Aktualności

14 / 07 / 2015

Jesteśmy obecnie w przełomowym dla archiwistyki społecznej momencie. Ośrodek KARTA od marca 2014 roku realizuje projekt “Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, którego celem jest profesjonalizowanie AS-ów działających przy organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienie ich trwałości, a także zbudowanie modelu ich współpracy z państwem. Dzięki działaniom OK, do nowelizowanej ustawy archiwalnej wprowadzono zapis o możliwości dotowania działalności archiwistycznej organizacji pozarządowych.

Czekamy na Państwa uwagi, pytania, głosy dyskusji odnośnie dwóch wypracowanych dokumentów:

 • Postulaty dotyczące współpracy archiwistyki społecznej z państwową. Tekst przedstawia propozycję definicji archiwów społecznych, postulowane zmiany w prawie archiwalnym, warunki pierwszego dedykowanego archiwom społecznym konkursu dotacyjnego organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, znaczenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego i postulowane korzyści dla archiwów społecznych wynikającego z wpisania do niego zasobu
 • Tekst Karty Zasad Archiwów Społecznych, czyli swoistego kodeksu etycznego, określającego misję i zadania AS-ów.

Przedstawione teksty w pierwszym etapie były przedmiotem obrad grupy kilkunastu archiwistów społecznych - ochotników, którzy drogą internetową oraz w czasie spotkania 30 maja 2015 roku dyskutowali nad dokumentami. Obecnie oddajemy teksty do szerokiej konsultacji. Niebawem oddamy do konsultacji także trzeci tekst, na temat sieci archiwów społecznych (obecnie jest jeszcze przedmiotem obrad grupy).

Aby wziąć udział w procesie konsultacji, wystarczy zarejestrować się na forum.archiwa.org i zabrać głos w wątkach zamieszczonych w dziale "Konsultacje przed Kongresem Archiwów Społecznych". Konsultacje potrwają do 30 września 2015 roku, a efekty dyskusji zaprezentowane zostaną na Kongresie Archiwów Społecznych 24 października 2015 roku.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

14 / 07 / 2015

Więcej informacji o rodzajach wniosków można znaleźć na stronie grantodawcy.

Propozycje projektów można zgłaszać do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku.

Następnie internauci wybiorą swoich faworytów.

Od 21 do 28 sierpnia 2015 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

W razie wątpliwości pytania można kierować na adres fundacja@bzwbk.pl.

13 / 07 / 2015

Administratorzy strony Hubert Mazur i Agnieszka Rosa zachęcają do nadsyłania materiałów, które mogłyby wzbogacić zawartość portalu. 

Przede wszystkim chodzi o:

 • omówienie publikacji dotyczących działalności edukacyjnej archiwów, 
 • zapowiedzi podejmowanych inicjatyw edukacyjnych,
 • sprawozdania z podjętych przedsięwzięć edukacyjnych wraz ze zdjęciami.

Lista ta nie wyczerpuje tekstów, które mogłyby być zamieszczane na witrynie FEA. 

Administratorzy są bowiem otwarci na pomysły archiwistów. 

Kontakt do administratoriów: forumedukatorowarchiwalnych@gmail.com

 

13 / 07 / 2015

Celem spotkania jest poznanie aktywistów-archiwistów z Warszawy, zwiedzenie archiwów Ośrodka KARTA i rozmowa o zbliżającym się Kongresie Archiwów Społecznych, który odbędzie się 24 października b.r.

Wybór terminu nastąpi demokratyczną drogą. Chętni proszeni są o zaznaczenie dni i godzin, które preferują.

Link do ankiety.

Zapraszamy do rozesłania linku do zainteresowanych udziałem w spotkaniu. Prosimy o podanie e-maila osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu, na adres: a.kudelka@karta.org.pl

Prosimy o oddanie głosu do czwartku, 16 lipca. W piątek, 17 lipca, rozesłane zostanie podsumowanie ankiety i poinformujemy o terminie spotkania.

09 / 07 / 2015

Pierwszym punktem programu, trwającym godzinę, będzie prezentacja 12 archiwów społecznych: ich działalności, ich zbiorów, sposobu działania oraz pasji. W foyer przed salą audytoryjną zorganizujemy 12 stanowisk, przy których archiwa będą mogły się pokazać (poprzez publikacje, prezentację czy inną wybraną przez siebie formę) oraz porozmawiać z uczestnikami Kongresu. Zależy nam, aby pokazać bogactwo i różnorodność polskich AS-ów, zwłaszcza że do tej pory nie miały one szansy, by zaprezentować się w jednym miejscu. Oprócz prezentacji całościowej archiwum, chcielibyśmy, aby podzielili się Państwo z uczestnikami Kongresu doświadczeniem, które nabyli Państwo w czasie działań archiwalnych. Może to być np. praca z wolontariuszami, animowanie społeczności lokalnej, tworzenie archiwum cyfrowego, digitalizacja fotografii, nagrywanie filmowych relacji historii mówionej, współpraca z mniejszościami narodowymi, pozyskiwanie zdjęć od fotoreporterów itp.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zechcą w taki sposób pokazać działalność i osiągnięcia prowadzonych przez siebie archiwów, aby zgłosili swój akces.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajduje się tutaj.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16.08.2015. 

