Ogólne

21 / 08 / 2019

Gdy mamy pieczątkę atelier na nierozpoznanym przez nas zdjęciu, możemy w Leksykonie wyszukać, gdzie działał zakład fotograficzny i w jakich latach, co pomoże nam w określeniu datacji i miejsca wykonania zdjęcia. Sprawdźmy to na załączonym obok przykładzie - wpisując nazwę atelier widoczną na rewersie fotografii możemy sprawdzić przedziały czasowe w jakim dane atelier działało.

Przed 1914, Lwów, zabór austriacki. Rewers odbitki fotograficznej wykonanej w atelier fotograficznym "Rembrandt" we Lwowie.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Krystyna Angielska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie". 

http://foto.karta.org.pl

17 / 08 / 2019

W Otwartym Systemie Archiwizacji - zgodnie ze standardami ISAD(G) oraz ISAAR(CPF) istnieje możliwość wyboru jednego z trzech typów twórcy. Twórcą dokumentacji może być ciało zbiorowe (organizacja, instytucja, grupa osób - pod wsólną nazwą), rodzina lub osoba fizyczna.

Szczegółowe informacje zostały opracowane w: "ISAAR (CPF). Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin", wersja druga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006.

14 / 08 / 2019

W jaki sposób strona ta może się przydać w pracy archiwistów społecznych? Widzimy na historycznym zdjęciu autobus linii tramwajowej w danym miejscu Warszawy. Sprawdzamy w jakich latach linia ta jeżdziła na danej trasie - i w ten sposób określamy datację zdjęcia.

Na fotografii obok: Tłum wsiadający do autobusu linii 145 na przystanku, Warszawa, 26 maja 1963. Fot. Jarosław Tarań/Ośrodek KARTA

08 / 08 / 2019

Po warsztatach uczestnicy będą nagrywali własne relacje świadków historii, które następnie zostaną opublikowane.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Odbywają się w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w ramach "Festiwalu Murali?" - projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (program "Wspólnie dla dziedzictwa").

Więcej informacji, harmonogram oraz zapisy na stronie WALCOWNI.

07 / 08 / 2019

Na stronie znajdziemy zeskanowane tysiące spisów osobowych, książek telefonicznych, raportów z całego świata. Może to być przydatne na przykład gdy na zdjęciu widzimy szyld przedwojennej firmy. Nie wiemy, gdzie wykonano zdjęcie. Wpisując nazwę firmy do Genealogy Indexer, znajdziemy jej dokładny adres. Na zdjęciu obok: szyldy "Żivnostenska Banka" oraz "Musiałowicz & Janik" pozwoliły na dokładną lokalizację zdjęcia. Polecamy.

Fot. 1900-1914, Lwów, Austro-Węgry. Ulica Jagielońska, szyldy nad wejściem do budynku: "Żivnostenska Banka", "Musiałowicz & Janik". Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA
http://www.foto.karta.org.pl

11 / 07 / 2019

Uroczyta inauguracja EDD nastąpi 7 września we Wschowie, tegoroczne Dni będą przebiegały pod hasłem "Polski splot". We wrześniu w całej Polsce odbędą się wydarzenia mające na celu promocję dziedzictwa kulturowego, edukację społeczną i uwrażliwienie na ochronę zabytków. Zachęcamy do śledzenia strony Europejskich Dni Dziedzictwa

Koordynatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

08 / 07 / 2019

Omówiony on został m.in. na stronie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie: http://www.spuscizna.krakow.pl/#start 

Wytyczne nie narzucają one sztywnego układu akt, możemy je dostosowywać do własnych potrzeb i zawartości spuścizny. Równocześnie jednak pomagają stworzyć schemat kolekcji i podpowiadają, jakie grupy rzeczowe mogą się w niej znaleźć. Jest to niezwykle pomocne zwłaszcza wtedy, kiedy spuścizna została przekazana do archiwum bez jakiegokolwiek opisu i informacji o jej zawartości.

Polecamy zapoznać się z wytycznymi wszystkim, którzy mają w swoich zbiorach kolekcje osobiste, spuścizny.