Aktualności

01 / 07 / 2015

Żeby skorzystać z webinarium, trzeba się zarejestrować się na stronie untwisty.com.

Webinar obejmie tematy:

- Jak założyć konto na Mailchimp i co trzeba w związku z tym wiedzieć?

- Jak ustawić konto, listy, integracje.

- Tworzenie newslettera i wysyłanie go (także na zaplanowaną datę i godzinę).

- Jak podłączyć formularz zapisu do swojej strony internetowej?

- Po ok. 30 minutowej prezentacji planowana jest 20-30-minutowa runda pytań do prowadzącej Ariadny Wilczing na temat Mailchimp i e-mail marketingu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Natomiast w dn. 6-12 lipca w Łodzi odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „History which connects”, organizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "FERSO".

Uwaga: Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego.

Szkolenie jest spotkaniem edukacyjnym dla liderów pracujących z młodymi ludźmi z byłych krajów bloku wschodniego, aby być w stanie zmierzyć się z ich systemów w percepcji i ocenie przeszłości postkomunistycznej. Jednym z celów jest, aby być w stanie budować postawy otwartości i tolerancji wobec różnych optyk wspólnych wydarzeń, a następnie dowiedzieć się, jak przekazać je młodemu pokoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 03.07.2015 na adres mailowy: history.ferso@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania tutaj.

Miejsce: Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Organizatorzy pokrywają koszt wyżywienia, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający o uczestnictwie w szkoleniu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań związanych ze szkoleniem – kontakt pod nr tel. 426327977 lub history.ferso@gmail.com.

Źródło 

23 / 06 / 2015

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje prowadzące archiwum społeczne.

2. Fotografia musi pochodzić ze zbiorów Archiwum AS.

3. Wybieramy fotografie archiwalne pod względem ich atrakcyjności wizualnej i wartości historycznej. Dodatkową wartością może być opis fotografii zawierający ciekawą historię związaną z fotografią. Bierzemy pod uwagę także jakość skanowania. 

4. Konkurs ogłaszany jest raz na miesiąc na początku każdego miesiąca na stronie archiwa.org i na profilu „Archiwa Społeczne” na facebooku. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 25 b.m.

5. Fotografie powinny być przesłane na adres as@karta.org.pl. W tytule maila prosimy podać „Fotografia miesiąca”, w treści maila zaś nazwę organizacji. 

8. Każda osoba/organizacja może przysłać do pięciu fotografii.

9. Fotografie muszą być zapisane w plikach JPEG, o objętości nie przekraczającej 180 kB. 

10. Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość, a minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów. 

11. Fotografie powinny być profesjonalnie opisane.

12. Fotografie biorące udział w konkursie pozostają własnością archiwum. Udział w konkursie nie oznacza przeniesienia praw autorskich na Ośrodek KARTA. 

13. Co miesiąc zespół AS Ośrodka KARTA wybierze najlepszą fotografię, która zostanie nagrodzona publikacją książkową.

14. Wyniki będą ogłaszane do końca każdego miesiąca.

15. Fotografie będą publikowane na stronie http://archiwa.org/ oraz Facebook AS (promocja archiwum).

Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa propozycje!

Zespół Ośrodka KARTA

as@karta.org.pl

Anna Maciąg

22 / 06 / 2015

Będziemy wdzięczni za zgłaszanie propozycji tematów, które uważają Państwo za istotne do poruszenia na forum Rady. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres a.jozwik@karta.org.pl.

Do zadań Rady należy m.in. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury, prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury.

11 / 06 / 2015

Jak piszą organizatorzy: „Z troski o zachowanie wielowiekowego dziedzictwa ziemi michałowickiej oraz integrację społeczności lokalnej narodził się pomysł stworzenia archiwum, które powstaje w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z mieszkańcami. W ciągu najbliższych kilku miesięcy do archiwum trafią relacje świadków historii, stare fotografie, wycinki prasowe, dokumenty osobiste i inne obrazy życia społecznego. Inauguracja działalności Michałowickiego Archiwum Społecznego nastąpi jesienią. Na razie trwa rekrutacja uczestników projektu, którzy wcielą się w rolę archiwistów społecznych i pomogą organizatorom odkryć i udokumentować lokalne dzieje.

Obszar współczesnej gminy Michałowice, należący do najbardziej i najwcześniej zaludnionych ziem dawnej Polski, przylega bezpośrednio do granic administracyjnych miasta Krakowa. Mimo silnych, historycznych związków z miastem gmina wykształciła swą odmienną kulturę, związaną z rokiem rolniczym i liturgicznym. Dokumentował ją Oskar Kolberg, jak również Seweryn Udziela i jego następcy, zwracając uwagę na odmienności gwarowe, przepisy kulinarne, obyczaje wiejskie, przyśpiewki, strój ludowy oraz specyficzną kulturę pogranicza dwóch zaborów, austriackiego i rosyjskiego (granica przepoławiała teren dzisiejszej gminy). Od połowy lat 90. XX wieku gmina podlega intensywnym procesom suburbanizacyjnym. Wielu mieszkańców Krakowa znalazło w niej swój nowy dom. Dawna typowo rolnicza i sąsiedzka społeczność zmienia się w wielozawodową, obcą masę ludzi. W niepamięć odchodzą lokalne tradycje i zwyczaje. Zmienia się również krajobraz dawnych wsi”. 

