Archiwa społeczne

30 / 12 / 2019

W ramach zadania na portalu osa.archiwa.org zostały udostępnione informacje o kolekcjach dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych ze zbiorów KARTY. Dzięki temu online można zapoznać się z opisami  inwentarzowymi m.in. wspomnień dotyczących represji sowieckich podczas II wojny światowej, dokumentów ukazujących różne formy działalności opozycyjnej w okresie PRL,  spuścizn fotografów, m.in. wybitnej fotoreporterki Ireny Jarosińskiej, relacji świadków historii m.in. z pobytu w obozach nazistowskich podczas II wojny światowej.
Zachęcamy do przeszukiwania zbiorów Ośrodka KARTA na portalu osa.archiwa.org.
 

11 / 12 / 2019

Zakończyliśmy realizację projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019. W Otwartym Systemie Archiwizacji udostępniiliśmy kolekcje 25 bilbiotek należących do sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Każda z bibliotek otrzymała swoją podstronę na portalu, na której prezentowane są zbiory. Bibliotekarzom przekazano dostęp do panelu redaktora w systemie OSA, dzięki czemu mogą oni zamieszczać w nim kolejne archiwalia.

W ramach projektu w OSA znalazły się zbiory natsępujących bibliotek:

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z/s w Klenicy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna im K. I. Gałczyńskiego w Morągu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Węglińcu

30 / 11 / 2019

Zbiory Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez bibiotekę zostały przeniesione do Otwartego Systemu Archiwizacji w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego".

Najbogatszy zbiór stanowią pocztówki miasta Węgliniec od początku XX wieku do czasów wojennych. Biblioteka udostępnia także składający się z 46 zdjęć album niemieckiej rodziny z Węglińca, znaleziony w jednym z budynków na ulicy Wschodniej (dawniej Ostlandstrasse), a także inne materiały po niemieckich mieszkańcach miasta, np. dokumenty osobiste znalezione przy ul. Kościuszki 6, dotyczące m.in. rodziny Kurta Wernera (ur. 1918) i jego rodziny. Biblioteka udostępnia też kolekcję Macieja Duczmala, w tym zdjęcia z lat 40. jego dziadka na robotach przymusowych w Weixdorfie w Niemczech i inne pamiątki rodzinne. W zasobie znajdują się również materiały z okresu PRL-u, w tym materiały wyborcze NSZZ „Solidarność” z 1989 roku, jak i dokumenty życia społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji na portalu OSA!

29 / 11 / 2019

Irena Jarosińska (1924-1996) była jedną z pierwszych i najważniejszych w powojennej Polsce fotoreporterek oraz aktywną animatorką sztuki. Pracowała dla prestiżowych czasopism ilustrowanych „Świat” i „Polska”, inicjowała wystawy, happeningi, dyskusje, była mentorką młodych fotografów.

Spuścizna Jarosińskiej została przekazana Ośrodkowi KARTA w 2004 roku. W toku kilkuetapowych prac została uporządkowana, zabezpieczona w materiałach archiwizacyjnych i zinwentaryzowana. Ponadto w latach 2011-2016 zostało wyselekcjonowanych, opracowanych i opublikowanych online prawie 12 tys. zdjęć.

W 2019 roku prace nad archiwum fotografki były kontynuowane. Wybrano, zeskanowano i opracowano 1792 zdjęcia jej autorstwa. Opisane fotografie ukazują m.in. ludzi kultury lat 50.-80. (artystów: Mariana Bogusza, Henryka Stażewskiego, fotografów: Zbigniewa Dłubaka , Wiesława Prażucha, aktorki: Maję Komorowską, Grażynę Barszczewską, Alinę Janowską), przedstawienia teatralne (m.in. „Dziady” Adama Mickiewicza w Tetrze Starym w Krakowie), wystawy (m.in. argentyńskiego artysty Julio Le Parca w Warszawie), fotoreportaże z różnych miast Polski, w tym Warszawy, Krakowa, Kazimierza Dolnego, wreszcie eksperymenty fotograficzne i fotomontaże Jarosińskiej.

Wszystkie opracowane zdjęcia są dostępne na stronie: https://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0500_jarosinska_irena,345.html

Wybrane zdjęcia można zobaczyć w krótkim montażu: https://www.youtube.com/watch?v=gIvw4UerdKc&list=PLwE7YlRPJyczJhxpzLX2RQhFfMcsAZ8gP&index=14&t=0s

 

12 / 11 / 2019

14 listopada 2019 w Księgarni na Tłomackiem w Warszawie będzie miała prezentacja dwóch pierwszych części serii edytorskiej: Bronisławy Waligórskiej "Listy z Cytadeli 1886" i Anny Moszyńskiej "Listy z Pirny 1850". Zapraszamy na rozmowę z Emilią Kolinko, Mirą Marcinów, Moniką Rudaś-Grodzką i Kazimierą Szczuką o projekcie „Archiwum Kobiet: Piszące”.

