Karta

25 / 02 / 2015

Bazę źródłową dwóch prezentacji stanowi 45 relacji biograficznych audio oraz archiwalia ze zbiorów Ośrodka KARTA, pozyskane w ramach projektu W kolejce po równość. Polska 1945-1956 w opowieściach kobiet oraz  relacje audio pozyskane w projekcie Nauczyciele i uczniowie. Opowieści o tajnym nauczaniu, który był realizowany w 2011 roku.

Relacje biograficzne są dostępne na stronie Opowieści o XX wieku

Adres strony: http://www.opowiescioxxwieku.karta.org.pl/

 

12 / 02 / 2015

szkolenie stacjonarne

Fot. po lewej stronie: Maria Ohanowicz-Tarasiuk (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich) podczas krótkiej autoprezentacji.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).
Fot. Od lewej siedzą – Magdalena Michalska (Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”), Katarzyna Gumowska (Stowarzyszenie Arteria), Anna Lewińska (Fundacja Ważka), Agnieszka Bohdanowicz (Fundacja Aby Nikt Nie Zginął. Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej)

 

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Monikę Lipkę. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Joanna Łuba.

Dużą uwagę uczestników skupiła także – drugiego dnia szkoleń – mecenas Małgorzata Sudoł, która zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego poprowadzili wieloletni praktycy tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artur Jóźwik i Agnieszka Gleb.

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedziała w niedzielny poranek Anna Maciąg.

Ostatniego – trzeciego – dnia szkoleń o wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Następnie uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i udostępniać własne zbiory w Internecie. Małgorzata Kudosz – w pierwszej części wystąpienia – zaprezentowała stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i przeprowadziła warsztat z implementowania stron CATL/CAS. W drugiej części – opowiedziała o programach do promocji materiałów archiwalnych w Internecie. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Katarzyny Ziętal, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ. 

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panującą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:

 • Fundacja Aby nikt nie zginął. Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej (Łódź)
 • Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (Toruń)
 • Fundacja „Międzymiastowa” (Poznań)
 • Fundacja Ważka (Wrocław)
 • Polski Czerwony Krzyż (Warszawa)
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego (Lębork)
 • Stowarzyszenie Arteria (Gdynia)
 • Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” (Radom)
 • Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” (Nowodworce)
 • Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” (Kraków)
 • Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” (Lublin)
 • Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń” (Grabowo)
 • Stowarzyszenie „Z biegiem myśli” (Myślibórz)
 • Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców (Warszawa)
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Somonino (Somonino)
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (Lublin)

szkolenie stacjonarne ośrodka karta

Fot. Małgorzata Kudosz (KARTA) podczas warsztatu z implementowania stron CATL/CAS.

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Anna Mikulska i Agnieszka Łuczywek (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej) podczas ćwiczeń z opracowywania materiałów archiwalnych, za nimi Anna Miler (Stowarzyszenie Arteria)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. W pierwszej ławce siedzą Jerzy Szawarski i Jerzy Kucharski (Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Anna Maciąg (KARTA) podczas prelekcji dotyczącej aspektów działania archiwum „historii mówionej”.

 

23 / 01 / 2015

 


szkolenie

Alicja Wancerz-Gluza

 

Ze względu na udział w szkoleniu prezesa Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”, szkolenie było tłumaczone na język migowy. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).
Fot. Ewa Pietraszek (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Marek Chmielewski i Dariusz Horodecki (Kółko Rolnicze w Orli).

 

Ze względu na udział w szkoleniu prezesa Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”, szkolenie było tłumaczone na język migowy. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Monikę Lipkę. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Małgorzata Pankowska-Dowgiało. 

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedziała w niedzielny poranek Anna Maciąg.

Dużą uwagę uczestników skupiła także mecenas Małgorzata Sudoł, która zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Drugi dzień szkoleń zakończył blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego, poprowadzony przez wieloletnich praktyków tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artura Jóźwika i Agnieszkę Gleb.

Ostatniego – trzeciego – dnia szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i udostępniać własne zbiory w Internecie. Agnieszka Kudełka zaprezentowała stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i przeprowadziła warsztat z implementowania stron CATL/CAS.

O wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Alicji Wancerz-Gluzy, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ.

