Ogólne

16 / 09 / 2019

Standard opracowany został przez Międzynarodową Radę Archiwów i ma za zadanie ułatwić dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Sygnatura, tytuł, data, twórca, rozmiar - to pięć pól obowiązkowych do wypełnienia według standardu ISAD.

W programie OSA (www.osa.archiwa.org) - opartym na międzynarodowych standardach archiwalnych - są to jedyne pola obligatoryjne. Oprócz tego istnieje kilkadziesiąt pól nieobowiązkowych. 

09 / 09 / 2019

Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 i było skierowane do seniorów i starszych dorosłych. 

Osią tematyczną spotkania były relacje polsko-niemieckie na bazie zbiorów archiwów społecznych. Odczytane zostały teksty, które pokazywały jak doświadczenia totalitaryzmów wpływały na losy jednostkowe. Wykorzystane zostały źródła pochodzące z archiwów społecznych t.j. dzienniki, fotografie, pamiętniki, relacje historii mówionej. W spotkaniu wzięła udział p. Gabriele Lesser, dziennikarka i historyczka, specjalizująca się w temacie II wojny światowej. 

Spotkanie prowadziła wicedyrektor ds. edukacji, założycielka Fundacji Ośrodka KARTA, Alicja Wancerz-Gluza. Na początku spotkania Katarzyna Ziętal, kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA opowiedziała o idei archiwów społecznych, o tym jakie źródła możemy mieć w domach, co znaczą prywatne kolekcje, fotografie, pamiętniki, korespondencja dla dziedzictwa. Zaprezentowano również możliwości włączenia się wolontariuszy-seniorów w prace archiwów społecznych. 
 
Od lewej: K. Falkowski, A. Wancerz-Gluza, G. Lesser. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA

 
Alicja Wancerz-Gluza. Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA

 

 
Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

 

 
Katarzyna Ziętal. Fot. Agnieszka Kudełka / Ośrodek KARTA

 

09 / 09 / 2019

Dla osób, które przeszukują zbiory w OSA, niezwykle ważna jest wiedza na temat, gdzie zbiory archiwalne w formie tradycyjnej (dokumenty, fotografie, nagrania audio lub wideo) są przechowywane i zabezpieczane. Im więcej informacji na temat instytucji i dostępu do materiałów zostanie opublikowane, tym łatwiejsze będzie dotarcie do oryginałów. Ważne są nie tylko dane kontaktowe (adres instytucji), ale również możliwość korzystania z usług, możliwość kwerend, sposób i godziny udostępniania. Udostępnianie zasobu jest jednym z ważnejszych zadań archiwum społecznego.  

Szczegółowe informacje o tym, jak należy opisać instytucję przechowującą materiały archiwalne opracowane są w: "ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017". 

28 / 08 / 2019

- akcje pozyskiwania konkretnych zbiorów, np. dotyczących danej miejscowości, danego okresu historycznego,
- akcje pozyskiwania dają najszepsze efekty przy okazji np. rocznic, wydarzeń organizowanych przez archiwum, spotkań, wystaw itp.,
- ogłoszenia w mediach, na miejscu, np. w bibliotece,
- pokazywanie efektów pracy, np. poprzez wystawy,
- kontakty z osobami prywatnymi, kolekcjonerami. 

22 / 08 / 2019

Petycję podpisało 34 sygnatariuszy z organizacji pozarządowych: https://archiwa.org/petycja

Lista postulatów, które znalazły się w petycji została wypracowana na spotkaniu 20 archiwów społecznych, które odbyło się 27.10.2018 roku w Warszawie z inicjatywy Ośrodka KARTA. Następnie została udostępniona wszystkim członkom sieci archiwów społecznych. 

W dn. 5.08.2019 otrzymaliśmy odpowiedź od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - do wglądu tutaj.

21 / 08 / 2019

Gdy mamy pieczątkę atelier na nierozpoznanym przez nas zdjęciu, możemy w Leksykonie wyszukać, gdzie działał zakład fotograficzny i w jakich latach, co pomoże nam w określeniu datacji i miejsca wykonania zdjęcia. Sprawdźmy to na załączonym obok przykładzie - wpisując nazwę atelier widoczną na rewersie fotografii możemy sprawdzić przedziały czasowe w jakim dane atelier działało.

Przed 1914, Lwów, zabór austriacki. Rewers odbitki fotograficznej wykonanej w atelier fotograficznym "Rembrandt" we Lwowie.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Krystyna Angielska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie". 

http://foto.karta.org.pl

17 / 08 / 2019

W Otwartym Systemie Archiwizacji - zgodnie ze standardami ISAD(G) oraz ISAAR(CPF) istnieje możliwość wyboru jednego z trzech typów twórcy. Twórcą dokumentacji może być ciało zbiorowe (organizacja, instytucja, grupa osób - pod wsólną nazwą), rodzina lub osoba fizyczna.

Szczegółowe informacje zostały opracowane w: "ISAAR (CPF). Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin", wersja druga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006.

14 / 08 / 2019

W jaki sposób strona ta może się przydać w pracy archiwistów społecznych? Widzimy na historycznym zdjęciu autobus linii tramwajowej w danym miejscu Warszawy. Sprawdzamy w jakich latach linia ta jeżdziła na danej trasie - i w ten sposób określamy datację zdjęcia.

Na fotografii obok: Tłum wsiadający do autobusu linii 145 na przystanku, Warszawa, 26 maja 1963. Fot. Jarosław Tarań/Ośrodek KARTA

08 / 08 / 2019

Po warsztatach uczestnicy będą nagrywali własne relacje świadków historii, które następnie zostaną opublikowane.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Odbywają się w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w ramach "Festiwalu Murali?" - projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (program "Wspólnie dla dziedzictwa").

Więcej informacji, harmonogram oraz zapisy na stronie WALCOWNI.