Ogólne

16 / 10 / 2018

Program ma na celu zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Realizowany będzie w powiecie żywieckim, bielskim i cieszyńskim oraz w Bielsku Białej. 

W ramach programu realizowane będą mikroprojekty - wystawy, koncerty, zajęcia, warsztaty, kursy, wykłady związane z dziedzictwem Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Więcej informacji na stronie projektu.
 

15 / 10 / 2018

„Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej” podpisano 16 lipca 1922 w Katowicach. Sygnatariuszami aktu byli przedstawiciele rządu i Sejmu Ustawodawczego, członkowie władz województwa i samorządu śląskiego, osoby duchowne, wojskowi, działacze społeczni, osoby ze świata nauki i prasy. Dokument wykonał górnośląski artysta Stanisław Ligoń.

Więcej informacji na portalu dzieje.pl

02 / 10 / 2018

Spotkanie poprowadzi Tomasz Truskawa i Wojciech Borowik.

Termin: środa, 10 października 2018, godz. 18.00
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 7 (siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa)
 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

24 / 09 / 2018

W planach Centrum są stałe i czasowe wystawy, a także punkt informacji turystycznej dla licznych turystów, którzy przybywają do Suchowoli ze względu na postać ks. Jerzego Popiełuszki, który urodził się we wsi Okopy leżącej w gminie Suchowola.

Więcej informacji na stronie portalu dzieje.pl.

21 / 09 / 2018

Z okazji 10-lecia działalności Polskie Towarzystwo Historii Mówionej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia, zaprasza na międzynarodową konferencję "Oral history in action", która odbędzie się w Krakowie 28-30 marca 2019. Hasłem konferencji jest "Oral history in action" i jest adresowana również do nieakademickich działaczy, osób które zajmują się historią mówioną w praktyce. 

Zgłoszenia wystąpień należy nadsyłać do 31 października 2018. Więcej informacji (w języku angielskim) na stronie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

17 / 09 / 2018

Dni Digitalizatora 2018 odbędą się w siedzibie Filmoteki Narodowej w Warszawie 18-19 września 2018. 

Program konferencji dostępny jest na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego

14 / 09 / 2018

Wystawa Niepodległa wczoraj i dziś, czyli międzywojenny Zgierz w refotografii organizowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 września o godzinie 17.00. Więcej informacji na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa.

06 / 09 / 2018

“W dokumentach widać ogromną aktywność społeczną mieszkańców Wieliczki, którzy są zrzeszeni w licznych organizacjach, np. w Kółku Młodzieży Akademickiej, "Sokole", Towarzystwie Śpiewaczym "Lutnia", stowarzyszeniu kolejarzy z Wieliczki. Organizacje te przygotowywały liczne wydarzenia kulturalno-społeczne, wysyłały pisma do magistratu z prośbą o wsparcie, udostępnienie Parku Mickiewicza czy sali Magistrat. Znalezione też zostały książeczki opatrzone pieczątką "Bibljoteka Związku Legionistów Polskich w Wieliczce.

Ciekawe są też pisma mieszkańców do wielickiego magistratu, gdyż pokazują codzienne życie w Wieliczce” - pisze Anna Pasek PAP) dla portalu dzieje.pl