03 / 07 / 2015

Trwa zakładanie stron typu CATL/CAS oraz test z wiedzy przekazanej podczas szkolenia, którego wyniki uprawnią do otrzymania certyfikatu.

Uczestnicy szkoleń mogą oglądać nagrania szkoleń na www.forum.archiwa.org

Ostateczna lista organizacji uczestniczących:

 • Towarzystwo Przyjaciół Libiąża oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu
 • Stowarzyszenie Bydgoskie Kamienice
 • Stowarzyszenie Kulturalne JARTE
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych HOLON
 • Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI 
 • Fundacja Joanny Lamparskiej Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia"
 • Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy Koszalin
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy
 • Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA
 • Fundacja Obserwatorium
 • Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 • Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej
 • Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
 • Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca
 • Instytut Myśli Józefa Tischnera
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Stowarzyszenie Odra - Niemen
 • Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne ze siedzibą w Sopocie
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy
 • Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy
 • Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Dolina Kacanki"
 • Stowarzyszenie WAGA
 • Inicjatywa Historyczna (Wrocław)
 • Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu
 • Fundacja Bonum et Sapientia
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne, BLUR
 • Cyfrowe Archiwum Bemowa
01 / 07 / 2015

Żeby skorzystać z webinarium, trzeba się zarejestrować się na stronie untwisty.com.

Webinar obejmie tematy:

- Jak założyć konto na Mailchimp i co trzeba w związku z tym wiedzieć?

- Jak ustawić konto, listy, integracje.

- Tworzenie newslettera i wysyłanie go (także na zaplanowaną datę i godzinę).

- Jak podłączyć formularz zapisu do swojej strony internetowej?

- Po ok. 30 minutowej prezentacji planowana jest 20-30-minutowa runda pytań do prowadzącej Ariadny Wilczing na temat Mailchimp i e-mail marketingu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Natomiast w dn. 6-12 lipca w Łodzi odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „History which connects”, organizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "FERSO".

Uwaga: Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego.

Szkolenie jest spotkaniem edukacyjnym dla liderów pracujących z młodymi ludźmi z byłych krajów bloku wschodniego, aby być w stanie zmierzyć się z ich systemów w percepcji i ocenie przeszłości postkomunistycznej. Jednym z celów jest, aby być w stanie budować postawy otwartości i tolerancji wobec różnych optyk wspólnych wydarzeń, a następnie dowiedzieć się, jak przekazać je młodemu pokoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 03.07.2015 na adres mailowy: history.ferso@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania tutaj.

Miejsce: Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Organizatorzy pokrywają koszt wyżywienia, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający o uczestnictwie w szkoleniu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań związanych ze szkoleniem – kontakt pod nr tel. 426327977 lub history.ferso@gmail.com.

Źródło 

23 / 06 / 2015

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje prowadzące archiwum społeczne.

2. Fotografia musi pochodzić ze zbiorów Archiwum AS.

3. Wybieramy fotografie archiwalne pod względem ich atrakcyjności wizualnej i wartości historycznej. Dodatkową wartością może być opis fotografii zawierający ciekawą historię związaną z fotografią. Bierzemy pod uwagę także jakość skanowania. 

4. Konkurs ogłaszany jest raz na miesiąc na początku każdego miesiąca na stronie archiwa.org i na profilu „Archiwa Społeczne” na facebooku. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 25 b.m.

5. Fotografie powinny być przesłane na adres as@karta.org.pl. W tytule maila prosimy podać „Fotografia miesiąca”, w treści maila zaś nazwę organizacji. 

8. Każda osoba/organizacja może przysłać do pięciu fotografii.

9. Fotografie muszą być zapisane w plikach JPEG, o objętości nie przekraczającej 180 kB. 

10. Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość, a minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów. 

11. Fotografie powinny być profesjonalnie opisane.

12. Fotografie biorące udział w konkursie pozostają własnością archiwum. Udział w konkursie nie oznacza przeniesienia praw autorskich na Ośrodek KARTA. 

13. Co miesiąc zespół AS Ośrodka KARTA wybierze najlepszą fotografię, która zostanie nagrodzona publikacją książkową.

14. Wyniki będą ogłaszane do końca każdego miesiąca.

15. Fotografie będą publikowane na stronie http://archiwa.org/ oraz Facebook AS (promocja archiwum).

Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa propozycje!

Zespół Ośrodka KARTA

as@karta.org.pl

Anna Maciąg