Archiwa społeczne

30 / 01 / 2019

Konserwacji zostały poddane negatywy fotograficzne, m.in. z okresu II wojny światowej, związane z duszpasterską działalnością O. Adama Strudzińskiego

Więcej informacji na stronie NDAP.  

Archiwum Prowincji Dominikanów udostępnione jest na stronie:
http://archiwum.dominikanie.pl/

25 / 01 / 2019

Konkursy ogłoszono w czterech kategoriach „Sport”, „Edukacja i wychowanie”, „Nauka i modernizacja” oraz „Kultura i sztuka”. Mają na celu wyłonienie projektów przybliżających lokalne dziedzictwo w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Termin naboru projektów upływa 7 lutego 2019. 

Więcej informacji na stronie Instytutu Pileckiego

 

16 / 01 / 2019

Znajdują się na niej zarówno publikacje książkowe, jak i artykuły w czasopismach naukowych dotyczące dziedziny, a także poszczególnych jej aspektów – np. funkcji edukacyjnej archiwów; archiwów prywatnych i rodzinnych; historii mówionej itd. Niektóre z pozycji na liście udostępnione są w internecie. Zachęcamy do lektury. 

11 / 01 / 2019

Są wśród nich materiały dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX wieku. Zgromadzona dokumentacja dotyczy również istnienia Towarzystwa, najstarszą część zbiorów stanowi zespół „Archiwum TPMOPL do 1939 r.”.

Działania od 3 lat Towarzystwo realizuje dzięki dotacjom NDAP w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych”. 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

08 / 01 / 2019

W publikacji znalazło się 350 ilustracji pochodzących w dużej mierze z Archiwum Społecznego Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego - warszawskiej organizacji dobroczynnej.  - wśród nich niepublikowane fotografie dokumentów, rysunków oraz planów architektonicznych, choćby samego Władysława Marconiego. 

Spotkanie promocyjne odbędzie się 16 stycznia 2019, godz. 16.00 w Warszawie (Dom Literatury).

Zapraszamy!

28 / 12 / 2018

Na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA) udostępnione zostały opisy 2000 wspomnień, 800 kolekcji fotograficznych i 1350 nagrań dźwiękowych z zasobu Ośrodka. Dzięki temu w internecie można  zapoznać się z szczegółowymi informacjami o źródłach dotyczących m.in. represji sowieckich i niemieckich wobec obywateli polskich podczas II wojny światowej, życia społecznego i politycznego w okresie PRL i działalności opozycji demokratycznej.  

Opisy archiwaliów zostały wzbogacone o linki do zbiorów zdigitalizowanych, prezentowanych na stronach: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra (głównie zbiory aktowe), http://www.foto.karta.org.pl/ (zbiory fotograficzne), https://audiohistoria.pl/ (zbiory dźwiękowe).

Prace nad udostępnieniem online zbiorów Ośrodka KARTA będą kontynuowane w 2019 roku.

Zachęcamy do prowadzenia kwerend online na portalu osa.archiwa.org!

Zbiory Ośrodka KARTA, fot. Michał Radwański

21 / 12 / 2018

Ośrodek KARTA ma przyjemność uczestniczyć w tym procesie.

"Znajdziemy tu nie tylko wspomnienia o Białymstoku lat międzywojennych, ale też opowieści o dokonaniach białostockich lotników w okresie PRL-u, poznamy sekrety życia dzielnicy Bojary i wiele innych historii skrywanych w pamięci białostoczan. Dzięki Mediatece CLZ można też poznać takie mikrospołeczności, jak modelarze, żeglarze, czy członkowie drużyny futbolu amerykańskiego." - piszą twórcy Mediateki. 

W 2019 działania te będą kontynuowane. Do końca 2019 roku zostanie opracowanych i udostępnionych co najmniej 50 kolejnych relacji oraz 3 tysiące zdigitalizowanych archiwaliów. Ponadto przygotowane zostaną nowe materiały edukacyjne, m.in. o tym, jak nagrywać wspomnienia świadków historii.

Ośrodek KARTA jest partnerem w projekcie. Materiały dotyczące historii Białegostoku, oprócz e-Mediateki, są także udostępniane w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.