Aktualności

25 / 10 / 2019

Praca z archiwaliami daje satysfakcję:
- pozwala zdobyć wiedzę,
- w archiwach społecznych mamy często kontakt z osobistymi historiami, świadkami historii, od których dowiadujemy się szczegółów z przeszłości niedostępnych niekiedy w literaturze przedmiotu,
- opracowujemy i digitalizujemy zbiory, żeby inni mogli z nich korzystać - mamy świadomość tego, że nasza praca umożliwia dotarcie innym do nieznanych wcześniej materiałów.

23 / 10 / 2019

Albumy fotograficzne z archiwalnymi zdjęciami są interesującymi obiektami nie tylko ze względu na fotografie, które zawierają, ale też sposób wykonania albumów – zdarza się, że mają ozdobną okładkę czy zdobienia wewnątrz. Przystępując do opisania zdjęć z albumu, warto zwrócić uwagę na układ zdjęć (czy np. jest chronologiczny) oraz podpisy pod wszystkimi fotografiami. Dla archiwisty bardzo ważne będzie, czy fotografie  można swobodnie wyjmować z kart albumu, czy są one trwale do nich przytwierdzone. Jeśli zdjęcia zostały np. przyklejone, nie możemy ich odrywać, bo mogą ulec zniszczeniu.  

Jeśli zdjęcia z albumu wyjmują się, nie będziemy mieli problemów podczas skanowania. Jeśli nie – zwróćmy uwagę na to, czy karty dają się łatwo rozdzielić (np. album wymaga tylko rozszycia), wtedy łatwiej będzie skanować przytwierdzone do nich zdjęcia. 

Przy wszystkich czynnościach pamiętajmy o tym, żeby nie uszkodzić archiwalnego obiektu.
 

16 / 10 / 2019

Informacje należy podawać kolejno wg hierarchii poziomów opisu, zaczynając od najstarszego (zespół/zbiór), następnie wprowadzać opis serii/podserii (jeśli taki nadano porządek), jednostki archiwalne (jest to obligatoryjny poziom opisu) - a skończyć należy na dokumetach - (najbardziej szczegółowy poziom opisu w OSA).

Reguły opisu wielopoziomowego zostały oprawane w: "ISAD (G). Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego", Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2005.

07 / 10 / 2019

Rozpocząć opis archiwalny należy od opisu zespołu, następnie przejść do opisu jednostki archiwalnej, a kolejno dokumentu. Czasami - w przypadku zbiorów o większej liczbie dokumentów - można wprowadzić podział na serie. 

30 / 09 / 2019

Podczas III Kongresu Archiwów Społecznych zasiądą przy stoliku „Historia mówiona. Nagrywanie świadków historii” i odpowiedzą na Wasze pytania: Adriana Kapała (Ośrodek KARTA) i Mariusz Bieciuk (Białostocki Ośrodek Kultury). Zapraszamy!

Fot. Czerwiec 2019. Trójka dokumentalistów (Mariusz Bieciuk, Dominik Czapigo i Adriana Kapała) w trakcie rozmowy z Halimą Korycką. Fot. Joanna Łuba / Ośrodek KARTA

25 / 09 / 2019

Przy stoliku: „Zbiory prywatne w archiwum społecznym” będziecie można zasięgnąć porad na tematy związane m.in. z pozyskiwaniem prywatnych zbiorów archiwalnych, z zabezpieczaniem DŻS-ów... A przy stoliku czekać będą: Joanna Michałowska i Monika Harchut z Ośrodka KARTA, a także pani Jadwiga Gnich z Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.