Ogólne

30 / 07 / 2018

Wnioski składać mogły m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i religijne. 

Wśród beneficentów znaleźli się m.in.: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (Przemyśl), Fundacja Ośrodka KARTA (Warszawa), Fundacja Ważka (Wrocław), Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (Warszawa), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Stowarzyszenie Katolików Jerozolima (Poznań). Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

27 / 07 / 2018

O dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

19 / 07 / 2018

Podręcznik opisuje kolejne etapy procesu digitalizacji. Osobne rozdziały poświęcono digitalizacji materiałów aktowych, fotografii, mikrofilmów, nagrań dźwiękowych i filmowych.

Podręcznik w formacie pdf do pobrania tu.

10 / 07 / 2018

30 czerwca 2018 w domu przy Placu Stefana Czarnieckiego 10 w Tykocinie odbył się wernisaż wystawy „133 opowieści. Tykocin w latach 1885–2018”. Na wystawie zaprezentowano Tykocin poprzez losy jego mieszkańców oraz przedmiotów, komponując z nich tytułowe 133 opowieści - rozpoczynając od roku 1885, w którym rozpoczęto budowę Placu Czarnieckiego w Tykocinie, poprzez losy Maksymiliana Kizlinga, mularza, który do Tykocina przybył z Saksonii.

Jak piszą organizatorzy: „Obok pamiątek rodzinnych, fotografii, dokumentów urzędowych i przedmiotów życia codziennego, na wystawie odsłuchać można fragmenty wspomnień Abrahama Turka – ocalonego z Zagłady tykocińskiego lekarza. Wystawa prezentuje również powojenne losy Tykocina: między innymi elektryfikację, działalność instytucji kulturalnych oraz społecznych”.

Wystawa dla zwiedzających dostępna jest od 1 lipca 2018.

Więcej informacji na stronie portalu Plac Czarnieckiego 10.

03 / 07 / 2018

Projekt ma na celu umożliwić lokalnym historykom gromadzenie i zapisywanie historii dzięki przechowywanemu w plecaku zestawowi narzędzi służących do nagrywania świadków historii, a także do archiwizowania i cyfryzacji materiałów archiwalnych (zdjęć, listów pamiętników).  

W plecaku znajduje się „przenośny zestaw archiwisty”, na który składają się: dyktafon rejestrujący wywiady z ludźmi danej społeczności, skaner płaski, pendrive na pliki, bezkwasowe koszulki i teczki do przechowywania materiałów archiwalnych oraz bawełniane rękawiczki. Dołączono również porady techniczne, jak należy korzystać z narzędzi archiwistycznych. 

W kwietniu archiwistka Josephine Mc Robbie pierwszy taki zestaw przywiozła do archiwum społecznego w San Antonio (San Antonio African American Community Archive and Museum), które zajmuje się badaniem dziedzictwa afroamerykańskiej ludności w San Antonio w stanie Teksas. W ramach wizyty przeszkolono szóstkę wolontariuszy z używania dyktafonów i skanerów. Efektem oddolnego działania były m.in. zeskanowane fotografie związane z księdzem Raymondem A. Calliesem, który był inicjatorem jednego z największych marszów upamiętniającego Martina Luthera Kinga w kraju. Jego córka i ludzie, którzy pracowali z księdzem, dodatkowo podzielili się swoimi historiami, przyczyniając się do powiększenia spuścizny. 

Projekt „Archivist in a Backpack” ma na celu dotarcie do lokalnych społeczności i zachęcenie do ocalenia przed utratą historii i materiałów, na których te historie zostały utrwalone.

Źródło 

22 / 06 / 2018

W numerze tematem wiodącym jest współpraca organizacji pozarządowych z biliotekami, a wśród artykułów m.in. tekst Małgorzaty Czapalskiej Współpraca bibliotek z organizacją pozarządową Wikimedia Polska czyli Wikiprojekt "Biblioteka" oraz tekst Crystal Schimpf Biblioteki wspierające dobro publiczne: narzędzia i porady, jak dotrzeć do organizacji pozarządowych. Polecamy lekturę nowego numeru Biuletynu EBIB!

 

19 / 06 / 2018

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem. Powinny one być związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i religijne. Termin składania ofert upływa 9 lipca 2018. 

Na stronie NDAP pojawiła się lista najczęściej popełnianych błędów formalnych

Dodatkowo w poniedziałek 25 czerwca o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie NDAP odbędzie się spotkanie poświęcone instruktażowi wypełniania ofert. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia do 21 czerwca do godz. 12.00 na adres e-mail: dotacje@archiwa.gov.pl.

13 / 06 / 2018

„Na wystawie pokazujemy kilkadziesiąt zdjęć, dzielących się na trzy obszary tematyczne, obejmujące fotografię portretową z lat 40., życie codzienne Suchedniowa w okresie od lat 50. do 80. oraz krajobrazy. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część wystawy poświęcona fotografii portretowej”. 

Wystawę zorganizowała Fundacja Archeologia Fotografii (kurator wystawy: Jan Anderman). 
Zachowana część archiwum Mariana Musiała znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga”. Fundacja we współpracy ze stowarzyszeniem zdigitalizowała 3500 zdjęć w ramach projektu Wirtualne Muzeum Fotografii realizowanego ze środków MKiDN.

Wystawę zwiedzać można do 15 lipca w siedzibie Fundacji w Warszawie. Polecamy!
Więcej informacji na stronie Fundacji Archeologia Fotografii.
 

12 / 06 / 2018

Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich zespołów o informację o planowanej dacie wysłania pracy na adres konkurs@karta.org.pl. Bardzo nam to ułatwi sprawy organizacyjne. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści od Was! I oczywiście na Wasze prace, również w przedłużonym terminie do 30 września 2018.

Więcej informacji na temat konkursu na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Na portalu znajdują się tutoriale – krótkie filmy, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Jeśli chcecie otrzymać plakaty i ulotki informujące o konkursie, prosimy o wiadomość na adres konkurs@karta.org.pl.