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panującą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:
Fot. Uczestnicy szkolenia podczas autoprezentacji – Justyna Szymańska (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego"), Katarzyna Woch (Stowarzyszenie „Mój Bogucin”), Katarzyna Agopsowicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Przegorzał), Paulina Kobza (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Katarzyna Odrzywołek (Fundacja Mifgash)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Małgorzata Pankowska-Dowgiało (KARTA) podczas prezentacji na temat digitalizacji. 

 
Fot. Anna Maciąg (KARTA) prowadzi warsztaty z oral history. W pierwszej ławce siedzą – Małgorzata Malejka i Joanna Kantorska (Stowarzyszenie św. Bartłomieja w Rybnie).

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Warsztaty ze sposobów i źródeł finansowania archiwum. Paulina Kobza (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Tomasz Świderski (Instytut Historii Głuchych „Surdut Historicus”).

 

09 / 01 / 2015

Zakres obowiązków: kontakty z dziennikarzami, pisanie tekstów prasowych, animacja i organizacja zdarzeń publicznych, nadzorowanie komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, zlecanie i nadzorowanie publikacji promocyjnych, ewentualnie wystaw, filmów.

Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (najchętniej angielski) oraz zainteresowanie historią najnowszą − wymagane. CV i koniecznie list motywacyjny (z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego praca w KARCIE i dlaczego archiwistyka społeczna?”), ewentualnie portfolio z dotychczasowymi realizacjami, prosimy przysyłać do 31 stycznia br., pod adresem: Alicja Wancerz-Gluza a.gluza@karta.org.pl.

29 / 12 / 2014

Bazę źródłową dwóch prezentacji stanowi 45 relacji biograficznych audio oraz archiwalia ze zbiorów Ośrodka KARTA, pozyskane w ramach projektu W kolejce po równość. Polska 1945-1956 w opowieściach kobiet" oraz  relacje audio pozyskane w projekcie „Nauczyciele i uczniowie. Opowieści o tajnym nauczaniu”, który był realizowany w 2011 roku.

Adres strony Opowieści o XX wieku.

 

10 / 12 / 2014

Szkolenie stacjonarne

Fot. po lewej stronie: Maria Ohanowicz-Tarasiuk (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich) podczas krótkiej autoprezentacji.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Agnieszka Gleb i Artur Jóźwik (KARTA) w trakcie szkolenia z finansowania działań archiwum społecznego. 

 

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Katarzynę Ziętal. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Joanna Łuba. 

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedziała w niedzielny poranek Anna Maciąg.

Dużą uwagę uczestników skupiła także mecenas Małgorzata Sudoł, która zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Drugi dzień szkoleń zakończył blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego, poprowadzony przez wieloletnich praktyków tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artura Jóźwika i Agnieszkę Gleb.

Pod koniec dnia grupa uczestników obejrzała – poza formalnym programem szkolenia – 25-minutowy fragment filmu „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, który zaprezentował jeden z uczestników szkolenia – Wojciech Olejniczak z Fundacji TRES w Zbąszyniu. Film dotyczył deportacji polskich Żydów z Niemiec do Zbąszynia w 1938 roku. 

Ostatniego dnia szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i wykorzystywać własne zbiory w Internecie. Agnieszka Kudełka zaprezentowała darmowe programy wykorzystywane do promocji zbiorów, do tworzenia wirtualnych wystaw czy filmów promocyjnych. Przeprowadziła również warsztat z implementowania stron CATL/CAS.

O wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Alicji Wancerz-Gluzy, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ.

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panujacą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:

Podczas szkolenia archiwiści społeczni mieli okazję nawiązania kontaktu i wymienienia się doświadczeniami. Dla nas jako organizatorów niezwykle inspirujące było poznanie bardzo różnorodnych grup i środowisk zajmujących się archiwistyką społeczną. Cieszymy się, że każdemu omawianemu tematowi towarzyszyła ożywiona dyskusja. Będziemy dążyć do zacieśniania sieci, m.in. na Kongresie archiwów społecznych, który odbędzie się jesienią 2015 roku i na który już wstępnie zapraszamy. Przeszkolonych zachęcamy do kontaktu poprzez: mail, telefon, czat.


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Warsztaty digitalizacji. Na pierwszym planie Jadwiga Kobiałka (Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Puławach), Roman Czerski (Związek Ukraińców Podlasia. Oddział Białystok).

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Anna Maciąg (KARTA) podczas prowadzenia warsztatów z historii mówionej (prezentacji programu do edycji dźwięku). 

