Ogólne

15 / 04 / 2021

 

Grafik/Graficzka

Centrum Archiwistyki Społecznej wywodzi się z ruchu archiwistyki społecznej i działa na jego rzecz. Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy z całej Polski. Pomagamy w tworzeniu nowych archiwów społecznych, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Szukamy osoby, która będzie razem z nami odkrywała dla społeczeństwa fascynujący dorobek archiwów.

Opis stanowiska:

Szukamy osoby, która z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijać naszą nową identyfikację wizualną w materiałach promocyjnych, ale też tworzyła - na jej bazie - publikacje, projekty internetowe, wystawiennicze.

Twoje obowiązki:

 • projektowanie i skład materiałów graficznych dotyczących działań programowych Centrum (edukacyjne, kulturalne, promocyjne itp), z przeznaczeniem do użycia na stronie internetowej, w mediach  społecznościowych, w kampaniach marketingowych,
 • projektowanie i skład publikacji (bez wydawnictw książkowych),
 • projektowanie i skład materiałów wystawienniczych,
 • tworzenie projektów wraz z przygotowaniem do druku (m.in. ulotek, katalogów, materiałów na potrzeby reklamy zewnętrznej)
 • obróbka graficzna zdjęć z wydarzeń.

Wymagania:

 • wysoka kultura osobista
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)
 • doświadczenie z zakresu DTP i projektów digitalowych
 • zainteresowanie trendami w projektowaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • obsługa Adobe Premier/After Effects oraz umiejętności w zakresie montażu filmowego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę zlecenie (około 20 godzin w tygodniu),
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • widełki wynagrodzenia: 2500 PLN brutto - 3000 PLN brutto

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio swoich prac.

CV i portfolio prosimy przesłać na adres: praca@cas.archiwa.org. W tytule maila proszę wpisać: „Grafik/Graficzka”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

09 / 04 / 2021

 

Kierownik/Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji

Centrum Archiwistyki Społecznej wywodzi się z ruchu archiwistyki społecznej i działa na jego rzecz. Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy z całej Polski. Pomagamy w tworzeniu nowych archiwów społecznych, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Szukamy osoby, która promując dziedzinę, będzie razem z nami odkrywała dla społeczeństwa fascynujący dorobek archiwów.

Opis stanowiska

Szukamy osoby, która z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijać promocję CAS, jak i całej archiwistyki społecznej. Osoby, która dobrze czuje się w promocji projektów kulturalnych i chce rozwijać dziedzinę opartą na aktywności setek społeczności i środowisk. Osoby, która lubi współpracę z ludźmi i nie boi się organizowania kwestii formalnych czy opracowywania dokumentacji.

Twoje obowiązki:

 • przygotowywanie długofalowej strategii rozwoju działań komunikacji i promocji CAS
 • opracowywanie i realizacja kampanii promujących CAS i archiwistykę społeczną
 • przygotowywanie i realizacja planów komunikacyjnych i marketingowych dla działań realizowanych przez CAS, np. konkursów, działań edukacyjnych i kulturalnych, wydawnictw, etc. 
 • zapewnienie spójności komunikacji zewnętrznej, w tym dbanie o spójność komunikacji wizualnej
 • koordynacja merytoryczna, organizacyjna i finansowa Działu
 • koordynowanie działań wszystkich kanałów komunikacji (media społecznościowe, strona internetowa, newsletter)
 • tworzenie i nadzór nad produkcją materiałów promocyjnych CAS
 • współpraca z mediami, w tym: organizacja konferencji prasowych, przygotowywanie informacji prasowych, pozyskiwanie partnerów medialnych, reprezentowanie CAS w mediach
 • koordynacja przygotowywania materiałów fotograficznych i video na potrzeby promocji działań CAS 

Wymagania:

 • wysoka kultura osobista
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze promocji i komunikacji
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem stałym i projektowym
 • „lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów
 • znajomość funkcjonowania social mediów
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość różnorodnych narzędzi promocji, w tym digital marketingu i systemów monitorujących wyniki kampanii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zainteresowanie kulturą

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • samodzielność w realizacji zadań
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii promocji

Widełki wynagrodzenia: 4-5 tys. zł netto.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytania:

 • dlaczego chcesz pracować w Centrum Archiwistyki Społecznej
 • opisz projekt z zakresu promocji, który prowadziłaś/eś i z którego jesteś najbardziej zadowolony.

CV, list motywacyjny zawierający odpowiedzi na ww. pytania prosimy przesłać na adres: praca@cas.archiwa.org. W tytule maila proszę wpisać: „Kierownik/Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

01 / 04 / 2021

Z uwagi na naszą pracę w trybie częściowo zdalnym, zachęcamy do kontaktu z pracownikami CAS przede wszystkim drogą mailową. W zakładce Kontakt podane są dni i godziny, w których poszczególni pracownicy dostępni są również pod telefonem. 

