Ogólne

15 / 02 / 2021

 

Celem programu Narodowego Centrum Kultury jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski w programie mogą składać:

- samorządowe instytucje kultury,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021.

 

Wniosek wzorcowy

Regulamin

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury 

08 / 02 / 2021

"Patriotyzm jutra" ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Działania realizowane w jego ramach mogą mieć oddziaływanie ogólnopolskie lub mogą być skierowane do lokalnej społeczności.

Do składania wniosków zaproszone są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich.

Zaktualizowany regulamin konkursu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich, organizatorzy proszą zatem o dokładne zapoznanie się zarówno z aktualnym regulaminem, jak i dodatkowymi materiałami, które mają ułatwić przygotowanie aplikacji.

W jej przygotowaniu może pomóc również otwarte webinarium, podczas którego prowadzący będzie wyjaśniał szczegóły regulaminu, omówi przykładowy wniosek i najciekawsze projekty realizowane w poprzednich latach. Webinarium odbędzie się już w najbliższy czwartek 11 lutego w godzinach 11.00-12.15. 

 

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ i zakończy się 3 marca 2021 o godzinie 23.59.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 120 projektów poświęconych tematom z różnych dziedzin historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część projektów była realizowana głównie online.

 

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji "Patriotyzmu jutra"

 

03 / 02 / 2021

Miasta, miasteczka i wsie to nasze małe ojczyzny, z których każda ma swoją historię - czasem dobrze udokumentowaną, często jednak pełną białych plam, czekających na wypełnienie. Duży wkład w odkrywanie miejscowej historii mają archiwiści społeczni i skupieni wokół nich mieszkańcy, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, dokumentami czy rodzinnymi fotografiami.

Program “Małe ojczyzny” inicjuje i wspiera działania służące dokumentowaniu i upowszechnianiu historii lokalnej. W jego ramach powstają publikacje, słuchowiska, organizowane są spotkania mieszkańców z ludźmi kultury i historykami. 

Inaczej niż podczas I edycji, w której partnerami lokalnymi były trzy archiwa społeczne, w naborze do II edycji “Małych ojczyzn” zostaną wyłonione trzy osoby indywidualne: pasjonaci, którzy chcieliby opracować teksty na temat wybranych wątków z historii ich małych ojczyzn.  Na przygotowane teksty złożą się fragmenty osobistych świadectw zaczerpniętych na przykład z pamiętników, wspomnień, kronik, nagrań historii mówionej. Nad procesem opracowywania materiału będą czuwać redaktorzy z Fundacji Ośrodka KARTA - partnera merytorycznego programu. Teksty zostaną opublikowane na łamach czasopisma historycznego oraz udostępnione w formie pdf do pobrania. 

Zobacz tekst “Hrubieszów 1939-44”, który powstał w ramach I edycji “Małych ojczyzn”

Ponadto każdy z trzech uczestników programu, we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, zorganizuje wydarzenie o charakterze edukacyjnym bazujące na przygotowanym materiale. Mamy nadzieję, że opowiedziana w ten sposób historia lokalna dotrze do jak najszerszego grona odbiorców - zarówno mieszkańców, jak i wszystkich, którym historia nie jest obojętna.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2021!

 

Zasady naboru określa Regulamin Programu "Małe ojczyzny"

Specyfikacja tekstu opracowywanego w ramach programu

Podstawą do uczestnictwa w programie jest poprawne wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego dokumentu aplikacyjnego na adres kontakt@cas.archiwa.org oraz jego oryginału pocztą na adres siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej: ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, 02-516 Warszawa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Jak znaleźć temat w historii lokalnej"

Informacje o I edycji “Małych ojczyzn” wraz z linkami do wydarzeń

 

03 / 02 / 2021

 

Od poniedziałku na naszym profilu na Facebooku publikujemy posty, w których możecie poznać nas bliżej. 

Koniecznie przeczytajcie też rozmowę w dzieje.pl oraz nie mniej ciekawy wywiad w histmag.orgw których Katarzyna Ziętal, dyrektorka i Joanna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej wyjaśniają, czym jest archiwistyka społeczna, podsumowują rok działalności CAS i opowiadają o planach na przyszłość.

