Ogólne

10 / 02 / 2015

Uczestnicy Konfrontacji będą debatować o trzech płaszczyznach archiwistyki: w ramach poszczególnych krajów, ośrodków czy też w ramach działów archiwistyki. Będą szukać odpowiedzi na pytanie, „czy istnienie specyficznych odmian archiwistyki jest zjawiskiem pozytywnym czy też powinniśmy zabiegać o jedną, uniwersalną archiwistykę?”. 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktami należy nadsyłać do 30 września 2015 roku na adres:

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. (056) 611-37-32

lub na adres e-mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com.

Zapraszamy również na Facebook: Konfrontacje Archiwalne.

10 / 02 / 2015

Dotychczas darmowa była jedynie usługa Google Ad Grants dająca możliwość przeprowadzania kampanii reklamowych w systemie AdWords o wartości 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dziś do tego grona dołączyły Google Apps wraz z Kalendarzem, Dyskiem i Gmailem oraz możliwość bezpłatnego prowadzenia firmowego konta YouTube, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie licznym organizacjom pożytku publicznego.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w życie we współpracy z fundacją TechSoup zajmującą się zapewnianiem organizacji non-profit wsparcia technicznego na globalną skalę. Oczywiście, aby skorzystać z darmowych usług i produktów Google konieczne jest spełnienie warunków, które są dostępne na stronie google.pl/nonprofits. Tam również można zgłosić chęć uczestnictwa organizacji w programie.

17 / 12 / 2014

Projekt dofinansowano ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych. Partnerem projektu jest Muzeum Historii Fotografii.

Jak piszą organizatorzy: „Projekt jest akcją zbierania i katalogowania zdjęć z Kazimierza, uchwycenia go jako miejsca codziennego życia, działania, dorastania, przeżywania miłości i rozstań, bójek i zabaw dziecięcych, codziennych sprawunków i rozmów, spotkań i zachwytów. Chcemy wykleić album Kazimierza Krakowskiego fotografiami z jego życia, które trwało i trwa nadal na wielu poziomach i w różnych czasach. Chcemy stworzyć fotograficzną opowieść o rzeczywistości Kazimierza w oparciu o prawdziwe fotografie amatorskie, rodzinne. Włączcie się do akcji i podzielcie się fotografiami z życia Kazimierza. Pokażmy jego życie – różnorodne i niezwykłe”

Aby wziąć udział w projekcie, należy nadesłać lub dostarczyć osobiście co najmniej jedną fotografię (odbitka lub skan) wraz z krótkim opisem (autor, opis zdjęcia lub jego historia) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zdjęcia zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielowi w siedzibie organizatora projektu. Fotografie będą opublikowane na fotoblogu „Album rodzinny. Kazimierz Krakowski” oraz fanpage’u projektu Album rodzinny Kazimierz krakowski.

Punktem kulminacyjnym będzie wystawa zebranych zdjęć podczas 25. Festiwalu Kultury Żydowskiej (czerwiec 2015).

Siedziba organizatora projektu: Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej, Kraków, ul. Józefa 36.

Spotkanie organizacyjne:

17 grudnia 2014, godz. 18.00, Cheder Cafe, ul. Józefa 36, Kraków

The Machers prezentują: „Album rodzinny – Kazimierz Krakowski”. 

10 / 12 / 2014

Jednym z elementów programu były stoliki eksperckie, przy których zasiedli specjaliści z zakresu edukacji i historii. Tematem jednego ze stolików była archiwistyka społeczna i wsparcie, które oferuje Ośrodek KARTA organizacjom pozarządowym zajmującym się oddolnym dokumentowaniem historii. Porad udzielała Katarzyna Ziętal, prowadząca projekt "Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce".

21 / 11 / 2014

Jak piszą organizatorzy: Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowi próbę rozeznania w najważniejszych wyzwaniach i barierach, jakie instytucje GLAM napotykają w procesie wdrażania otwartości. Ma on posłużyć za podstawę do stworzenia rekomendacji wskazujących na te obszary działalności instytucji, które należy wesprzeć, dostarczając pracownikom sektora GLAM wiedzy i narzędzi do rozwiązania praktycznych problemów, z którymi stykają się w procesie wdrażania otwartego modelu udostępniania zasobów.

Instytucje, które nie otrzymały zaproszenia do wypełnienia ankiety, a chciałyby wziąć udział w badaniu, proszone są o kontakt z koordynatorką projektu – Dorotą Kawęcką (dkawecka@centrumcyfrowe.pl). Gorąco zachęcamy archiwa społeczne do udziału w badaniu!

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Centrum Cyfrowego.

06 / 11 / 2014

CopyCamp to okazja do wzięcia udziału w dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. W ramach tegorocznego – dwudniowego wydarzenia przedyskutowana zostanie perspektywa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Trzecia odsłona CopyCamp adresowana jest nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do szerokiej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi goście specjalni:

  • Cory Doctorow – kanadyjski pisarz i dzienikarz, współredaktor serwisu Boing Boing
  • Birgitta Jónsdóttir – islandzka poeta i posłanka do parlamentu, obrończyni praw człowieka

Szczegółowy program konferencji na stronie CopyCamp.

Więcej informacji na stronie CopyCamp

CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

29 / 10 / 2014

Ponadto omówione będą studia przypadków i dobre praktyki, które mogą być pomocne w dalszej realizacji podobnych projektów. Przedstawione zostaną wstępne zagadnienia z obszaru prawa autorskiego, a na koniec prowadzący warsztat wraz z uczestnikami wspólnie będą tworzyć wyjściowe szkice projektów, które uczestnicy będą mogli później wdrażać i prowadzić samodzielnie w swoich organizacjach. 

Termin

Kiedy: 18 listopada 2014, godz. 10:00–17.00

Gdzie: lokal Państwomiasto, ul. Andersa 29 (Warszawa), sala konferencyjna na I piętrze.

Liczba miejsc ograniczona! Zapisywać można się za pomocą formularza: http://bit.ly/1wiTUg1 do 14 listopada.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: kwerner@centrumcyfrowe.pl

Organizator: Centrum Cyfrowe