Ogólne

02 / 10 / 2018

Spotkanie poprowadzi Tomasz Truskawa i Wojciech Borowik.

Termin: środa, 10 października 2018, godz. 18.00
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 7 (siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa)
 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

24 / 09 / 2018

W planach Centrum są stałe i czasowe wystawy, a także punkt informacji turystycznej dla licznych turystów, którzy przybywają do Suchowoli ze względu na postać ks. Jerzego Popiełuszki, który urodził się we wsi Okopy leżącej w gminie Suchowola.

Więcej informacji na stronie portalu dzieje.pl.

21 / 09 / 2018

Z okazji 10-lecia działalności Polskie Towarzystwo Historii Mówionej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia, zaprasza na międzynarodową konferencję "Oral history in action", która odbędzie się w Krakowie 28-30 marca 2019. Hasłem konferencji jest "Oral history in action" i jest adresowana również do nieakademickich działaczy, osób które zajmują się historią mówioną w praktyce. 

Zgłoszenia wystąpień należy nadsyłać do 31 października 2018. Więcej informacji (w języku angielskim) na stronie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

17 / 09 / 2018

Dni Digitalizatora 2018 odbędą się w siedzibie Filmoteki Narodowej w Warszawie 18-19 września 2018. 

Program konferencji dostępny jest na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego

14 / 09 / 2018

Wystawa Niepodległa wczoraj i dziś, czyli międzywojenny Zgierz w refotografii organizowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 września o godzinie 17.00. Więcej informacji na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa.

06 / 09 / 2018

“W dokumentach widać ogromną aktywność społeczną mieszkańców Wieliczki, którzy są zrzeszeni w licznych organizacjach, np. w Kółku Młodzieży Akademickiej, "Sokole", Towarzystwie Śpiewaczym "Lutnia", stowarzyszeniu kolejarzy z Wieliczki. Organizacje te przygotowywały liczne wydarzenia kulturalno-społeczne, wysyłały pisma do magistratu z prośbą o wsparcie, udostępnienie Parku Mickiewicza czy sali Magistrat. Znalezione też zostały książeczki opatrzone pieczątką "Bibljoteka Związku Legionistów Polskich w Wieliczce.

Ciekawe są też pisma mieszkańców do wielickiego magistratu, gdyż pokazują codzienne życie w Wieliczce” - pisze Anna Pasek PAP) dla portalu dzieje.pl


 

28 / 08 / 2018

„Strajki studenckie, protesty ekologiczne, fanziny, koncerty rockowe, punkowe agrafki i awangardowe przedstawienia – co je łączy? Jak wyglądały opozycyjne działania kulturowe w demoludach i czy na pewno byliśmy najweselszym barakiem?” – tak o wystawie piszą jej twórcy - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz zespół międzynarodowego projektu badawczego „Courage. Łączymy kolekcje”.

„Obok okładek punkowych zinów, zaszytych w spódnicach wierszy czy samizdatowych książek na wystawie zobaczymy zdjęcia i akta z archiwów Stasi, Securitate i KGB”.
 
Miejsce: Reduta Banku Polskiego, ul. Bielańska 10, Warszawa
w godz.: pon.-pt. i nd. 12:00-20:00 oraz sob. 10:00-16:00
Polecamy!
 
Celem projektu COURAGE jest powstanie dostępnej on-line bazy dokumentów dotyczących działalności opozycji kulturowej w krajach bloku socjalistycznego. Więcej na stronie projektu

   

30 / 07 / 2018

Wnioski składać mogły m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i religijne. 

Wśród beneficentów znaleźli się m.in.: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (Przemyśl), Fundacja Ośrodka KARTA (Warszawa), Fundacja Ważka (Wrocław), Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (Warszawa), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Stowarzyszenie Katolików Jerozolima (Poznań). Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

27 / 07 / 2018

O dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.