 

 

 

02 / 02 / 2021

W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz osoby indywidualne związane z szeroko pojętą kulturą: artyści, animatorzy, aktywiści czy twórcy multimedialni.

Działania, które można zgłosić w ramach programu to na przykład słuchowiska, podcasty, audiobooki, spotkania, wirtualne warsztaty, projekty fotograficzne czy łączące nowe media i kulturę. Konkurs Otwarty IKM pozwala na zorganizowanie autorskich pomysłów na działania (obecnie tylko online), z wykorzystaniem zasobów, jakimi dysponuje gdański Instytut Kultury Miejskiej: sprzętem audiowizualnym czy kanałem IKM na YouTube. Na dodatkowe zapotrzebowanie, materiały i pokrycie kosztów produkcji można otrzymać w ramach konkursu wsparcie finansowe do 4000 zł. Łącznie do rozdysponowania jest 35 000 zł brutto.

Nabór trwa do 15 lutego do godz. 23.00. Wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego. Wybrane projekty muszą zostać zrealizowane do 28 maja 2021 roku.

Szczegóły, wniosek oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu Otwarty IKM.

 

 

21 / 01 / 2021

Nabór dla instytucji startuje już 25 stycznia: Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

HARMONOGRAM EDYCJI WIOSENNEJ:

  • 25.01 – 08.02.2021 Nabór dla instytucji
  • 09.02 – 22.02.2021 Nabór dla praktykantów
  • 23.02 – 08.03.2021 Nabór uzupełniający dla praktykantów
  • 22.02 – 20.06.2021 Realizacja praktyk w ramach Edycji Wiosennej

Szczegóły na stronie programu "Praktykuj w kulturze"

 

 

11 / 01 / 2021

Cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego gromadzi i udostępnia dokumenty ukazujące losy obywateli polskich, którzy w XX wieku doświadczyli dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Instytut pozyskuje je z instytucji polskich i zagranicznych: Bundesarchiv, United Nations Archives, brytyjskich National Archives, IPN, polskich archiwów państwowych i innych. Powstaje w ten sposób centrum wiedzy i ośrodek kompleksowych badań nad II wojną światową i podwójną okupacją w Polsce.

W czasie konferencji „Archiwum: Aktywacja!” przedstawiciele Instytutu Pileckiego przedstawią projekt cyfrowego Archiwum Instytutu Pileckiego, na którym opowiedzą o zbiorach, a także porozmawiają z zaproszonymi gośćmi o roli archiwów we współczesnym świecie. Tematami paneli będą m.in.: "Archiwum nowoczesne. Jak archiwa docierają dziś do odbiorców?" i "Archiwum w kulturze. Jak z dokumentów rodzą się opowieści?".

Konferencja będzie symultanicznie tłumaczona na język polski, angielski i niemiecki.

 

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom, będzie transmitowana także na Facebooku.

Pobierz program konferencji (PDF)

Szczegóły dotyczące wydarzenia - na stronie Instytutu Pileckiego

 

 

31 / 12 / 2020

Dzięki zawartemu porozumieniu studenci Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będą mogli więcej dowiedzieć się o archiwistyce społecznej i związanymi z nią zagadnieniami z obszarów historii, edukacji, czy animacji lokalnej.

 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

Uniwersytet Pedagogiczny:

- dr hab. prof. UP Michał Rogoż – Prorektor ds. nauki,

- dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki,

- dr Dorota Drzewiecka – Zastępca Dyrektora.

Centrum Archiwistyki Społecznej:

- p.o. Dyrektor Katarzyna Ziętal,

- Zastępczyni Dyrektora Joanna Łuba.

Spotkanie poprowadzili:

- Adriana Kapała (Centrum Archiwistyki Społecznej),

- dr Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny), którzy są odpowiedzialni za realizację planu współpracy.

28 / 12 / 2020

EtnoPolska ma się przyczyniać do rozwijania działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku!

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin na stronie Narodowego Centrum Kultury