Ogólne

23 / 04 / 2018

Jest to 5,5 mln podpisów złożonych w 1926 roku przez obywateli polskich. Najmłodsi z uczniów podpisujących wtedy Deklarację w szkołach powszechnych urodzeni byli w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wtedy Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz pomoc dla zrujnowanego po wojnie kraju.

Chcemy zachęcić młodzież do szukania podpisów swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości i odtwarzania Ich losów. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch ścieżkach:

I Ścieżka konkursu polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

II Ścieżka konkursu polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup.

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ jest częścią programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest – w roku stulecia niepodległości Polski – ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Poniżej linki do tutoriali, które można znaleźć na naszym kanale YouTube:

„Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” – jak korzystać z portalu?

Kaligrafia – jak odczytywać dawne pismo?

Genealogia – jak odszukiwać historie ludzi?

Animacja kultury – jak stworzyć ciekawy projekt na podstawie materiałów historycznych?

Link do informacji w portalu społecznościowym Facebook

Partnerami akcji są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów.

KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl
 

18 / 04 / 2018

Na 23 tablicach - poprzez fotografie, dokumenty, wspomnienia, a także teksty publicystyczne i artykuły prasowe - ukazano losy polskich obywateli pochodzenia żydowskiego na terenie Borysławia, Drohobycza i okolic, w tym losy rodziny profesora Józefa Lipmana, historie Else i Bertholda Beitza - odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. 

Miejsce: I piętro Pałacu w Krzyżowej

Twórcy wystawy:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) – Akcja Znaku Pokuty 
Organizacja Drohobycz-Borysław 
Fundacja Bente Kahan z Wrocławia

Wystawa jest dostępna w języku polskim i angielskim. 
Więcej informacji na stronie Fundacji Krzyżowa.

17 / 04 / 2018

Kim są odbiorcy cyfrowych zasobów? W jaki sposób ich używają? Jak je wyszukują? Jakie są, w związku z tym, dobre praktyki, które instytucje mogą wykorzystać, by efektywniej do nich docierać i budować zaangażowanie? Jakie są najważniejsze bariery w dostępie i korzystaniu z cyfrowych zasobów dziedzictwa, z którymi mierzą się ich użytkownicy?

Podczas spotkania, które odbędzie się 24 kwietnia w Państwomiasto (Warszawa, ul. Andersa 29) o godzinie 13:00, zespół badawczy zaprezentuje wybrane wyniki badań, dotyczące użytkowników i potencjalnych użytkowników cyfrowych zasobów kultury, które będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji, do której zapraszamy wszystkich uczestników wydarzenia.

12 / 04 / 2018

Wykład pt. "Czarne koty i upiory. O digitalizacji i zbiorach kultury w sieci" poprowadzi Łukasz Kozak, znany jako autor stron Discarding Images i Stare obrazki ze zwierzętami - mediewista oraz ekspert od technologii i mediów. Autor promocyjnego sukcesu biblioteki cyfrowej Polona z lat 2013-2015 (nominacja do nagrody „Gwarancje Kultury” 2015), prelegent na TEDxWarsaw, kurator działu digitalizacji na konferencji Digital Cultures. Współpracował z licznymi instytucjami kultury i placówkami naukowymi w zakresie nowych mediów, technologii i wykorzystania zasobów cyfrowych. Od 2017 roku kurator programu muzycznego Festiwalu Nowe Epifanie. W Programie 2 Polskiego Radia, współprowadzi pierwszą polską audycję mediewistyczną „Kryzys wieku średniego”.

Data: 12.04.2018, godz. 18:00 - 20:00

Miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86 (Warszawa)
Duża Aula (budynek A)

11 / 04 / 2018

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które zajmują się m.in. gromadzeniem i udostępnianiem archiwalnych materiałów fotograficznych: 

  • opiekunowie zbiorów fotograficznych;
  • pracownicy instytucji kultury (muzeów, bibliotek, archiwów społecznych, archiwów, fundacji).

Szkolenie potrwa dwa dni, przeprowadzone zostanie w dwóch grupach, w terminach:
I grupa: 24–25 maja 2018
II grupa: 7–8 czerwca 2018
Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie (Ratusz, plac Wolnica 1).

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (liczba miejsc ograniczona) należy wypełnić krótką ankietę i przesłać ją na adres mailowy: bujnowska@etnomuzeum.eu.
Nabór trwa do 20 kwietnia. Ankieta oraz szczegółowy program szkolenia na stronie Muzeum Etnograficznego

11 / 04 / 2018

Do projektu zaproszeni są uczniowie urodzeni w latach 2001-2004. Efektem projektu będzie m.in. międzynarodowa konferencja naukowa (14-15 czerwca 2018 r. w Warszawie), a także wystawa, która pokazana zostanie w przestrzeni wystaw czasowych w Muzeum Historii Chicago, a następnie w Warszawie.

Jak piszą organizatorzy: "Integralnym elementem całości jest projekt historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży polskiej i amerykańskiej i wspólna praca nad nagraniem relacji świadków historii Polaków mieszkających obecnie w Chicago, członków ich rodzin mieszkających w Polsce oraz innych osób, które zetknęły się z problemem emigracji do Chicago. Efekty pracy będą zaprezentowane na wystawie". 

Więcej informacji o projekcie, wymagania kandydatów, a także informacje o tym, jak przesłać zgłoszenie do udziału w projekcie, znajdują się na stronie Muzeum Historii Polski.

28 / 03 / 2018

Zeskanowane materiały przyczynią się do stworzenia galerii internetowej. Zakres tematyczny zdjęć obejmuje okres II wojny światowej, życie społeczności w okresie PRL, obyczaje, tradycje, życie codzienne i religijne, działalność mniejszości niemieckiej. 

Zainteresowane osoby mogą przesłać skany wraz z opisem obiektu/sytuacji nawiązującej do danego okresu. Mogą również przynieść archiwalia do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie na miejscu zostaną poddane digitalizacji i oddane właścicielom. 

Więcej informacji na stronie Archiwum Historii Mówionej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

27 / 03 / 2018

Wirtualna wystawa „W obliczu ulotnej rzeczywistości - zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku...” dostępna jest na stronie Muzeum. 
Wśród nazwisk właścicieli zakładów fotograficznych przewijają się: Juliusz Domb, Samuel Józef Ostrower, Icek Puterman, Abram vel Adam Watman. 

Więcej informacji na portalu dzieje.pl.