Ogólne

22 / 06 / 2018

W numerze tematem wiodącym jest współpraca organizacji pozarządowych z biliotekami, a wśród artykułów m.in. tekst Małgorzaty Czapalskiej Współpraca bibliotek z organizacją pozarządową Wikimedia Polska czyli Wikiprojekt "Biblioteka" oraz tekst Crystal Schimpf Biblioteki wspierające dobro publiczne: narzędzia i porady, jak dotrzeć do organizacji pozarządowych. Polecamy lekturę nowego numeru Biuletynu EBIB!

 

19 / 06 / 2018

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem. Powinny one być związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i religijne. Termin składania ofert upływa 9 lipca 2018. 

Na stronie NDAP pojawiła się lista najczęściej popełnianych błędów formalnych

Dodatkowo w poniedziałek 25 czerwca o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie NDAP odbędzie się spotkanie poświęcone instruktażowi wypełniania ofert. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia do 21 czerwca do godz. 12.00 na adres e-mail: dotacje@archiwa.gov.pl.

13 / 06 / 2018

„Na wystawie pokazujemy kilkadziesiąt zdjęć, dzielących się na trzy obszary tematyczne, obejmujące fotografię portretową z lat 40., życie codzienne Suchedniowa w okresie od lat 50. do 80. oraz krajobrazy. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część wystawy poświęcona fotografii portretowej”. 

Wystawę zorganizowała Fundacja Archeologia Fotografii (kurator wystawy: Jan Anderman). 
Zachowana część archiwum Mariana Musiała znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga”. Fundacja we współpracy ze stowarzyszeniem zdigitalizowała 3500 zdjęć w ramach projektu Wirtualne Muzeum Fotografii realizowanego ze środków MKiDN.

Wystawę zwiedzać można do 15 lipca w siedzibie Fundacji w Warszawie. Polecamy!
Więcej informacji na stronie Fundacji Archeologia Fotografii.
 

12 / 06 / 2018

Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich zespołów o informację o planowanej dacie wysłania pracy na adres konkurs@karta.org.pl. Bardzo nam to ułatwi sprawy organizacyjne. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści od Was! I oczywiście na Wasze prace, również w przedłużonym terminie do 30 września 2018.

Więcej informacji na temat konkursu na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Na portalu znajdują się tutoriale – krótkie filmy, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Jeśli chcecie otrzymać plakaty i ulotki informujące o konkursie, prosimy o wiadomość na adres konkurs@karta.org.pl.

04 / 06 / 2018

Zamierzeniem projektu realizowanego przez MIK i Fundację Ari Ari jest zbadanie przedsięwzięć archiwów społecznych oraz opisanie ich społecznego, lokalnego znaczenia i oddziaływania. 
"Do udziału w badaniach zapraszamy wszystkie archiwa społeczne działające w województwie mazowieckim. Chcielibyśmy porozmawiać o sposobach działania, gromadzonych archiwaliach oraz relacjach z otoczeniem. Spróbujemy wspólnie opowiedzieć jak tworzone są archiwa społeczne, jak realizują swoją misję i jak pokonują problemy. Badania podsumujemy seminarium i raportem z przeprowadzonych rozmów, wywiadów i sondaży, uzupełnione filmami zrealizowanymi podczas dokumentacji wizualnej archiwów." - piszą organizatorzy.

Zachęcamy AS-y do udziału w projekcie. Kontakt: Stefania Hrycyk stefania.hrycyk@ariari.org, ariari@ariari.org
Ośrodek KARTA jest partnerem projektu.

15 / 05 / 2018

W 2018 roku ze szczególną uwagą śledzimy życiorysy pracownic dwóch praskich fabryk: Wedla i Polleny. Muzeum zaprasza wszystkie panie, które pracowały w tych zakładach, do podzielenia się swoją historią oraz do udziału w wystawie KREM I CZEKOLADA, tworzoną razem ze Stowarzyszeniem Teraz Poliż oraz Goshką Macugą. Osoby, które znały pracownice Wedla (Zakładów 22 lipca) i Polleny są również mile widziane; zachęcamy do dzielenia się historiami i pamiątki związanymi z tymi fabrykami.

Szczegółowe informacje udzielane są:

04 / 05 / 2018

Celami zadania jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

Termin składania Ofert upływa 23 maja 2018 r. o godz. 16.00.

Więcej informacji: >> Ogłoszenie o konkursie

23 / 04 / 2018

Jest to 5,5 mln podpisów złożonych w 1926 roku przez obywateli polskich. Najmłodsi z uczniów podpisujących wtedy Deklarację w szkołach powszechnych urodzeni byli w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wtedy Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz pomoc dla zrujnowanego po wojnie kraju.

Chcemy zachęcić młodzież do szukania podpisów swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości i odtwarzania Ich losów. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch ścieżkach:

I Ścieżka konkursu polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

II Ścieżka konkursu polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup.

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ jest częścią programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest – w roku stulecia niepodległości Polski – ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Poniżej linki do tutoriali, które można znaleźć na naszym kanale YouTube:

„Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” – jak korzystać z portalu?

Kaligrafia – jak odczytywać dawne pismo?

Genealogia – jak odszukiwać historie ludzi?

Animacja kultury – jak stworzyć ciekawy projekt na podstawie materiałów historycznych?

Link do informacji w portalu społecznościowym Facebook

Partnerami akcji są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów.

KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl
 

18 / 04 / 2018

Na 23 tablicach - poprzez fotografie, dokumenty, wspomnienia, a także teksty publicystyczne i artykuły prasowe - ukazano losy polskich obywateli pochodzenia żydowskiego na terenie Borysławia, Drohobycza i okolic, w tym losy rodziny profesora Józefa Lipmana, historie Else i Bertholda Beitza - odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. 

Miejsce: I piętro Pałacu w Krzyżowej

Twórcy wystawy:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) – Akcja Znaku Pokuty 
Organizacja Drohobycz-Borysław 
Fundacja Bente Kahan z Wrocławia

Wystawa jest dostępna w języku polskim i angielskim. 
Więcej informacji na stronie Fundacji Krzyżowa.