Ogólne

18 / 11 / 2020

 

Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

 

Twoje obowiązki: 

 • koordynacja merytoryczna i organizacyjna Działu zajmującego się projektami kulturalnymi związanymi z archiwami społecznymi oraz ich zasobami (m.in. projekty wystawiennicze, wydawnicze, animacyjne, popularyzatorskie);
 • nadzór nad harmonogramem działań, budżetem oraz dokumentacją Działu;
 • współpraca i prowadzenie bieżących kontaktów z przedstawicielami archiwów społecznych oraz instytucji kultury;
 • popularyzacja archiwistyki społecznej wśród odbiorców kultury.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z obszaru kultury i kierowaniu zespołem;
 • wykształcenie wyższe;
 • “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy swojego i współpracowników;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozeznanie i aktywność na polu krajowych wydarzeń kulturalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach wydawniczych oraz w organizowaniu wydarzeń kulturalnych; 
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących programu merytorycznego instytucji;
 • dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@cas.archiwa.org,

w tytule e-maila prosimy o wpisanie: “rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Projektów Kulturalnych”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00​.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
28 / 10 / 2020

Hackathon #Hack4history odbędzie się on-line w dniach 14-16 listopada 2020. Do udziału mogą się zgłaszać 2-4 osobowe zespoły składające się z osób zajmujacych się historią, edukacją, muzealnictwem, IT czy dziennikarstwem (także studenci) z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci i popularyzacji miejsc pamięci i muzeów wokół problematyki II wojny światowej. Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

W ciągu dwóch dni 30 uczestnikom w ich pracy będą towarzyszyli eksperci i specjaliści z obszarów projektowania, programowania, zarządzania projektami i PR. Na zakończenie hackathonu zespoły zaprezentują swoje prototypy: aplikacje, strony internetowe, gry, projekty multimedialne i in. Jury wybierze trzy zwycięskie projekty, które w nagrodę otrzymają do 2.000 Euro na realizację swoich projektów. W grudniu 2020 r. projekty zostaną zaprezentowane na platformie about-history.info.

Językami roboczymi podczas #Hack4history są rosyjski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie między tymi językami).

Więcej informacji na stronie hackathonu (w j. angielskim i rosyjskim) oraz na stronie polskiego partnera - Fundacji Ośrodka KARTA (w. j. polskim).

 

 

20 / 10 / 2020

Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają szkolne podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić. 

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach konkursu będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli, edukatorów czy opiekunów podczas zajęć dydaktycznych; mają służyć uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi (np. gry, zadania, karty pracy, fiszki, prezentacje multimedialne, filmy, animacje, podcasty itd.)

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres edu@nid.pl, lub - jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety) - prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spośród prac konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 najlepszych scenariuszy lekcji. Każdej zwycięskiej pracy zostanie przyznana nagroda w wysokości 5000 zł. 

Nagrodzone scenariusze lekcji zasilą bazę wiedzy platformy internetowej poświęconej edukacji o dziedzictwie edu.nid.pl, która powstała, aby wesprzeć nauczycieli i edukatorów w ich pracy. Serwis jest skarbnicą wiedzy dla zawodowych edukatorów, rodziców i opiekunów szukających inspiracji i ciekawych pomysłów na zabawy z dziećmi, czy warsztaty z młodzieżą i dorosłymi. Na portalu można znaleźć materiały o lokalnym dziedzictwie, filmy, scenariusze lekcji o architekturze czy nawet pomysły na gry terenowe. Udostępnione materiały podpowiedzą, jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę, poznać najbliższą okolicę czy ciekawie spędzić czas w otoczeniu zabytków w gronie rodziny. 

Szczegóły dostępne są w Regulaminie na stronie konkursu

 

 

24 / 09 / 2020

Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

Terminy:

EDYCJA JESIENNO-ZIMOWA  (19.10.2020–31.03.2021)

 • 21.09-04.10.2020 – nabór dla instytucji
 • 6-18.10.2020 – nabór dla praktykantów
 • 20-31.10.2020 – nabór uzupełniający

 

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Instytutu Kultury.

 

27 / 08 / 2020

Koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Prace zgłoszone do konkursu powinny więc dotyczyć dziedzictwa w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały i kultywowały dziedzictwo.

