Katolickiej, Fundacji Otwarty Dialog, Posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego, oraz Domu Spotkań z Historią.

03 / 03 / 2014

W latach 2014-2016 chcemy osiągnąć nastepujące cele: 

 • opracowanie modelu współpracy archiwów społecznych z państwem, uporządkowanie jej statusu prawnego przez nowelizację Prawa archiwalnego (umożliwienie współpracy archiwów społecznych z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych) i przygotowanie założeń do docelowej ustawy, która wprowadzi archiwa społeczne do polskiego prawa (pomocniczość państwa);
 • wzmocnienie „wewnętrzne”: profesjonalizacja dziedziny, zwiększenie kompetencji archiwistów społecznych (dostęp do wiedzy, szkolenia), dostarczenie narzędzi m.in. informatycznych do zabezpieczania, opracowywania, digitalizowania i udostępniania zbiorów;
 • stworzenie Sieci archiwów społecznych: samoorganizacja i integracja środowiska, budowa platformy wymiany informacji i doświadczeń (portal „branżowy” archiwa.org);
 • wzmocnienie „zewnętrzne”: zmiana pozycji społecznej, adekwatnie do wagi jej funkcji kulturowej (promocja i komunikacja społeczna).

Więcej informacji o programie „Obywatele dla demokracji”.