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Agnieszka Kudełka (KARTA) podczas prezentacji programów do udostępniania zbiorów w Internecie. 

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. po prawej stronie: Warsztaty z finansowania. Artur Jóźwik (prowadzący warsztaty, KARTA), Wojciech Olejniczak (Fundacja TRES w Zbąszyniu). 

 

27 / 11 / 2014

Efektem szkolenia będzie poszerzenie sieci Cyfrowych Archiwów Społecznych/Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej – powstanie blisko 20 stron typu CAS/CATL. 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. po prawej stronie: Warsztaty digitalizacji. Piotr Formella, Ireneusz Makowski (Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku), Ewa Magierowska, Joanna Ćwik-Jacuk (Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kł.), Ewa Furgał (Fundacja Przestrzeń Kobiet)

 

Efektem szkolenia będzie poszerzenie sieci Cyfrowych Archiwów Społecznych/Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej – powstanie blisko 20 stron typu CAS/CATL. W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.
Są to następujące organizacje:

Izba Pamięci Pogoni Szczecin
Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi
Fundacja Grupa Nowolipie-Uskrzydleni
Nieformalna Grupa Dialogu "Budujemy Mosty"
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Niepodległości
Fundacja - Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur,narodów"
Fundacja Człowiek Sztuki
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Sekcja edukacyjna ART-DOK
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kł.
Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku
Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku
Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
Towarzystwo "Jan z Kolna"
Związek Polskich Artystów Fotografików
Owczarnia
Akademicki Związek Sportowy. Zarząd Główny
Forum Dialogu

Archiwiści społeczni mieli okazję nawiązania kontaktu i wymienienia się doświadczeniami. Dla nas jako organizatorów niezwykle inspirujące było poznanie bardzo różnorodnych grup i środowisk zajmujących się archiwistyką społeczną. Cieszymy się, że każdemu omawianemu tematowi towarzyszyła ożywiona dyskusja. Będziemy dążyć do zacieśniania sieci, m.in. na Kongresie archiwów społecznych, który odbędzie się jesienią 2015 roku i na który już wstępnie zapraszamy. Przeszkolonych zachęcamy do kontaktu poprzez: mail, telefon, czat.


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Małgorzata Pankowska-Dowgiało (KARTA) w czasie prezentacji na temat digitalizacji.

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Warsztaty z opracowania zbiorów. Natalia Martini (Towarzystwo Przyjaciół Bronowic), Katarzyna Odrobina (Grupa Dialogu "Budujemy Mosty"), Piotr Nowacki (Towarzystwo "Jan z Kolna")

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Agnieszka Kudełka (KARTA), Małgorzata Sulisz (Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku), Alicja Wancerz-Gluza (KARTA)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Weronika Romanik (Forum Dialogu), Malwina Wrona (Fundacja Niepodległości)

 

19 / 11 / 2014

Katarzyna Ziętal mówiła m.in. o potrzebie zmiany pozycji społecznej archiwów społecznych w Polsce oraz o potrzebie uporządkowania ich statusu prawnego w relacji z archiwami państwowymi. W ramach projektu w roku 2015 nastąpi rozbudowa bazy archiwów, która ma na celu ewidencję archiwów społecznych i ich historycznych zasobów, a w październiku 2015 Ośrodek KARTA zorganizuje pierwszy kongres archiwów społecznych, którego celem będzie wypracowanie postulatów współpracy z państwem i usankcjonowanie Karty Zasad Archiwów Społecznych. 

„Chcemy zainspirować organizacje do tego, żeby dokumentowały swoją działalność. Historia życia społecznego opowiedziana przez historię organizacji pozarządowych może okazać się niezwykle ciekawa, ale zostanie zachowana tylko pod warunkiem, że same organizacje o nią zadbają. [...] 

Samych siebie nazywamy rzecznikami archiwistyki społecznej. Chcemy działać wielotorowo na rzecz archiwów społecznych, poznawać ich potrzeby oraz realizować strategie wsparcia. Dążymy też do tego, żeby stworzyć ramy prawne, które pozwolą archiwom społecznym zachować niezależność przy jednoczesnym zapewnieniu im stabilnego bytu i rozwoju. Rozpoczęliśmy także dyskusję nad standardami prowadzenia archiwum społecznego tak, by organizacje umiały robić to prawidłowo” – mówiła Katarzyna Ziętal.

Cały wywiad dostępny na portalu ngo.pl.