Uczestnicy konkursu mogą startować w trzech kategoriach: młodzież między 13. a 18. rokiem życia, dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów oraz dorośli profesjonaliści w dziedzinie filmowej.  

Do konkursu można się zgłaszać do 30 października 2020 r. – do tego dnia należy założyć konto użytkownika na udostępnionym przez Organizatora portalu konkursowym i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji i zapisy.

13 / 08 / 2020dr hab. Mirosław Supruniuk, (prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórca Archiwum Emigracji) i Katrzynna Ziętal (p.o. dyrektor CAS)
Fot. Tomasz Kubaczyk

 

12 sierpnia 2020 r. gościliśmy dr. hab. Mirosława Supruniuka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórcę Archiwum Emigracji. Celem spotkania było podpisanie umowy
o współpracy, dzięki której Towarzystwo zyska wsparcie w trwałym zachowaniu swojego zasobu - największego w Polsce zbioru dotyczącego kultury polskiej emigracji w XX w. W ramach współpracy na portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), prowadzonym przez CAS, zostaną opublikowane informacje o zbiorach Archiwum Emigracji.

W Archiwum Emigracji znajdują się zbiory pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi teatru
i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa polskiego XX wieku, m.in.: Stefanii Kossowskiej, Ireny Krzywickiej, Jerzego R. Krzyżanowskiego, Felicjana Sławoja Składkowskiego, Leopolda Tyrmanda, Tadeusza Wittlina, Władysława Żeleńskiego, Marka Żuławskiego.

Archiwum Emigracji powstało w 1995 r., społecznymi siłami, dzięki determinacji Mirosława Supruniuka. Z pomocą wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa, przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia, pozyskał on ponad 450 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego "polskiego" świata. Archiwum Emigracji jest najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku.

Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji jest dla nas szczególnym wydarzeniem. To ważny krok dla całej dziedziny archiwistyki społecznej. Rozpoczynamy proces budowania sieci współpracy z organizacjami z całej Polski, aby zabezpieczyć i szeroko udostępnić zbiory archiwów społecznych. Jest to zaproszenie dla całego środowiska, które chcemy wspierać w codziennej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Więcej informacji na o zasobach Archiwum Emigracji na stronie: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Onas.htm

13 / 08 / 2020

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi nabór w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadania objęte konkursem:
 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
 
Wnioski należy składać do 4 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatora.

12 / 08 / 2020

25–27 września 2020 w Mińsku odbędzie się 2. Międzynarodowy Hackathon #Hack4history. Do udziału zgłaszać mogą się 2-4-osobowe zespoły składające się z historyków/-czek, nauczycieli/-lek, współpracowników muzeów, studentów/-tek, dziennikarzy/-rek, projektantów/-tek i ekspertów/-tek w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci oraz popularyzacji miejsc pamięci i muzeów, a skupionej wokół problematyki II wojny światowej.

Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

Rekrutacja na hackathon jest otwarta. Każdy, kto chce wziąć udział, powinien wypełnić do 4 września 2020 formularz online.

Więcej informacji na stronie Organizatora wydarzenia (w języku angielskim lub rosyjskim):  http://hackhistory.tilda.ws/ oraz na stronie Partnera w Polsce (w języku polskim): Ośrodek KARTA.

 

 

05 / 08 / 2020

W trakcie webinarium, zatytułowanego "Aplikacja bez problemu", zostaną przybliżone najważniejsze zasady dotyczące dofinansowania projektów w programie „Europa dla obywateli”, cele i priorytety programu oraz działania, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie: 2.1 Partnerstwo miast, 2.2 Sieci miast oraz 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto, w drugiej części spotkania omówiony zostanie wniosek Eform oraz techniczne aspekty aplikacji – rejestracja na Portalu Uczestnika.

Do udziału zaproszeni są szczególnie przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych, którzy planują złożenie wniosku w najbliższym naborze – do 1 września.

Webinarium odbędzie się we wtorek, 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 11.00-13.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na stronie organizatora.

 

O PROGRAMIE "EUROPA DLA OBYWATELI": jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Więcej informacji