Więcej informacji na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego

08 / 11 / 2019

Jak zachęcają organizatorzy do wzięcia udziału w warsztatach: Chcesz spisać historię swojej dzielnicy, bloku, wspólnoty sąsiedzkiej opowiedzianą z perspektywy mieszkańców i mieszkanek? Interesują Cię losy ruchu społecznego oporu, organizacji pozarządowej, grupy artystycznej? Posiadasz archiwalne zbiory fotografii lub chcesz je zgromadzić i nie wiesz jak je opisać i skatalogować? Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem archiwum społecznego* zapraszamy na warsztaty prowadzone przez trenerki z Ośrodek KARTA − najważniejszej instytucji w Polsce zajmującej się archiwistyką społeczną".

Uczestnicy warsztatów będą mogli dowiedzieć się, jak nagrywać i opracowywać relacje historii mówionej oraz jak pozyskiwać, zabezpieczać i opracowywać stare fotografie. 

Warsztaty odbędą się 13 listopada 2019 w siedzibie Fundacji Malta. Więcej informacji na stronie malta-festival.pl

 

31 / 10 / 2019

Kongres był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dla archiwistów społecznych z całej Polski. Wzięło w nim udział 200 przedstawicieli archiwów społecznych, archiwów państwowych, bibliotek publicznych, badaczy oraz pasjonatów historii lokalnej.

W pierwszej części Kongresu w sali audytoryjnej miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem Małgorzaty Szejnert (reportażystki), Joanny Kordjak (kuratorki w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki) oraz Pawła Rodaka (profesora w Instytucie Kultury Polskiej UW). Dyskusja dotyczyła znaczenia zbiorów archiwów społecznych dla dziedzin takich jak: literatura, sztuka, nauka. Każdy z zaproszonych prelegentów odwoływał się do dziedziny, którą reprezentował.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Dyskusja panelowa z udziałem Joanny Kordjak, Małgorzaty Szejnert i prof. Pawła Rodaka na temat znaczenia zbiorów archiwów społecznych. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.

Po godzinnej dyskusji na scenę wkroczyły AS-y społeczeństwa: Anna Lewińska (Fundacja WAŻKA), Małgorzata Leszko (Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń), Wojciech Olejniczak (Fundacja TRES), Anna Miler (Stowarzyszenie Arteria) oraz Mirosław Adam Supruniuk (Archiwum Emigracji). Twórcy archiwów społecznych swoimi pełnymi pasji wystąpieniami udowodnili, że AS-y są emanacją społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniają się do zmiany społecznej, działając czy to na małym terenie osiedla, czy to na obszarze kilkutysięcznego miasta (Oleśnica), czy w mieście zamieszkałym przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców (Zbąszyń), kilkaset tysięcy (Gdynia)- w granicach Polski lub poza jej granicami.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Anna Lewińska, prezes Fundacji WAŻKA (Wrocław) rozpoczyna część AS-y społeczeństwa. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.

Goście Kongresu w drugiej jego części mieli możliwość uczestniczenia w kilku wydarzeniach, które odbyły się równolegle. W jednej z sal dr hab. Mirosław Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opowiedział o przepisach RODO, które mogą odnosić się do zbiorów archiwów społecznych. W sali obok uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak pisać projekty na działanie archiwum społecznego. W tym samym czasie w Sali Pomnikowej Muzeum POLIN odbyło się spotkanie sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele bibliotek z całej Polski, które już od 10 lat prowadzą cyfrowe archiwa. Jednocześnie w foyer miały miejsce rozmowy przy stolikach eksperckich, przy których gromadziły się kolejki zainteresowanych wybranymi tematami.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Stoliki eksperckie w foyer Muzeum POLIN. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.

Po przerwie obiadowej odbyła się II tura warsztatów dotyczących RODO oraz finansowania. A w ostatniej - trzeciej części Kongresu, uczestnicy mieli okazję m.in. wysłuchać prelekcji na temat działań Muzeum POLIN w obszarze archiwistyki społecznej, czy wystąpienia na temat możliwości, jakie daje Otwarty System Archiwizacji. Wyświetlony został również krótki film na temat systemu OSA. Na koniec przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedzieli się na temat źródeł finansowania, z których mogą korzystać archiwiści społeczni.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Przy mikrofonie Wojciech Olejniczak, prezes Fundacji TRES (Zbąszyń). Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Przy mikrofonie Anna Miler, członkini zarządu Stowarzyszenia Arteria. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Wystąpienie założyciela Archiwum Emigracji - Mirosława Adama Supruniuka. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Małgorzata Leszko - założycielka Archiwum Społeznego Osiedla Przyjaźń. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Alicja Wancerz-Gluza, wicedyrektorka ds. edukacji w Ośrodku KARTA otwiera spotkanie sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Przy stoliku: Dominik Czapigo, redaktor w Ośrodku KARTA, Katarzyna Suchecka, koordynatorka CATL w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie oraz Dagna Mach, koordynatorka CATL w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne. 


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Dr hab. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) prowadzi wykład na temat: RODO w archiwach społecznych. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Agnieszka Gleb, wicedyrektorka ds. administracji i budżetu (Ośrodek KARTA) oraz Agnieszka Świątecka, koordynatorka projektów archiwalnych (Ośrodek KARTA) podczas warsztatu z pisania projektów na działanie archiwum społecznego. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.


Warszawa, 12 października 2019. III Kongres Archiwów Społecznych. Uczestnicy Kongresu w audytorium Muzeum POLIN. Fot. Maciej Łabudzki / Jak To Się Robi Studio Fotograficzne.