Nasz sekretariat działa niezmiennie! Zachęcamy do kontaktu drogą mailową: kontakt@cas.archiwa.org oraz drogą telefoniczną: 22 294 11 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

30 / 03 / 2021

 

Kierownik/Kierowniczka do spraw rozwoju Otwartego Systemu Archiwizacji

Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury, która zajmuje się wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz dokumentowania historii. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami, tak aby ich historia została opowiedziana. Otwarty System Archiwizacji (OSA) jest fundamentem tych działań. System jest rozwijany od 2017 roku i obecnie swoje zbiory opisuje w nim ponad 200 archiwów społecznych, które udostępniają je na portalu osa.archiwa.org. Niebawem portal będzie miał nową odsłonę, atrakcyjnie prezentującą zamieszczone w nim zbiory. Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronie: https://osa.archiwa.org/czym-jest-osa

Opis stanowiska:

Szukamy osoby, która z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijała system OSA, współpracując z podległym zespołem oraz firmami zewnętrznymi; osoby, która dobrze czuje się w projektach IT, lubi współpracę z ludźmi i nie boi się organizowania kwestii formalnych czy opracowywania dokumentacji.

Twoje obowiązki:

 • zarządzanie niedużym zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań firm współpracujących,
 • planowanie strategii rozwoju systemu OSA i portalu osa.archiwa.org oraz określanie priorytetów długoterminowych,
 • inicjowanie nowych projektów w ramach rozwoju systemu OSA,
 • tworzenie dokumentacji,
 • organizacja zapytań ofertowych i przetargów (oferujemy szkolenia i wsparcie w tym zakresie),
 • kosztorysowanie zadań i zarządzanie budżetem działu.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów IT (np. budowanie portali, aplikacji czy systemów bazodanowych) oraz w kierowaniu zespołem,
 • perfekcyjne zarządzanie czasem swoim oraz pracowników,
 • znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • wykształcenie wyższe.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w projektach edukacyjnych lub kulturalnych,
 • doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX),
 • certyfikaty i szkolenia potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami,
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych,
 • doświadczenie w organizacji zapytań ofertowych oraz przetargów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • udział w rozwojowym, interesującym projekcie na styku informatyki, edukacji, kultury,
 • pracę w przyjaznym i pełnym entuzjazmu zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii rozwoju OSA,
 • pracę w dogodnej lokalizacji, blisko stacji metra Pole Mokotowskie (obecnie: głównie praca zdalna),
 • pracę w młodej instytucji kultury i realny wpływ na kształtowanie jej rozwoju.

Widełki wynagrodzenia: 4-6 tys zł netto.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytania:

 • dlaczego chcesz pracować przy rozwoju systemu OSA,
 • opisz projekt informatyczny, który prowadziłaś/eś i z którego jesteś najbardziej zadowolony.

CV, list motywacyjny zawierający odpowiedzi na ww pytania prosimy przesłać na adres: praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

23 / 03 / 2021

Jakie motywacje kierują twórczyniami i twórcami archiwów? Czy zgromadzone akta mogą być impulsem do działania?

Instytut Pileckiego zapraszam na wspólne poszukiwania odpowiedzi na te pytania podczas kolejnego spotkania online z cyklu "Twierdza Archiwum", podczas którego przybliżona zostanie historia dwóch legendarnych ośrodków archiwalnych: Ośrodka KARTA oraz Arolsen Archives. 

Alicja Wancerz-Gluza opowie o działalności wydawniczej w warunkach konspiracji, z której wyłonił się Ośrodek KARTA oraz o prowadzonych przez niego projektach, takich jak Archiwum Wschodnie, dokumentujące losy Polaków pod okupacją sowiecką i zesłanych do ZSRR oraz Indeks Represjonowanych – imienny rejestr ofiar represji sowieckich, współtworzony z rosyjskim stowarzyszeniem „Memoriał”. Dowiemy się o nieformalnych sposobach pozyskiwania informacji o osobach zaginionych i o aktualnej działalności Ośrodka KARTA.

Anna Meier-Osiński przedstawi historię powstania i aktualne inicjatywy Arolsen Archives, #StolenMemory -  kampania i wystawa oraz #everynamecounts – cyfrowy pomnik dla upamiętnienia osób prześladowanych przez narodowy socjalizm. Zegarki i biżuteria, obrączki i dokumenty, listy i fotografie: w obozach koncentracyjnych naziści odbierali przedmioty osobiste. Arolsen Archives przechowuje nadal ok. 2700 przedmiotów należących do byłych więźniów, które czekają na to, aż zostaną zwrócone rodzinom. Crowdsourcingowa inicjatywa #everynamecounts oferuje nowe i bardzo bezpośrednie podejście, które pozwala w aktywny sposób rozliczyć się z przeszłością.

Spotkanie odbędzie się 25 marca 2021 w godz. 15.00-16.30 na platformie Zoom. 

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_QxYYaPyBTyyvWEoWc6jEyg?fbclid=IwAR2k...

 

18 / 03 / 2021

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2021 o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2021”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Realizacja zadania, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 15 czerwca, i musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2021.

