Aktualności

02 / 06 / 2014

Zachęcamy do rozmowy z przedstawicielkami Archiwum Ośrodka KARTA: Joanną Michałowską – kierowniczką oraz Moniką Lipką – archiwistką!

Organizatorem jest Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne. Plakat do pobrania tutaj

Warszawski Piknik Archiwalny jest częścią Międzynarodowego Dnia Archiwów, w ramach którego w archiwach państwowych odbędą się wystawy, filmy, pokazy, warsztaty dla osób zainteresowanych tematem domowych archiwów.

30 / 05 / 2014

Organizatorzy piszą:

Zapraszamy wszystkie osoby mające pomysł na własny historyczny projekt internetowy. Może to być nowy portal, blog, aplikacja, archiwum cyfrowe, ale i np. gra planszowa czy gra miejska możliwa do odtworzenia poprzez materiały zamieszczone w sieci. Osoby zainteresowane nauczyć się mogą także podstaw digitalizacji i przygotowywania publikacji w formatach czytnikowych. Do udziału w warsztatach zachęcamy nauczycielki i nauczycieli historii, studentów i studentki kierunków humanistycznych i społecznych oraz osoby pracujące w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Każdy uczestnik i uczestniczka warsztatów pracować może nad własnym projektem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2014. Organizatorzy pokrywają zwrot kosztów podróży i noclegów.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Organizator: portal Historia i Media (Fundacja Nowoczesna Polska), Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Klio” i koalicja THATCamp Polska.

Więcej informacji na portalu Historia i Media.

19 / 05 / 2014

Organizacje chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny mieć pomysł na współpracę z ECS oraz prowadzić działalność w zgodzie z celami statutowymi ECS, którymi są:

 • „upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach,
 • inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym, 
 • dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa  człowieka, z tymi, którzy są ich pozbawieni, 
 • czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego”.
   

Oferty można składać do 30 maja 2014.

Więcej informacji o konkursie na stronie Europejskiego Centrum Solidarności

09 / 05 / 2014

Wszystkich dotychczasowych czytelników bloga oraz uczestników grupy "Archiwa społeczne i Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej" zachęcamy do polubienia strony oraz do aktywnego uczestnictwa. Przenosimy tam swoją aktywność.

23 / 04 / 2014

Efektem będzie opracowanie 19 kolekcji archiwalnych ze zbiorów fundacji, stowarzyszeń i bibliotek. Zadanie realizowane będzie dzięki dotacji w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

18 / 04 / 2014

Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Według regulaminu konkursu projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny m.in. wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je - w możliwie szerokim kontekście - w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach dotacji?

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania 
 • Prawa autorskie
 • Najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
 • Projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii
 • Transport osób i rzeczy
 • Noclegi osób biorących udział w realizacji zadania
 • Wydawnictwa drukowane i elektroniczne
 • Promocja
 • Dokumentacja zadania (fotograficzna, filmowa itp.)
 • Zakup materiałów
 • Ochrona osób i mienia
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Obsługa techniczna
 • Catering (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Koszty pracy wolontariuszy

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Polecamy artykuł umieszczony na portalu www.ngo.pl pt. "Partner w bibliotece. Umowa o współpracy upoważnia do wniosku o dotację".

15 / 04 / 2014

Projekt ma na celu wspieranie e-wolontariatu. O grant mogą ubiegać się instytucje, ogranizacje, ale także grupy nieformalne. Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Konkurs grantowy organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Więcej informacji o konkursie na stronie e-wolontariat.pl