Aktualności

07 / 10 / 2019

Rozpocząć opis archiwalny należy od opisu zespołu, następnie przejść do opisu jednostki archiwalnej, a kolejno dokumentu. Czasami - w przypadku zbiorów o większej liczbie dokumentów - można wprowadzić podział na serie. 

30 / 09 / 2019

Podczas III Kongresu Archiwów Społecznych zasiądą przy stoliku „Historia mówiona. Nagrywanie świadków historii” i odpowiedzą na Wasze pytania: Adriana Kapała (Ośrodek KARTA) i Mariusz Bieciuk (Białostocki Ośrodek Kultury). Zapraszamy!

Fot. Czerwiec 2019. Trójka dokumentalistów (Mariusz Bieciuk, Dominik Czapigo i Adriana Kapała) w trakcie rozmowy z Halimą Korycką. Fot. Joanna Łuba / Ośrodek KARTA

25 / 09 / 2019

Przy stoliku: „Zbiory prywatne w archiwum społecznym” będziecie można zasięgnąć porad na tematy związane m.in. z pozyskiwaniem prywatnych zbiorów archiwalnych, z zabezpieczaniem DŻS-ów... A przy stoliku czekać będą: Joanna Michałowska i Monika Harchut z Ośrodka KARTA, a także pani Jadwiga Gnich z Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.

24 / 09 / 2019

Najczęstsze typy zespołów/zbiorów, które są opracowywane w archiwach społecznych to spuścizny, kolekcje rodzinne, zbiory fotograficzne, dokumentacja stowarzyszeń, zbiory kolekcjonerskie.

Zapraszamy do dołączenia do systemu OSA: osa.archiwa.org.

16 / 09 / 2019

Standard opracowany został przez Międzynarodową Radę Archiwów i ma za zadanie ułatwić dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Sygnatura, tytuł, data, twórca, rozmiar - to pięć pól obowiązkowych do wypełnienia według standardu ISAD.

W programie OSA (www.osa.archiwa.org) - opartym na międzynarodowych standardach archiwalnych - są to jedyne pola obligatoryjne. Oprócz tego istnieje kilkadziesiąt pól nieobowiązkowych. 

09 / 09 / 2019

Dla osób, które przeszukują zbiory w OSA, niezwykle ważna jest wiedza na temat, gdzie zbiory archiwalne w formie tradycyjnej (dokumenty, fotografie, nagrania audio lub wideo) są przechowywane i zabezpieczane. Im więcej informacji na temat instytucji i dostępu do materiałów zostanie opublikowane, tym łatwiejsze będzie dotarcie do oryginałów. Ważne są nie tylko dane kontaktowe (adres instytucji), ale również możliwość korzystania z usług, możliwość kwerend, sposób i godziny udostępniania. Udostępnianie zasobu jest jednym z ważnejszych zadań archiwum społecznego.  

Szczegółowe informacje o tym, jak należy opisać instytucję przechowującą materiały archiwalne opracowane są w: "ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017". 

09 / 09 / 2019

Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 i było skierowane do seniorów i starszych dorosłych. 

Osią tematyczną spotkania były relacje polsko-niemieckie na bazie zbiorów archiwów społecznych. Odczytane zostały teksty, które pokazywały jak doświadczenia totalitaryzmów wpływały na losy jednostkowe. Wykorzystane zostały źródła pochodzące z archiwów społecznych t.j. dzienniki, fotografie, pamiętniki, relacje historii mówionej. W spotkaniu wzięła udział p. Gabriele Lesser, dziennikarka i historyczka, specjalizująca się w temacie II wojny światowej. 

Spotkanie prowadziła wicedyrektor ds. edukacji, założycielka Fundacji Ośrodka KARTA, Alicja Wancerz-Gluza. Na początku spotkania Katarzyna Ziętal, kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA opowiedziała o idei archiwów społecznych, o tym jakie źródła możemy mieć w domach, co znaczą prywatne kolekcje, fotografie, pamiętniki, korespondencja dla dziedzictwa. Zaprezentowano również możliwości włączenia się wolontariuszy-seniorów w prace archiwów społecznych. 
 
Od lewej: K. Falkowski, A. Wancerz-Gluza, G. Lesser. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA

 
Alicja Wancerz-Gluza. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA

 

 
Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

 

 
Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

 

02 / 09 / 2019

- wypytać o szczegóły, co chce przekazać; czy przekazać, czy udostępnić do skanowania?
- poprosić o zebranie informacji o materiałach, które przekazuje;
- przygotować umowę / protokół przekazania;
- zarezerwować sobie więcej czasu.

Ważne jest również podziękowanie ofiarodawcom za przekazane zbiory. 5 lat temu Ośrodek KARTA po raz pierwszy zorganizował Dzień Darczyńcy Pamięci, by wyrazić wdzięczność ofiarodawcom (w tym roku odbyła się już V edycja DDP). W 2015 roku DDP zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach.

Fot. Warszawa, 6 października 2014. Dzień Darczyńcy Pamięci zorganizowany przez Ośrodek KARTA w Domu Spotkań z Historią. Fot. K. Ziętal/Ośrodek KARTA