Więcej informacji o nowej społecznej inicjatywie archiwistycznej na stronie Michałowickiego Archiwum Społecznego

01 / 06 / 2015

Pierwsze 3 godziny poświęciliśmy na wypracowanie postulatów współpracy AS-ów z archiwistyką państwową. Temat poprowadził dyrektor Ośrodka KARTA, Artur Jóźwik. Uzgodniliśmy definicję archiwum społecznego jako propozycję do nowego prawa archiwalnego. Omawialiśmy kwestie związane z rejestrem narodowego zasobu archiwalnego oraz konkursem dotacyjnym, który ma być w niedalekiej przyszłości prowadzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP). Postulaty te, po szerokiej konsultacji ze środowiskiem, przedłożymy NDAP.
fot. od lewej Łukasz Zagrobelny (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"), Alicja Wancerz-Gluza i Artur Jóźwik (Ośrodek KARTA)

 

Drugim tematem była sieć archiwów społecznych, który poprowadziła Anna Maciąg, specjalistka historii mówionej w zespole Archiwistyki Społecznej Ośrodka KARTA. Omawialiśmy cele i strukturę sieci oraz narzędzia kontaktu między AS-ami – członkami sieci. 

Ostatnią kwestią była Karta Zasad Archiwów Społecznych. Moderatorką tematu była Alicja Wancerz-Gluza, szefowa Historii Bliskiej w Ośrodku KARTA. Uzgodniliśmy 7 punktów kodeksu etycznego dla organizacji działających w sferze oddolnej archiwizacji.

Dziękujemy za 9 intensywnych godzin, w czasie których udało się wypracować wspólne stanowisko. Już wkrótce ogłosimy je na archiwa.org. Każda chętna osoba będzie mogła skomentować wypracowane dokumenty i po uwzględnieniu głosów zostaną one ogłoszone na Kongresie Archiwów Społecznych 24 października 2015 w Warszawie.
fot: Dawid Stanowski (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej);

 
fot.: Piotr Goździak (Izba Pamięci Pogoni Szczecin), Natalia Martini (Bronowickie Archiwum Społeczne)
na fot. lewej: Ewa Furgał (Fundacja Przestrzeń Kobiet), Zbigniew Gomoła (Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja");
fot. z prawej: Ewa Furgał (Fundacja Przestrzeń Kobiet), Zbigniew Gomoła (Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja"), Sebastian Górski (Centrum Inicjatyw UNESCO), Katarzyna Woch (Stowarzyszenie "Mój Bogucin"), Łukasz Zagrobelny (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz") 

 

29 / 05 / 2015

Bronowickie Archiwum Społeczne powstało jesienią ubiegłego roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. W jego zbiorach znajduje się blisko 200 świadectw przeszłości zgromadzonych, opracowanych i udostępnionych w internecie dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Wśród archiwaliów znajdziemy m.in. relacje świadków historii, dokumenty osobiste i fotografie ukazujące Bronowice Małe sprzed kilkudziesięciu lat. Wyłania się z nich ciekawy obraz dawnej podkrakowskiej wioski z chatami krytymi strzechą i polami uprawnymi na miejscu współczesnych bloków.

Bronowickie Archiwum Społeczne to pomysł na zachowanie pamięci o dawnych Bronowicach Małych – mówi koordynatorka BAS Natalia Martini – Angażuje mieszkańców w oddolną dokumentację historii lokalnej i ocalanie jej obrazu dla przyszłych pokoleń.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyznanej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich możliwy stał się rozwój bronowickiego zasobu archiwalnego. W lipcu zorganizowana zostanie akcja nagrywania wspomnień bronowian w wieku powyżej 65 lat na temat Bronowic Małych z czasów ich młodości oraz skanowania archiwalnych fotografii. Powstanie również słuchowisko poświęcone historii życia codziennego w dawnej podkrakowskiej wiosce w oparciu o wspomnienia zarejestrowane w ramach projektu.

Osoby, które chciałyby wzbogacić zbiory archiwum (o wspomnienia, zdjęcia, wycinki prasowe lub inne materiały archiwalne) proszone są o kontakt z organizatorami projektu (kontakt@archiwumbronowickie.pl, +48 510 683 503). 
Fot. Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego (BAS). Fot. BAS

 
Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego (BAS). Fot. BAS

 
Bronowice Małe. Fot. BAS

 
Archiwalia z Bronowic. Fot. BAS

 

Żródło: fotografie i informacje pochodzą od organizatora – Bronowickie Archiwum Społeczne

22 / 05 / 2015

Trwa zakładanie stron typu CATL/CAS oraz test z wiedzy przekazanej podczas szkolenia, którego wyniki uprawnią do otrzymania certyfikatu.

Zapraszamy uczestników do aktywności na forum.archiwa.org. Dziękujemy za już tam obecne cenne porady, np. tutaj

>> Program szkolenia >>

Ostateczna lista organizacji uczestniczących: 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Fundacja Równości i Emancypacji STER, Stowarzyszenie Przyjaźni PS (przed zmianą nazwy Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej), Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Aktywni Stare Pole, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, Fundacja Zielony Promień, Stowarzyszenie IKAR, Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza", Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska, Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja z Pasją, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Heksa, Fundacja Symbioza. Człowiek-Region-Integracja, Stowarzyszenie Agrafka (Toruń), Rada Kobiet Powiatu Kraśnickiego, Stowarzyszenie Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych "Szwadron", Stare Mielno i Unieście/Stowarzyszenie Ekowspólnota, Fundacja "Na zmianę".