Aktualności

07 / 10 / 2019

Rozpocząć opis archiwalny należy od opisu zespołu, następnie przejść do opisu jednostki archiwalnej, a kolejno dokumentu. Czasami - w przypadku zbiorów o większej liczbie dokumentów - można wprowadzić podział na serie. 

30 / 09 / 2019

Podczas III Kongresu Archiwów Społecznych zasiądą przy stoliku „Historia mówiona. Nagrywanie świadków historii” i odpowiedzą na Wasze pytania: Adriana Kapała (Ośrodek KARTA) i Mariusz Bieciuk (Białostocki Ośrodek Kultury). Zapraszamy!

Fot. Czerwiec 2019. Trójka dokumentalistów (Mariusz Bieciuk, Dominik Czapigo i Adriana Kapała) w trakcie rozmowy z Halimą Korycką. Fot. Joanna Łuba / Ośrodek KARTA

25 / 09 / 2019

Przy stoliku: „Zbiory prywatne w archiwum społecznym” będziecie można zasięgnąć porad na tematy związane m.in. z pozyskiwaniem prywatnych zbiorów archiwalnych, z zabezpieczaniem DŻS-ów... A przy stoliku czekać będą: Joanna Michałowska i Monika Harchut z Ośrodka KARTA, a także pani Jadwiga Gnich z Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.

24 / 09 / 2019

Najczęstsze typy zespołów/zbiorów, które są opracowywane w archiwach społecznych to spuścizny, kolekcje rodzinne, zbiory fotograficzne, dokumentacja stowarzyszeń, zbiory kolekcjonerskie.

Zapraszamy do dołączenia do systemu OSA: osa.archiwa.org.

21 / 09 / 2019

Zbiory Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez bibiotekę zostały przeniesione do Otwartego Systemu Archiwizacji w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego".

Zbiory dotyczą terenów Szebni, Bierówki, Trzcinicy, Jasła, Niepli, Warzyc, Zimnej Wody. Zbiory to między innymi: 30 dokumentów z okresu I i II wojny światowej, materiały dotyczące rodziny Cyganowsich i Wójcików oraz mieszkańców Trzcinicy, rękopisy, dokumenty i książki oraz zegarki i numizmaty, a także pocztówki należące do dawnych mieszkańców gminy, prace lokalnego artysty Stanisława Żurada oraz lokalnej poetki Michaliny Kurowskiej, materiały dotyczące pobytu Wojciecha Breowicza-działacza ludowego w Brazylii w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji na portalu OSA!

16 / 09 / 2019

Standard opracowany został przez Międzynarodową Radę Archiwów i ma za zadanie ułatwić dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Sygnatura, tytuł, data, twórca, rozmiar - to pięć pól obowiązkowych do wypełnienia według standardu ISAD.

W programie OSA (www.osa.archiwa.org) - opartym na międzynarodowych standardach archiwalnych - są to jedyne pola obligatoryjne. Oprócz tego istnieje kilkadziesiąt pól nieobowiązkowych. 

09 / 09 / 2019

Dla osób, które przeszukują zbiory w OSA, niezwykle ważna jest wiedza na temat, gdzie zbiory archiwalne w formie tradycyjnej (dokumenty, fotografie, nagrania audio lub wideo) są przechowywane i zabezpieczane. Im więcej informacji na temat instytucji i dostępu do materiałów zostanie opublikowane, tym łatwiejsze będzie dotarcie do oryginałów. Ważne są nie tylko dane kontaktowe (adres instytucji), ale również możliwość korzystania z usług, możliwość kwerend, sposób i godziny udostępniania. Udostępnianie zasobu jest jednym z ważnejszych zadań archiwum społecznego.  

Szczegółowe informacje o tym, jak należy opisać instytucję przechowującą materiały archiwalne opracowane są w: "ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017".