Ogólne

17 / 12 / 2018

Kolekcja szklanych negatywów, dokumentująca życie mieszkańców Rzeszowa, pochodzi ze zbiorów Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. 

Zakład fotograficzny Edwarda Janusza działał w Rzeszowie na przestrzeni lat 1886-1951. 

Więcej informacji na stronie portalu dzieje.pl.

20 / 11 / 2018

Polecamy zwłaszcza następujące programy:

  • Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.  Nabór wniosków trwa do 30 listopada.
     
  • Wspieranie Działań Muzealnych. Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nabór zostanie ogłoszony niebawem.
     
  • Kultura Cyfrowa. Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Nabór trwa do 30 listopada
15 / 11 / 2018

Po szkoleniu, prowadzonym przez trenerów z Ośrodka KARTA, uczestnicy będą mieli konkretną wiedzę: jak wymyślić koncept projektu archiwalnego, jak szukać finansowania, jak skutecznie aplikować, jak profesjonalnie opracować zbiory w bezpłatnym programie Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org). Szkolenie, w dużej mierze oparte na dyskusji i wymianie doświadczeń będzie okazją do inspiracji pomysłami innych. 
 

Więcej informacji i formularz rekrutacyjny:

http://www.ariari.org/pl/128-seminarium-jak-realizowac-projekty-archiwal...

Kontakt: e-mail: stefania.hrycyk@ariari.org |tel. +48 515 086 644

14 / 11 / 2018

W jej ramach odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony archiwom społecznym, w czasie którego wystąpi m.in. Katarzyna Ziętal z Ośrodka KARTA. Zapraszamy!

15 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 9,  Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna).

Jak piszą organizatorzy: "Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania zamierzamy uczynić również dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także przyjrzeć się kształtowaniu relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni."

Więcej informacji: http://www.fil.us.edu.pl/konferencja-pt-cyfrowe-swiaty-wspolnoty-dyskursy/

12 / 11 / 2018

Obecnie na terenie Tartaku znajduje się Muzeum Nowoczesności, w którym mieszkańcy Olsztyna mogą m.in. oglądać wystawy związane z przemysłowym rozwojem Olsztyna w XIX i XX wieku.

Więcej informacji na portalu dzieje.pl

08 / 11 / 2018

Jak piszą w apelu organizatorzy: "Zapraszamy Was do zapełnienia wraz z nami listy kobiet ważnych nie tylko dla Gdańska, ale także całego Pomorza! Przesyłajcie do nas propozycje imion i nazwisk wraz z uzasadnieniem na adres: herstoria@art-eria.pl. Być może chcielibyście/-ałybyście wesprzeć nas również w pisaniu biogramów tych niezwykłych kobiet? Czekamy na kontakt!". 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Arteria

06 / 11 / 2018

Zgromadzone fotografie, a także wspomnienia dotyczące życia miasta i jego mieszkańców - podwórek, ulic, miejsc, trafią do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Wybrane fotografie można obejrzeć na banerach wystawowych, które zamieszczono na ogrodzeniu Kościoła pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie. 

Więcej informacji na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie