Karta

12 / 06 / 2018

Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich zespołów o informację o planowanej dacie wysłania pracy na adres konkurs@karta.org.pl. Bardzo nam to ułatwi sprawy organizacyjne. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści od Was! I oczywiście na Wasze prace, również w przedłużonym terminie do 30 września 2018.

Więcej informacji na temat konkursu na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Na portalu znajdują się tutoriale – krótkie filmy, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Jeśli chcecie otrzymać plakaty i ulotki informujące o konkursie, prosimy o wiadomość na adres konkurs@karta.org.pl.

30 / 05 / 2018

Oto działania, które zrealizujemy:

  • będziemy informować o działaniach AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org,
  • stworzymy bibliografię naukową archiwistyki społecznej,
  • przeszkolimy internetowo 50 przedstawicieli NGO,
  • wspólnie z archiwistami społecznymi wypracujemy postulaty dalszego rozwoju dziedziny,
  • uatrakcyjnimy portal Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA),
  • nowe organizacje dołączą do OSA: systemu informacji o zbiorach AS-ów,
  • zorganizujemy III Kongres Archiwów Społecznych.
     

Archiwiści społeczni, śledźcie nasze działania na archiwa.org i facebooku!

23 / 04 / 2018

Jest to 5,5 mln podpisów złożonych w 1926 roku przez obywateli polskich. Najmłodsi z uczniów podpisujących wtedy Deklarację w szkołach powszechnych urodzeni byli w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wtedy Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz pomoc dla zrujnowanego po wojnie kraju.

Chcemy zachęcić młodzież do szukania podpisów swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości i odtwarzania Ich losów. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch ścieżkach:

I Ścieżka konkursu polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

II Ścieżka konkursu polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup.

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ jest częścią programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest – w roku stulecia niepodległości Polski – ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Poniżej linki do tutoriali, które można znaleźć na naszym kanale YouTube:

„Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” – jak korzystać z portalu?

Kaligrafia – jak odczytywać dawne pismo?

Genealogia – jak odszukiwać historie ludzi?

Animacja kultury – jak stworzyć ciekawy projekt na podstawie materiałów historycznych?

Link do informacji w portalu społecznościowym Facebook

Partnerami akcji są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów.

KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl
 

30 / 12 / 2017

Raport opisuje zjawisko archiwistyki społecznej zarówno pod kątem specyfiki działania archiwów społecznych, ich zbiorów, jak i realiów prawnych, w których funkcjonują. Analizie poddano także obecność tematyki archiwów społecznych w nauce i dydaktyce oraz kwestie zagrożonych zbiorów społecznych. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami wybranych archiwów społecznych, wskazano również czynniki sprzyjające rozwojowi archiwów.

Pobierz raport

28 / 12 / 2017

Archiwum Wschodnie jest częścią zasobu archiwalnego Ośrodka KARTA.

W prezentacji filmowej Alicja Wancerz-Gluza i Monika Harchut z Ośrodka KARTA opowiadają o powstaniu i zbiorach Archiwum Wschodniego Ośrodka KARTA. Tło stanowią unikatowe dokumenty i fotografie zgromadzone w ramach AW OK. Zapraszamy do obejrzenia!

Prezentacja filmowa powstała w ramach projektu: „Otwarty System Archiwizacji – centrum udostępniania wirtualnych zbiorów archiwów społecznych”, realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA w 2017 roku. Obejmuje od m.in. publikację na portalu OSA spisanych relacji dźwiękowych z Archiwum Wschodniego Ośrodka KARTA i fragmentów nagrań tych relacji.

 

28 / 12 / 2017

Objął on prace nad kolekcjami 8 fotografów: Bogdana Łopieńskiego, Mikołaja Nesterowicza, Wojciecha Druszcza, Piotra Dylika, Witolda Górki, Stanisława Kulawiaka, Stanisława Gawlińskiego i Józefa Szczepańskiego.  Zeskanowano, opracowano i upowszechniono łącznie 5653 fotografie. Wszystkie opisane zdjęcia oraz inwentarze tych kolekcji są dostępne na tej stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych autorów. Ponadto z opisami inwentarzowymi powyższych kolekcji można zapoznać się na portalu osa.archiwa.org.

W ramach zadania nagrano relacje biograficzne 8 fotoreporterów: Stanisława Kulawiaka, Stanisława Gawlińskiego, Macieja Osieckiego, Macieja Billewicza, Ryszarda Przedworskiego, Krzysztofa Paweli, Harry’ego Weinberga i Krzysztofa Wojciewskiego. Opisy relacji oraz wybrane fragmenty dźwiękowe są dostępne na stronie osa.archiwa.org oraz na stronie audiohistoria.pl.

Wszystkie opracowane źródła są dostępne w czytelni Ośrodka KARTA przy ul. Narbutta 29 w Warszawie, nagrania dźwiękowe ponadto w Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

Na podstawie opracowanych fotografii przygotowano 9 filmów ukazujących wybrane zdjęcia i fragmenty nagrań dźwiękowych. Wszystkie można obejrzeć na kanale Ośrodka KARTA w serwisie You Tube.

 

Na zdjęciu: 1990, Ostrzeszów. Fot Stanisław Kulawiak / Ośrodek KARTA

27 / 12 / 2017

Ośrodek KARTA w 2017 roku realizował trzy działania w obszarze archiwistyki społecznej poza granicami Polski na rzecz ocalenia, utrwalenia, upowszechnienia i promowania zasobów archiwalnych Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski. Wsparliśmy metodycznie archiwa społeczne poprzez organizację webinariów oraz uzupełnienie bazy archiwów polonijnych na stronie archiwa.org.

W Wielkiej Brytanii, w Londynie, Laxton i Penrhos nagraliśmy 23 relacje i zeskanowaliśmy 900 fotografii, które są teraz dostępne w Warszawie – w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA (foto.karta.org.pl), w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią (audiohistoria.pl) oraz w Londynie – w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Fragmenty nagrań i wybrane fotografie można obejrzeć w bezpłatnej publikacji "Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne", która stanowi zapis doświadczenia wielu emigrantów w Wielkiej Brytanii. 

W Argentynie natomiast wspólnie z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires zdigitalizowaliśmy 600 fotografii ze zbiorów prywatnych i społecznych oraz nagraliśmy 11 relacji biograficznych. Zostały opublikowane na stronie www.biblioteka.domeyki.archiwa.org. 
Zapraszamy również do obejrzenia filmów, które prezentują fragmenty nagrań i zeskanowane fotografie. O swoim dzieciństwie w na dalekiej północy Argentyny opowiada Anna Jeżewska, natomiast o tragicznych losach swojej rodziny mówi Irma Wyszogrodzka

Zdjęcie: Listopad 2017, Berisso, Argentyna. Fot. Joanna Łuba

 

23 / 12 / 2017

Zapraszamy również do wysłuchania całych relacji Archiwum Wschodniego w Czytelni Multimedialnej Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

Archiwum Wschodnie zostało zainicjowane w Warszawie w listopadzie 1987 roku przez środowisko pisma podziemnego „Karta”. Przybrało postać ogólnopolskiego ruchu społecznego na rzecz ratowania pamięci o tej części polskiej historii, która nie była obecna w życiu publicznym. Pod nazwą Archiwum Wschodnie, jego założyciele chcieli stworzyć zbiór archiwalny dotyczący losów obywateli polskich w ZSRR i pod okupacją sowiecką, historii Kresów Wschodnich II RP oraz podziemia zbrojnego w Polsce powojennej. Archiwum gromadziło wspomnienia, relacje, dokumenty, zdjęcia, po to, aby przerwać trwające 40 lat milczenie wokół spraw ważnych dla polskiej historii i tożsamości. Obecnie Archiwum Wschodnie składa się z 1000 relacji biograficznych, prawie 4000 wspomnień, ponad 700 kolekcji osobistych.