Archiwa społeczne

18 / 04 / 2018

Na 23 tablicach - poprzez fotografie, dokumenty, wspomnienia, a także teksty publicystyczne i artykuły prasowe - ukazano losy polskich obywateli pochodzenia żydowskiego na terenie Borysławia, Drohobycza i okolic, w tym losy rodziny profesora Józefa Lipmana, historie Else i Bertholda Beitza - odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. 

Miejsce: I piętro Pałacu w Krzyżowej

Twórcy wystawy:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) – Akcja Znaku Pokuty 
Organizacja Drohobycz-Borysław 
Fundacja Bente Kahan z Wrocławia

Wystawa jest dostępna w języku polskim i angielskim. 
Więcej informacji na stronie Fundacji Krzyżowa.

16 / 04 / 2018

Konkurs organizowany jest z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Celem konkursu jest wybór najciekawszych fotografii lub dokumentów z okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Zdjęcia powinny dotyczyć Górnego Śląska, w tym Rudy Śląskiej i okolic. Jak piszą organizatorzy konkursu: „Do każdego zdjęcia powinien być również dołączony opis. W tym celu należy wypełnić formularz konkursowy, który można pobrać poniżej lub wypełnić w bibliotece”. 

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o wysłanie skanu historycznych zdjęć lub dokumentów na adres filia15@r-sl.pl lub dostarczenie archiwaliów w postaci fizycznej do filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kochłowicach, gdzie zostaną one poddane digitalizacji. Termin nadsyłania zdjęć: 20 września 2018. 

Jury konkursu 28 września 2018 wybierze i nagrodzi najciekawsze fotografie. 

Więcej informacji, formularz konkursu oraz regulamin na stronie Stowarzyszenia GENIUS LOCI – Duch Miejsca

13 / 04 / 2018

Na portalu publikowane są materiały archiwalne, teksty historyczne dotyczące wydarzeń na Śląsku Cieszyńskim z lat 1918-1920. Książnica ma nadzieję, że w tworzenie strony zaangażują się instytucje i organizacje, które zechcą włączyć się w obchody stulecia Niepodległości. 

Więcej informacji na stronie cieszyn1918.pl

 

10 / 04 / 2018

Fotografie przekazał Piotr Perczyński. Okręg Lubelski ZPAF zaczyna tworzyć kolekcję fotografii, negatywów, diapozytywów, wydawnictw i pamiątek. Prace ze zbiorów specjalnych docelowo mają trafić do powstającej w Radzyniu Podlaskim pracowni i galerii fotografii. 

Więcej informacji na stronie Związku Polskich Artystów Fotografików.
 

09 / 04 / 2018

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to projekt realizowany w latach 2012-2013 przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumenujących lokalną przeszłość. Na stronie http://catl.archiwa.org można przeszukać zbiory tych archiwów. Część z tych matariałów jest dostępna także online w Bibliotece Cyfrowej Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.

28 / 03 / 2018

Zeskanowane materiały przyczynią się do stworzenia galerii internetowej. Zakres tematyczny zdjęć obejmuje okres II wojny światowej, życie społeczności w okresie PRL, obyczaje, tradycje, życie codzienne i religijne, działalność mniejszości niemieckiej. 

Zainteresowane osoby mogą przesłać skany wraz z opisem obiektu/sytuacji nawiązującej do danego okresu. Mogą również przynieść archiwalia do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie na miejscu zostaną poddane digitalizacji i oddane właścicielom. 

Więcej informacji na stronie Archiwum Historii Mówionej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

12 / 03 / 2018

Projekt został zrealizowany wspólnie z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Projekt zrealizowano metodą oral history - historii mówionej. Przy okazji nagrywania świadków historii, udało się zgromadzić wiele pamiątek rodzinnych, w tym dokumentów. Zdigitalizowane zbiory zostaną zarchiwizowane.

Więcej informacji na stronie portalu dzieje.pl i Muzeum w Gliwicach.

09 / 03 / 2018

Najbliższy wykład odbędzie się  marca 2018. Maciej Kotkowski wystąpi z prelekcją “Rakowiec - miejsce rekreacji dawnych Wrocławian (do 1945 r.)”. 

Miejsce:
Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul. Szewska 49, I piętro, godz. 18:00

Więcej informacji na portalu dolny-slask.org.pl, którego twórcą i administratorem jest Stowarzyszenie Wratislaviae Amici. 
 

08 / 03 / 2018

Wystawa zaprezentowana w wybranej instytucji kultury może stać się punktem wyjścia do działań wokół lokalnych archiwów. 

Ruszyła rekrutacja (potrwa do 18 marca), w ramach której zostaną wybrane dwie instytucje, którym wystawa zostanie udostępniona. 
Jak piszą organizatorzy: “Dwie wybrane w wyniku rekrutacji instytucje/ organizacje razem z wydrukami zdjęć, zdjęciami w wersji elektronicznej (do projekcji multimedialnej) otrzymają również szczegółową instrukcję kuratorską oraz “Pomysł do zrobienia” wokół lokalnych lub otwartych archiwów”.

Należy wypełnić formularz rekrutacyjny

Więcej informacji o wystawie i organizatorach na stronie Fundacji Archeologia Fotografii