Aktualności

11 / 12 / 2019

Zakończyliśmy realizację projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019. W Otwartym Systemie Archiwizacji udostępniiliśmy kolekcje 25 bilbiotek należących do sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Każda z bibliotek otrzymała swoją podstronę na portalu, na której prezentowane są zbiory. Bibliotekarzom przekazano dostęp do panelu redaktora w systemie OSA, dzięki czemu mogą oni zamieszczać w nim kolejne archiwalia.

W ramach projektu w OSA znalazły się zbiory natsępujących bibliotek:

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z/s w Klenicy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna im K. I. Gałczyńskiego w Morągu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Węglińcu

09 / 12 / 2019

W przekazanych zbiorach znalazły się: archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Wśród nich między innymi: zdjęcia Ignacego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego z ich odręcznymi autografami oraz kolekcja prezentująca przyjazd żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera do Polski. 

Więcej informacji na stronie dzieje.pl.

05 / 12 / 2019

Warsztaty organizowane są przy współpracy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Jednym z poruszanych tematów jest stan wojenny w Polsce i na Górnym Śląsku. Spotkania będą miały miejsce w lutym, marcu i maju 2020.

Więcej informacji na stronie dzieje.pl.

03 / 12 / 2019

Na wystawie zaprezentowano pamiątki z okresu przebywania Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku - miejscu jego urodzenia oraz z dalszymi losami na emigracji w Londynie. Zbiory są skatologowane i udostępniane na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Więcej informacji na portalu dzieje.pl

30 / 11 / 2019

W jej skład wchodzą materiały dotyczące życia Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, jego braci, również żołnierzy AK oraz materiały dokumentujące działania Armii Krajowej na terenie Obszaru Warszawskiego.

Spuścizna została zinwentaryzowana i udostępniona w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA: https://osa.archiwa.org/). Można ją przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki.

Inwentarz dostępny jest tutaj, a z oryginałami można zapoznać w Archiwum Ośrodka KARTA.

Zadanie publiczne: "Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego - podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

30 / 11 / 2019

Zbiory Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez bibiotekę zostały przeniesione do Otwartego Systemu Archiwizacji w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego".

Najbogatszy zbiór stanowią pocztówki miasta Węgliniec od początku XX wieku do czasów wojennych. Biblioteka udostępnia także składający się z 46 zdjęć album niemieckiej rodziny z Węglińca, znaleziony w jednym z budynków na ulicy Wschodniej (dawniej Ostlandstrasse), a także inne materiały po niemieckich mieszkańcach miasta, np. dokumenty osobiste znalezione przy ul. Kościuszki 6, dotyczące m.in. rodziny Kurta Wernera (ur. 1918) i jego rodziny. Biblioteka udostępnia też kolekcję Macieja Duczmala, w tym zdjęcia z lat 40. jego dziadka na robotach przymusowych w Weixdorfie w Niemczech i inne pamiątki rodzinne. W zasobie znajdują się również materiały z okresu PRL-u, w tym materiały wyborcze NSZZ „Solidarność” z 1989 roku, jak i dokumenty życia społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji na portalu OSA!

29 / 11 / 2019

Irena Jarosińska (1924-1996) była jedną z pierwszych i najważniejszych w powojennej Polsce fotoreporterek oraz aktywną animatorką sztuki. Pracowała dla prestiżowych czasopism ilustrowanych „Świat” i „Polska”, inicjowała wystawy, happeningi, dyskusje, była mentorką młodych fotografów.

Spuścizna Jarosińskiej została przekazana Ośrodkowi KARTA w 2004 roku. W toku kilkuetapowych prac została uporządkowana, zabezpieczona w materiałach archiwizacyjnych i zinwentaryzowana. Ponadto w latach 2011-2016 zostało wyselekcjonowanych, opracowanych i opublikowanych online prawie 12 tys. zdjęć.

W 2019 roku prace nad archiwum fotografki były kontynuowane. Wybrano, zeskanowano i opracowano 1792 zdjęcia jej autorstwa. Opisane fotografie ukazują m.in. ludzi kultury lat 50.-80. (artystów: Mariana Bogusza, Henryka Stażewskiego, fotografów: Zbigniewa Dłubaka , Wiesława Prażucha, aktorki: Maję Komorowską, Grażynę Barszczewską, Alinę Janowską), przedstawienia teatralne (m.in. „Dziady” Adama Mickiewicza w Tetrze Starym w Krakowie), wystawy (m.in. argentyńskiego artysty Julio Le Parca w Warszawie), fotoreportaże z różnych miast Polski, w tym Warszawy, Krakowa, Kazimierza Dolnego, wreszcie eksperymenty fotograficzne i fotomontaże Jarosińskiej.

Wszystkie opracowane zdjęcia są dostępne na stronie: https://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0500_jarosinska_irena,345.html

Wybrane zdjęcia można zobaczyć w krótkim montażu: https://www.youtube.com/watch?v=gIvw4UerdKc&list=PLwE7YlRPJyczJhxpzLX2RQhFfMcsAZ8gP&index=14&t=0s

 

12 / 11 / 2019

14 listopada 2019 w Księgarni na Tłomackiem w Warszawie będzie miała prezentacja dwóch pierwszych części serii edytorskiej: Bronisławy Waligórskiej "Listy z Cytadeli 1886" i Anny Moszyńskiej "Listy z Pirny 1850". Zapraszamy na rozmowę z Emilią Kolinko, Mirą Marcinów, Moniką Rudaś-Grodzką i Kazimierą Szczuką o projekcie „Archiwum Kobiet: Piszące”.

Więcej informacji na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego