Archiwa społeczne

03 / 09 / 2014

Jak dbać o pamięć o przeszłych zdarzeniach: tych wielkich, ale i tych ważnych z codzienności? 

W jaki sposób chronić własne zbiory: fotografie, nagrania, dokumenty życia społecznego, pamiątkowe przedmioty – materialne ślady przeszłości? 

Dlaczego multimedia odgrywają tak istotną rolę w opowieści o historii? 

Odpowiedzi na wszystkie te pytania w teorii (i praktyce!) będzie można poznać na stoisku „Ruch Archiwów Społecznych” w trakcie wydarzenia Piknik OFIP 2014. 

Piknik OFIP 2014 to doskonałe miejsce, aby podjąć dyskusję na temat archiwistyki społecznej i jej kondycji z organizacjami pozarządowymi. Ośrodek KARTA chce przekonać NGO-sy do zakładania archiwów, aby dokumentowały swoją działalność lub dokonania innych ludzi (niekoniecznie w dziedzinie kultury) i w ten sposób wzmacniały ruch obywatelski, a zarazem działały na rzecz zapisania jego historii. 

W namiocie KARTY – w strefie „Ruchu Archiwów Społecznych” przez cały czas trwania Pikniku OFIP 2014 do dyspozycji zainteresowanych będą eksperci, udzielający informacji i wskazówek o organizacji archiwum rodzinnego czy lokalnego: jak zabezpieczyć i uporządkować posiadane zbiory. Chętni przedstawiciele III sektora dowiedzą się o cyklu szkoleń, przygotowujących do utworzenia archiwum społecznego, jakie Ośrodek KARTA rozpoczyna już tej jesieni.

Pojawią się także atrakcje multimedialne – odbywał się będzie konkurs (z nagrodami!) rozpoznawania miejsca wykonania archiwalnych fotografii, ze zbiorów serwisu foto.karta.org.pl. Nie zapomniano też o fanach gier komputerowych – na nich będzie czekała próba umiejętności strategicznych w grze „Solidarność: Menedżer konspiracji”, podczas której gracz odkrywa historyczne dokumenty ze zbiorów Ośrodka KARTA.

KARTA zaprasza również na spotkanie z Andrzejem Zielińskim, legendarnym drukarzem, który − specjalnie dla uczestników i odwiedzających strefę „Ruch Archiwów Społecznych” − będzie drukował grafikę złożoną z ulotek i okładek podziemnych czasopism, w tym kwartalnika „Karta”, metodą podziemia drukarskiego z czasów stanu wojennego − „na ramce”.

W trakcie Pikniku OFIP 2014 będą także wyświetlane filmy o archiwistyce społecznej, rozdawane broszury „Ruch Archiwów Społecznych” oraz upominki od KARTY. 

Kiedy: 14 września 2014

Czas: 11.00–17.00

Gdzie: Piknik VII OFIP 2014; Warszawa, Krakowskie Przedmieście, Aleja Aktywności; stoisko 29 – Strefa „Ruch Archiwów Społecznych”

WWW: www.archiwa.org; www.karta.org.pl

FB: facebook.com/ArchiwaSpoleczne 

Kontakt: info@karta.org.pl

WSTĘP WOLNY

07 / 08 / 2014

Bronowickie Archiwum Społeczne to pomysł na zachowanie pamięci o dawnych Bronowicach Małych. O tutejszych zwyczajach, wierzeniach, opowiadaniach i pieśniach, o tańcach, zabawach i strojach, o chatach, ogrodach i polach, a nawet o stawach, które dziś już nie istnieją. O wszystkim tym, co składa się na historię lokalnego świata, który jeszcze nie tak dawno temu był, a którego dziś już prawie nie ma - piszą organizatorzy.

Grupa 10 wolontariuszy kierowana przez Natalię Martini gromadzić będzie relacje i materiały archiwalne od mieszkańców Bronowic Małych. Na początku sierpnia pracowniczki KARTY: Joanna Łuba i Katarzyna Ziętal przeprowadziły tam szkolenie, które przyczyni się do profesjonalizacji działań archiwum. Zapraszamy na stronę Bronowickiego Archiwum Społecznego.


Pracownia Wspomnień

Fot. Pracownia Wspomnień

 

Jeśli są Państwo członkami organizacji pozarządowych i chcą odbyć bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia archiwum społecznego, zachęcamy do wypełnienia formularza naboru.

30 / 07 / 2014

Omawiamy na nim tematy związane z prowadzeniem i zakładaniem archiwum, digitalizacją, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Forum to także platforma wymiany myśli dla członków sieci Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) i Cyfrowe Archiwa Społeczne (CAS). Na forum konsultacji udzielają archiwiści z Ośrodka KARTA. Korzystać z forum można po dokonaniu rejestracji.

Adres forum: www.forum.archiwa.org.

25 / 07 / 2014

Towarzystwo postanowiło odkryć historię Bronowic Małych – dawnej podkrakowskiej wsi opisywanej wielokrotnie przez pisarzy młodopolskich. Misją Towarzystwa Przyjaciół Bronowic jest ochrona i promocja bronowickiego dziedzictwa kulturowego, dokumentującego historię codziennego życia zapamiętaną lub zapisaną przez mieszkańców i mieszkanki. 

Do 26 lipca trwa nabór na uczestników projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne”. Osoby pochodzące z Bronowic Małych, w wieku poniżej 26 lat, zaproszone zostaną do udziału w warsztatach z zakresu archiwistyki społecznej. Uczestnicy warsztatów, które przeprowadzą specjalistki z Ośrodka KARTA, nabędą wiedzę z gromadzenia i opracowywania indywidualnych świadectw minionych czasów (wspomnień, fotografii, dokumentów). 

Zbiory, które uda się pozyskać uczestnikom projektu, zostaną następnie opracowane przez historyków z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i udostępnione na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego. Inauguracja portalu ruszy jesienią. 

Chęć do udziału w projekcie należy zgłaszać do 26 lipca, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego.  

Więcej informacji na stronie ngo.pl.  

15 / 07 / 2014

Celem projektu jest zebranie, wraz z mieszkańcami Hrubieszowa, materiału archiwalnego (dokumentów życia społecznego, wspomnień, dzienników, zdjęć, literackich zapisów), który stanie się osią organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskana od mieszkańców i instytucji zewnętrznych dokumentacja zostanie opracowana i zdigitalizowana. 

Zebrany materiał stworzy wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i będzie podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji. W ten sposób biblioteka stanie się centrum aktywizacji społeczności lokalnej wokół dziedzictwa kulturowego. Projekt wzmocni prestiż biblioteki i jej pozycję jako instytucji nie tylko udostępniania, ale i tworzenia kultury.

Działania dokumentacyjne będą prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami, fotografiami, dokumentami, zapraszamy do kontaktu z biblioteką w Hrubieszowie: tel. 84 696 30 47.