Archiwa społeczne

30 / 07 / 2014

Omawiamy na nim tematy związane z prowadzeniem i zakładaniem archiwum, digitalizacją, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Forum to także platforma wymiany myśli dla członków sieci Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) i Cyfrowe Archiwa Społeczne (CAS). Na forum konsultacji udzielają archiwiści z Ośrodka KARTA. Korzystać z forum można po dokonaniu rejestracji.

Adres forum: www.forum.archiwa.org.

25 / 07 / 2014

Towarzystwo postanowiło odkryć historię Bronowic Małych – dawnej podkrakowskiej wsi opisywanej wielokrotnie przez pisarzy młodopolskich. Misją Towarzystwa Przyjaciół Bronowic jest ochrona i promocja bronowickiego dziedzictwa kulturowego, dokumentującego historię codziennego życia zapamiętaną lub zapisaną przez mieszkańców i mieszkanki. 

Do 26 lipca trwa nabór na uczestników projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne”. Osoby pochodzące z Bronowic Małych, w wieku poniżej 26 lat, zaproszone zostaną do udziału w warsztatach z zakresu archiwistyki społecznej. Uczestnicy warsztatów, które przeprowadzą specjalistki z Ośrodka KARTA, nabędą wiedzę z gromadzenia i opracowywania indywidualnych świadectw minionych czasów (wspomnień, fotografii, dokumentów). 

Zbiory, które uda się pozyskać uczestnikom projektu, zostaną następnie opracowane przez historyków z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i udostępnione na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego. Inauguracja portalu ruszy jesienią. 

Chęć do udziału w projekcie należy zgłaszać do 26 lipca, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego.  

Więcej informacji na stronie ngo.pl.  

15 / 07 / 2014

Celem projektu jest zebranie, wraz z mieszkańcami Hrubieszowa, materiału archiwalnego (dokumentów życia społecznego, wspomnień, dzienników, zdjęć, literackich zapisów), który stanie się osią organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskana od mieszkańców i instytucji zewnętrznych dokumentacja zostanie opracowana i zdigitalizowana. 

Zebrany materiał stworzy wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i będzie podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji. W ten sposób biblioteka stanie się centrum aktywizacji społeczności lokalnej wokół dziedzictwa kulturowego. Projekt wzmocni prestiż biblioteki i jej pozycję jako instytucji nie tylko udostępniania, ale i tworzenia kultury.

Działania dokumentacyjne będą prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami, fotografiami, dokumentami, zapraszamy do kontaktu z biblioteką w Hrubieszowie: tel. 84 696 30 47. 

23 / 06 / 2014

Jednym z celów projektu Stabilizacja archiwistyki społecznej jest zbudowanie polskiego modelu współdziałania archiwistyki państwowej z archiwami społecznymi. Ponieważ wypracowany model ma stać się także podstawą zmiany polskiego ustawodawstwa, pragniemy wzorować się na najlepszych, sprawdzonych rozwiązaniach. W tym celu wystosowaliśmy do szefów państwowych służb archiwalnych list z prośbą o podzielenie się informacjami na temat archiwistyki społecznej w ich kraju. List został przekazany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na konferencji w Atenach 7-8 czerwca 2014. 
Można go przeczytać tutaj.

Informacje, które pozyskamy zaprezentujemy na międzynarodowej konferencji eksperckiej 6 października 2014 w Warszawie. Wcześniej na stronie www.archiwa.org zaprezentujemy teksty o archiwach społecznych w Niemczech, we Włoszech, w Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii.

10 / 06 / 2014

Jak piszą organizatorzy: 

TWOJA HISTORIA DZIELNICY to plenerowa wystawa, na której zobaczymy archiwalne zdjęcia z prywatnych albumów mieszkańców, oczywiście z Bemowem w tle. Dla tych, którzy mieszkają tu od dawna, będzie to okazja do wspomnień. Nowych mieszkańców chcemy przekonać, że Bemowo to nie tylko sypialnia Warszawy i zachęcić do zainteresowania się historią dzielnicy. (...)
Na naszej stronie zgromadziliśmy już zaczątek kolekcji archiwalnych zdjęć Bemowa (i bardzo wam dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które przesyłacie!), ale chcielibyśmy, by idea trafiła do szerszego grona. Pomyślcie tylko, ile archiwalnych fotek może leżeć w albumach waszych sąsiadów, którym do głowy by nie przyszło, że lokalna historia jest ciekawa i że takich materiałów można szukać w Internecie. Jest szansa, że zainteresują się tematem, kiedy ta historia sama „przyjdzie” do nich.

Idea budżetu partycypacyjnego polega na tym, że mieszkańcy sami zgłaszają swoje pomysły na działania w mieście, które następnie są wybierane w ogólnym głosowaniu. Ponieważ pomysły realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można zgłaszać co roku, zachęcamy archiwa społeczne do wzięcia udziału w konkursie. Jest to świetna droga do realizacji działań lokalnych. Pierwszym etapem wzięcia udziału w konkursie było zgłoszenie pomysłów przypisanych do danych dzielnic. Należało zdobyć minimum 15 podpisów poparcia dla danego pomysłu. Następnie wybranych 50 projektów zakwalifikowano do dalszego etapu. Niedługo zostanie uruchomione głosowanie.

Głosowanie będzie odbywać się od 20 do 30 czerwca na kilka sposobów: przez internet, listownie (na adres urzędu dzielnicy), osobiście, w urzędzie dzielnicy. Głosujcie na wystawę Cyfrowego Archiwum Bemowa!

Więcej informacji na stronie Cyfrowego Archiwum Bemowa.

02 / 06 / 2014

Archiwum gromadzi (i wkrótce zaprezentuje na portalu www.miastograf.pl) fotografie, wycinki prasowe[!cut], wywiady dotyczące Łodzi i jej historię. Inauguracja portalu zostanie poprzedzona dyskusją na temat archiwistyki społecznej, w której wezmą udział przedstawiciele Fundacji Archeologii Fotografii, Stowarzyszenia Topografie oraz Ośrodka KARTA (w osobie Agnieszki Kudełki.)

Serdecznie zapraszamy na dyskusję i polecamy Miastograf.

02 / 06 / 2014

Zachęcamy do rozmowy z przedstawicielkami Archiwum Ośrodka KARTA: Joanną Michałowską – kierowniczką oraz Moniką Lipką – archiwistką!

Organizatorem jest Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne. Plakat do pobrania tutaj

Warszawski Piknik Archiwalny jest częścią Międzynarodowego Dnia Archiwów, w ramach którego w archiwach państwowych odbędą się wystawy, filmy, pokazy, warsztaty dla osób zainteresowanych tematem domowych archiwów.