Karta

09 / 08 / 2018

W latach 2009-2013, dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Ośrodka KARTA stworzyła sieć archiwów społecznych działających przy bibliotekach gminnych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i objął ponad 110 bibliotek. Wiele założonych podczas trwania projektu archiwów nadal aktywnie działa, pozyskuje nowe archiwalia i zamieszcza ich skany na stronie https://catl.archiwa.org.

W 2017 roku pierwsze CATL-e dołączyły do Otwartego Systemu Archiwizacji, a tym samym zapoczątkowany został proces przenoszenia CATL-i na bardziej nowoczesną, uniwersalną platformę. Dzięki OSA mogą opracowywać swoje zbiory zgodnie z międzynarodowymi standardami archiwalnymi, a także publikować je w internecie na portalu https://osa.archiwa.org dedykowanym archiwom społecznym z całej Polski. Na portalu znajdują się już pierwsze zbiory gromadzone przez inne podmioty - organizacje pozarządowe (Fundacja Ośrodka KARTA z Warszawy, Fundacja Przestrzeń Kobiet z Krakowa, Fundacja Wielki Człowiek z Katowic, etc.) czy osoby prywatne (Archiwum Stefana Pappa).

W tym roku, w ramach projektu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej: regionalne centra kultury” na portal OSA zostaną przeniesione zbiory 8 Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, prowadzonych przez biblioteki:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
 • Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
 • Biblioteka Publiczna w Mońkach
 • Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
 • Biblioteka Miejska w Szczuczynie
12 / 07 / 2018

W ramach projektu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej: regionalne centra kultury” zbiory 6 CATL-i zostaną przeniesione na portal OSA oraz na ich bazie stworzymy wirtualne wystawy. Odbędzie się cykl webinariów dot. opracowywania zbiorów w OSA. Wypracowane rozwiązania posłużą do przeniesienia zbiorów kolejnych bibliotek na portal OSA.

W ramach projektu „Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa” zorganizujemy webinaria dla AS-ów z opracowania zbiorów w OSA, z animowania społeczności lokalnej oraz z pracy z wolontariuszami; zaprezentujemy na portalu osa.archiwa.org zbiory kolejnych organizacji pozarządowych i bibliotek, ulepszymy program Otwarty System Archiwizacji dostosowując go do nieprofesjonalnych archiwistów oraz zorganizujemy kampanię „Zarchiwizuj swoją historię”.

11 / 07 / 2018

W ramach projektu „Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa” zorganizujemy webinaria dla AS-ów z opracowania zbiorów w OSA, z animowania społeczności lokalnej oraz z pracy z wolontariuszami; zaprezentujemy na portalu osa.archiwa.org zbiory kolejnych organizacji pozarządowych i bibliotek, ulepszymy program Otwarty System Archiwizacji dostosowując go do nieprofesjonalnych archiwistów oraz zorganizujemy kampanię „Zarchiwizuj swoją historię”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 4 archiwami społecznymi:

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

27 / 06 / 2018

Projekt umożliwi integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu osa.archiwa.org opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to program stworzony przez Ośrodek KARTA, służący do opisu różnorodnych zbiorów archiwalnych. Do tej pory używaliśmy kilku baz do opisu różnych typów zbiorów - każda stosowała inny standard opisu oraz miała odrębną wyszukiwarkę. Znacznie utrudniało to pracę archiwalną oraz wyszukiwanie zbiorów przez naszych użytkowników.

Opisy inwentarzowe kolekcji dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych wzbogacimy o linki kierujące na portale prezentujące skany zdjęć, dokumentów oraz relacje biograficzne (http://www.foto.karta.org.pl i http://dlibra.karta.org.pl/dlibra, audiohistoria.pl i relacjebiograficzne.pl). Dzięki temu użytkownicy będą mogli przeszukiwać zbiory w jednym miejscu i w ten sposób szybko dotrzeć do wszystkich materiałów archiwalnych KARTY.

 

12 / 06 / 2018

Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich zespołów o informację o planowanej dacie wysłania pracy na adres konkurs@karta.org.pl. Bardzo nam to ułatwi sprawy organizacyjne. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści od Was! I oczywiście na Wasze prace, również w przedłużonym terminie do 30 września 2018.

Więcej informacji na temat konkursu na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Na portalu znajdują się tutoriale – krótkie filmy, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Jeśli chcecie otrzymać plakaty i ulotki informujące o konkursie, prosimy o wiadomość na adres konkurs@karta.org.pl.

30 / 05 / 2018

Oto działania, które zrealizujemy:

 • będziemy informować o działaniach AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org,
 • stworzymy bibliografię naukową archiwistyki społecznej,
 • przeszkolimy internetowo 50 przedstawicieli NGO,
 • wspólnie z archiwistami społecznymi wypracujemy postulaty dalszego rozwoju dziedziny,
 • uatrakcyjnimy portal Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA),
 • nowe organizacje dołączą do OSA: systemu informacji o zbiorach AS-ów,
 • zorganizujemy III Kongres Archiwów Społecznych.
   

Archiwiści społeczni, śledźcie nasze działania na archiwa.org i facebooku!

23 / 04 / 2018

Jest to 5,5 mln podpisów złożonych w 1926 roku przez obywateli polskich. Najmłodsi z uczniów podpisujących wtedy Deklarację w szkołach powszechnych urodzeni byli w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wtedy Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz pomoc dla zrujnowanego po wojnie kraju.

Chcemy zachęcić młodzież do szukania podpisów swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości i odtwarzania Ich losów. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch ścieżkach:

I Ścieżka konkursu polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

II Ścieżka konkursu polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup.

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ jest częścią programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest – w roku stulecia niepodległości Polski – ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Poniżej linki do tutoriali, które można znaleźć na naszym kanale YouTube:

„Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” – jak korzystać z portalu?

Kaligrafia – jak odczytywać dawne pismo?

Genealogia – jak odszukiwać historie ludzi?

Animacja kultury – jak stworzyć ciekawy projekt na podstawie materiałów historycznych?

Link do informacji w portalu społecznościowym Facebook

Partnerami akcji są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów.

KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl