Archiwa społeczne

29 / 05 / 2015

Bronowickie Archiwum Społeczne powstało jesienią ubiegłego roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. W jego zbiorach znajduje się blisko 200 świadectw przeszłości zgromadzonych, opracowanych i udostępnionych w internecie dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Wśród archiwaliów znajdziemy m.in. relacje świadków historii, dokumenty osobiste i fotografie ukazujące Bronowice Małe sprzed kilkudziesięciu lat. Wyłania się z nich ciekawy obraz dawnej podkrakowskiej wioski z chatami krytymi strzechą i polami uprawnymi na miejscu współczesnych bloków.

Bronowickie Archiwum Społeczne to pomysł na zachowanie pamięci o dawnych Bronowicach Małych – mówi koordynatorka BAS Natalia Martini – Angażuje mieszkańców w oddolną dokumentację historii lokalnej i ocalanie jej obrazu dla przyszłych pokoleń.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyznanej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich możliwy stał się rozwój bronowickiego zasobu archiwalnego. W lipcu zorganizowana zostanie akcja nagrywania wspomnień bronowian w wieku powyżej 65 lat na temat Bronowic Małych z czasów ich młodości oraz skanowania archiwalnych fotografii. Powstanie również słuchowisko poświęcone historii życia codziennego w dawnej podkrakowskiej wiosce w oparciu o wspomnienia zarejestrowane w ramach projektu.

Osoby, które chciałyby wzbogacić zbiory archiwum (o wspomnienia, zdjęcia, wycinki prasowe lub inne materiały archiwalne) proszone są o kontakt z organizatorami projektu (kontakt@archiwumbronowickie.pl, +48 510 683 503). 
Fot. Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego (BAS). Fot. BAS

 
Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego (BAS). Fot. BAS

 
Bronowice Małe. Fot. BAS

 
Archiwalia z Bronowic. Fot. BAS

 

Żródło: fotografie i informacje pochodzą od organizatora – Bronowickie Archiwum Społeczne

22 / 05 / 2015

Oto lista członków grupy konsultacyjnej:

Dawid Stanowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (Kutno)

Natalia Martini, Bronowickie Archiwum Społeczne (Kraków)

Agata Szkopińska, Fundacja Pogranicze (Sejny)

Łukasz Zagrobelny, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" (Mołodycz)

Ewa Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet (Szczawnica)

Wojciech Olejniczak, Fundacja TRES (Zbąszyń)

Wojciech Mazan, Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki (Ostrowiec Świętokrzyski)

Piotr Miernik,  Stowarzyszenie "Aleksandrowska Kultura" (Aleksandrów Kujawski)

Anna Kurpiel, Fundacja Ważka (Wrocław)

Zbigniew Gomoła, Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja" (Tarnów)

Tomasz Dudziński, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie (Grajewska Izba Historyczna)

Tomasz Świderski, Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" (Warszawa)

Sebastian Gorski, Centrum Inicjatyw UNESCO (Wrocław)

Katarzyna Woch, Stowarzyszenie "Mój Bogucin" (Bogucin)

Artur Michalski, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury (EStoK) (Łódź)

Piotr Goździak, Izba Pamięci Pogoni Szczecin (Szczecin)

22 / 05 / 2015

Trwa zakładanie stron typu CATL/CAS oraz test z wiedzy przekazanej podczas szkolenia, którego wyniki uprawnią do otrzymania certyfikatu.

Zapraszamy uczestników do aktywności na forum.archiwa.org. Dziękujemy za już tam obecne cenne porady, np. tutaj

>> Program szkolenia >>

Ostateczna lista organizacji uczestniczących: 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Fundacja Równości i Emancypacji STER, Stowarzyszenie Przyjaźni PS (przed zmianą nazwy Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej), Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Aktywni Stare Pole, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, Fundacja Zielony Promień, Stowarzyszenie IKAR, Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza", Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska, Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja z Pasją, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Heksa, Fundacja Symbioza. Człowiek-Region-Integracja, Stowarzyszenie Agrafka (Toruń), Rada Kobiet Powiatu Kraśnickiego, Stowarzyszenie Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych "Szwadron", Stare Mielno i Unieście/Stowarzyszenie Ekowspólnota, Fundacja "Na zmianę".

07 / 05 / 2015

Zachęcamy do oddania głosu na Polskie Radio! Głosować można na stronie organizatora.

Portal PolskieRadio.pl corocznie wdraża dziesiątki historycznych serwisów internetowych, opartych na źródłowych i archiwalnych nagraniach.

Multimedialne serwisy internetowe udostępniają nieznane relacje i nagrania, m. in., o Powstaniu Warszawskim i powstaniu w Getcie, o Katyniu, poznańskim Czerwcu, praskiej wiośnie, Grudniu 70, Czerwcu 76, Sierpniu 80, stanie wojennym. Oferują również bogate multimedialne opracowania o Janie Pawle II i kardynale Wyszyńskim, działalności KOR, "Kulturze" paryskiej i redaktorze Giedroyciu, Studenckich Komitetach Solidarności, o Raoulu Wallenbergu i węgierskim powstaniu 1956, akcjach Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka w latach 70. i 80. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje serwis o Żołnierzach Wyklętych, przygotowany wspólnie z Ośrodkiem Karta. Znalazły się w nim, dotąd niepublikowane, wspomnienia ludzi podziemia zbrojnego oraz wydobyte z archiwów radiowych wstrząsające nagrania stalinowskich prokuratorów. 
 

04 / 05 / 2015

„Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych otrzymał narzędzie prawne, dzięki któremu może wspierać działalność organizacji pozarządowych i prywatnych, a nawet dysponować będzie środkami finansowymi, które przyznawać będzie tym instytucjom na cele związane z funkcjonowaniem archiwów”.

Chodzi o możliwość wspierania finansowego (przewidywany konkurs dotacyjny) oraz metodycznego wytwórców niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Naczelny Dyrektor postuluje, aby przy udziale Ośrodka KARTA zbudować model postępowania archiwistyki państwowej wobec sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego. Koresponduje to z celami i działaniami projektu OK „Stabilizacja archiwistyki społecznej”, zwłaszcza z procesem konsultacji z archiwistami społecznymi, który właśnie rozpoczynamy.

Treść notki znajduje się na stronie gazeta.pl

23 / 04 / 2015

Wernisaż wystawy odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 18.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim. [!cut] W dniu wernisażu z krótką prelekcją na temat archiwistyki społecznej wystąpi Ewa Kołodziejska z Ośrodka KARTA. 

Cały zbiór fotografii Stanisława Górnego – po wystawie – zostanie zamieszczony w Internecie i stanie się zalążkiem ostrowieckiego Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Nie z tej Bajki we współpracy z Ośrodkiem KARTA. 

„Blisko rok temu przypadkowo – ale przypadków przecież nie ma – zostałem obdarowany dużą ilością szklanych negatywów (dla niezorientowanych szklane negatywy to archaiczny nośnik fotografii, dużo starszy od kart pamięci i filmów celuloidowych). W trzydziestu  pudełeczkach znajdowało się blisko trzysta szklanych płytek, na których utrwaleni zostali tylko i wyłącznie ludzie. Wiele cech wskazuje, że zbiór ten stanowi zwartą kolekcję. Zdjęcia powstały w drugiej połowie lat 30. XX wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prawdziwy skarb. Same fotografie odznaczają się niezwykłą siłą wyrazu, bardzo dobrą jakością jaką daje medium i stanowią niezwykły dokument życia chwilę przed katastrofą. Nie ma tu żadnych widoczków, zabytków czy mgiełek. Są to zdjęcia okolicznościowe, utrwalające chwile nieznanego nam pokolenia naszych przodków, którzy po prostu cieszą się życiem. W plenerze lub w amatorskim studio, w większych grupach lub indywidualnie, w odświętnym stroju lub stroju kąpielowym pozują, patrząc nam głęboko w oczy. Wiedziałem, że autorem tych zdjęć był niejaki Stanisław Górny. Ale dopiero poprzez niemal detektywistyczne dochodzenie dowiedziałem się, kim był ów człowiek” – Wojtek Mazan – autor wystawy.

Termin i miejsce

Wernisaż: 25 kwietnia o godz. 18.00

Pracownia Otwarta "Kontrola Jakości"

al. Solidarności 9, Ostrowiec Św.

Wystawa czynna do 24 maja, w każdą niedzielę od 10.00 do 16.00.

Wojtek Mazan (ur. 1981) - historyk sztuki, fotograf, kurator, założyciel Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki, twórca ostrowieckiego CATL. Więcej informacji na stronie autorskiej Wojtka Mazana

Organizator

Stowarzyszenie Nie z tej Bajki

Patronat honorowy 

Prezydent Miasta Ostrowca Św. Jarosław Górczyński

Patroni medialni

Ośrodek KARTA, Dziennik Opinii, Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka, Lokalna TV, Lokalna TV Kablowa „Krzemionki”.

 

20 / 04 / 2015

Liczba miejsc była ograniczona do 50. Nasze kryteria wyboru były zarówno natury formalnej (mogliśmy przyjąć tylko przedstawicieli organizacji pozarządowych), jak i merytorycznej. Analizowaliśmy odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń mogliśmy przyjąć na szkolenia tylko osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach Ośrodka KARTA.

Lista przyjętych na szkolenia:

I Termin

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Fundacja Równości i Emancypacji STER

Stowarzyszenie Przyjaźni PS (przed zmianą nazwy Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Aktywni Stare Pole

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie

Fundacja Zielony Promień

Stowarzyszenie IKAR

Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza"

Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne

Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

Stowarzyszenie Przyjaciół Ostoi Nieliskiej "Nad Wielką Wodą" Nielisz 

Fundacja Symbioza. Człowiek-Region-Integracja 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

Rada Kobiet Powiatu Kraśnickiego

Stowarzyszenie Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych "Szwadron"

Stowarzyszenie Ekowspólnota 

Fundacja "Na zmianę"

II Termin

Towarzystwo Przyjaciół Libiąża oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu

Stowarzyszenie Bydgoskie Kamienice

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oswiatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku

Towarzystwo Miłosników Twórczości Tekli Bądarzewskiej

Fundacja Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą

Fundacja Joanny Lamparskiej Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia"

Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy Koszalin

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA

Fundacja Obserwatorium

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Stowarzyszenie Odra - Niemen

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne ze siedzibą w Sopocie

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy

Kolejka MareckaStowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Dolina Kacanki"

Stowarzyszenie WAGA

Inicjatywa Historyczna (Wrocław)

Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu

Informacje o wynikach z prośbą o potwierdzenie udziału rozesłaliśmy e-mailem do zainteresowanych. Gdy otrzymamy potwierdzenia udziału, opublikujemy ostateczną listę przyjętych organizacji. Poinformowaliśmy mailowo organizacje i osoby przyjęte na listy rezerwowe.

20 / 04 / 2015

Chcemy, by dokumenty te prezentowały stanowisko całego środowiska archiwistyki społecznej. Dlatego ich wypracowywanie będzie odbywać się w toku konsultacji, które będą przebiegać w dwóch etapach:

  • Wyłoniona zostanie grupa 15 przedstawicieli AS-ów, która w okresie maj-wrzesień 2015 pracować będzie nad dokumentami komunikując się: mailowo, na forum oraz w czasie spotkania zorganizowanego na początku czerwca 2015 roku (termin zostanie uzgodniony wspólnie). Obecnie prowadzimy rekrutację do tej grupy. 
  • W czerwcu 2015 roku poddamy pod ogólną dyskusję roboczą wersję wypracowanych w grupie 15 AS-ów dokumentów. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uczestniczyć w dyskusji i wyrazić swoją opinią na temat ostatecznego kształtu dokumentów - wystarczy zarejestrować się na forum.archiwa.org. Dyskusja potrwa do końca września 2015 roku. Efekty dyskusji zostaną zaprezentowane na Kongresie Archiwów Społecznych.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do 15-osobowej grupy konsultantów znajduje się na podstronie Kongres/Konsultacje z archiwami społecznymi.

30 / 03 / 2015

Skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak prowadzić CAS i jak z niego korzystać. 

Jak piszą organizatorzy: „Warsztat przybliży misję archiwów społecznych (AS) i rolę społeczności w tworzeniu niepaństwowych zasobów dziedzictwa. Zaprezentuje również formy obecności AS-ów w internecie. Zajęcia wyposażą uczestniczki i uczestników w podstawową wiedzę z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych i ich upublicznienia online. Ważnym elementem programu będzie prezentacja zbiorów kilku cyfrowych archiwów społecznych (CAS)”.

Termin i miejsce:

19 kwietnia 2015, godz. 10.00–15.00

Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40 

Prowadząca: Martyna Groth

Zgłoszenia należy nadsyłać do 12 kwietnia, na adres warsztaty@art-eria.pl

Regulamin, kryteria przyjmowania uczestników oraz więcej informacji na stronie Platformy kultury