Wyjaśnienie dotyczące systemu i serwisu dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: "Informujemy, że systemem informatycznym, o którym mowa w regulaminie konkursu jest  Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i serwis szukajwarchiwach.gov.pl.
Uprzejmie wyjaśniamy, że nie jest konieczne korzystanie przez wnioskodawców tylko z dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych systemu do  opisu zbiorów. Nie ma obowiązku wdrożenia systemu ZoSIA, jako podstawowego systemu do prowadzenia ewidencji, ani stosowania wyłącznie tego systemu podczas realizacji projektu. Wnioskodawcy mogą opracować zbiory w dowolnym systemie i przekazać Naczelnemu Dyrektorowi inwentarz w formacie .pdf i .csv."

W Centrum Archiwistyki Społecznej oczywiście zachęcamy do realizacji swoich projektów w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA), tak jak zrobili to niektórzy spośród beneficjentów zeszłorocznego konkursu - Ośrodek KARTA i Związek Sybiraków. Skontaktujcie się z nami, jesli chcecie przystąpić do OSA: osa@cas.archiwa.org.

 

Więcej informacji i regulamin na stronie konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl.

 

15 / 03 / 2021

Będzie to kolejna odsłona cyklu FINA „Seminarium audiowizualne online”. Tym razem prowadzące opowiedzą o budowaniu społeczności crowdsourcingowych w archiwach. Omówione zostaną różne aspekty angażowania odbiorców w projekty archiwum, co ma pomóc w zbudowaniu społeczności skupionej wokół instytucji i zbiorów. 

Wydarzenie odbędzie się online na platformie Zoom w czwartek 18 marca w godzinach 16.00-17.30. Seminarium zostanie poprowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Zapisy: https://forms.nina.gov.pl/seminarium-audiowizualne-online/

 

Prowadzące:

Casey Davis Kaufman jest archiwistką audiowizualną i zajmuje się też procesom pamięci w archiwach. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w GBH Archives i kierowniczki projektu w American Archive of Public Broadcasting. Casey zarządza digitalizacją i procesem udostępniania ponad 100 000 historycznych programów telewizyjnych i radiowych pochodzących od publicznych nadawców i producentów z całych Stanów Zjednoczonych.

Teague Schneiter pełni funkcję starszej managerki w Departamencie Historii Mówionej w Academy of Motion Picture Arts and Sciences, gdzie jest odpowiedzialna za nowe produkcje wideo i pozyskanie kolekcji ponad 2000 wywiadów z udziałem twórców filmowych (1948-obecnie).

Jade Takahashi jest archiwistką audiowizualną, miłośniczką kina i książek, obecnie bibliotekarką w Cal State University Monterey Bay i archiwistką w Esalen Institute. Najbardziej interesują ją projekty, które obejmują lokalną historię, politykę, zaangażowanie obywatelskie i rozwój osobisty.

 

 

14 / 03 / 2021

Spotkanie odbędzie się 17 marca w godzinach 15.00-16.30. Zapraszamy do zapisów przez formularz google: https://forms.gle/e8XB1pBKy4ygQCNW6

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Link do zapisanych osób wyślemy 17 marca do godziny 10.00

Webinarium poprowadzi:

Adriana Kapała – koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej.

Gościnnie wystąpi:
Maria Weronika Kmoch - historyczka, regionalistka, działaczka społeczna. Zajmuje się badaniem historii i dziedzictwa rodzinnej gm. Jednorożec, pow. przasnyskiego i Kurpiowszczyzny. Członkini wielu stowarzyszeń regionalnych i towarzystw naukowych. Nauczycielka historii w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Dobrego Maharadży w Warszawie.

19 / 02 / 2021

Organizatorzy konkursu zachęcają, aby przyjrzeć się bliżej zabytkowym obiektom, które na co dzień pełniły bądź wciąż pełnią funkcję zakładów mleczarskich, przetwórstwa owocowo-warzywnego czy piekarni. Obecnie w zabytkach często zlokalizowane są cukiernie, sklepy z żywnością oraz lokale gastronomiczne. Warto poznać ich historię, ludzi, którzy tworzyli te miejsca oraz architekturę, która wpisała się w krajobraz kulturowy miejscowości.

Tegoroczna odsłona konkursu ukierunkowana jest również na tradycyjne smaki i poszukiwanie związanych z nimi oryginalnych historii, kulinarnych przepisów obecnych na kartach starych książek kucharskich, receptur zapisanych w pamiętnikach i rodzinnych dokumentach.

Do udziału w konkursie można się zgłosić w ramach jednej z grup:

GRUPA I – osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia

GRUPA II – osoby powyżej 18 roku życia amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów

GRUPA III – osoby powyżej 18 roku życia profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów

Dla najlepszych filmów przewidziane są nagrody:

GRUPA I:

I, II, III miejsce – sprzęt multimedialny

GRUPA II:

I miejsce – 8 tys. zł

II miejsce – 5 tys. zł

III miejsce – 2 tys. zł

GRUPA III:

I miejsce – 12 tys. zł

II miejsce – 9 tys. zł

III miejsce – 4 tys. zł

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca 2021 wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie zabytkomania.pl.

Więcej szczegółów na temat "ZABYTKOMANII"