Archiwa społeczne

02 / 03 / 2021

Wystawa Franciszki Żyradzkiej ukazuje dawnych mieszkańców Rzeszowa, fotografowanych przy okazji różnych okoliczności rodzinnych.

Cały zbiór fotografii Żyradzkiej liczy około 10 tysięcy szklanych negatywów, wymagających opracowania - w tym fachowego oczyszczenia i zabezpieczenia. Grupa Pozytywy opracowała, zdigitalizowała i zarchiwizowała w bazie Rzeszowskiego Archiwum Społecznego 162 fotografie Żyradzkiej ze zbiorów Fundacji Rzeszowskiej.

 

Więcej informacji na temat wystawy

22 / 12 / 2020

Jak wyglądała Ostrów w dwudziestoleciu międzywojennym? Które spośród istniejących współcześnie budynków powstały właśnie wtedy?

Na wystawie prezentowane są archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów lokalnego regionalisty Andrzeja Mierzwińskiego, kolekcji Muzeum Dom Rodziny Pileckich, archiwum MKWZ delegatura w Ostrołęce. Twórcy instalacji sięgnęli także po prywatne zdjęcia mieszkańców Ostrowi, zebrane podczas akcji społecznej.

Osoby, które jeszcze będą chciały podzielić się starymi fotografiami z Ostrowi, powinny zajrzeć na grupę na Facebooku Tworzymy foto archiwum Ostrowi Mazowieckiej! Trzymamy kciuki za jak najwięcej odnalezionych w ten sposób fotografii i opowieści z historii miasta i jego mieszkańców.

Wystawę na placu przed Starą Elektrownią przy ul. 11 Listopada 7 można oglądać od 22 grudnia aż do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat wystawy

 

 

21 / 12 / 2020

Broszura jest próbą odtworzenia historii miasta Mordy i jego mieszkańców. Autorzy przeprowadzili liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie, Lublinie i w archiwach zagranicznych dostępnych online. Dokumenty archiwalne wzbogacili o materiały prasowe, wspomnienia, korespondencję, a także podpisy mieszkańców Mordów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” zebrane w 1926 roku. Ważne źródło stanowiły materiały udostępnione przez dzieci, wnuki i prawnuki Henryka Przewłockiego - ostatniego właściciela majątku i pałacu w Mordach w latach 1912–1944. Broszura pokazuje m.in. relacje dworu z miasteczkiem w latach pokoju i wojny.

Twórcy broszury mają nadzieję, że zachęci ona czytelników do odkrywania i dokumentowania historii własnych miejscowości i pokaże im, w jaki sposób mogą robić to sami.

Publikację można pobrać bezpłatnie z internetowej księgarni Ośrodka KARTA.

18 / 12 / 2020

Dzięki współpracy Centrum Archiwistyki Społecznej z Histmag.org, co piątek można było przeczytać na jego łamach wywiady z osobami, które zdecydowały się wesprzeć nas w inspirowaniu i sieciowaniu lokalnych inicjatyw związanych z archiwistyką społeczną.

Koniecznie przeczytajcie opublikowaną dziś, niezwykle ciekawą rozmowę z Joanną Dziadowiec-Greganić.

Więcej informacji o ambasadorach archiwistyki społecznej i linki do wszystkich wywiadów

11 / 12 / 2020

Wystawa “Tiwi 2.0” prezentuje wybór programów realizowanych przez trójmiejskich twórców na zlecenie Telewizji Polskiej w latach 90. 

Są wśród nich przykłady pamiętnych programów popkulturowych, takich jak “Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów”, “Brzóska Show” czy “Dzyndzylyndzy bruLion TV”, produkcje prezentujące twórczość trójmiejskich artystów awangardowych, fragmenty programu “Art Noc” czy klasyczne reportaże artystyczne z cyklu “Punkt widzenia”. Wystawę uzupełniają związane z produkcjami telewizyjnymi fotografie, szkice i dokumenty.

“Tiwi 2.0” to pierwsza całkowicie wirtualna wystawa Fundacji Kultury Wizualnej CHMURA, zajmującej się badaniem, digitalizowaniem i upowszechnianiem dokumentów życia społecznego trójmiejskiej sceny artystycznej. 

Więcej szczegółów

Obejrzyj wystawę “Tiwi 2.0”

11 / 12 / 2020

Podczas pierwszej fali pandemii BOK prosił o przesyłanie fotografii na bieżąco opowiadających osobiste historie związane z nową dla wszystkich sytuacją. Spłynęły zdjęcia, których tematami były m.in. zamknięcie, nowe zakazy i nakazy, czas, samotność czy ucieczka w świat przyrody. Powstał interesujący zbiór fotografii wernakularnej, który można teraz oglądać w formie wirtualnej za pośrednictwem VirtuRamy - Internetowej Galerii Fotografii.

Autorzy fotografii biorący udział w wystawie:

Magdalena Balewicz, Mariusz Bieciuk, Alina Gabrel-Kamińska, Krzysztof Gajewski, Magdalena Gorbacz, Ewa Kołomecka, Paweł Kowalczuk, Nira Lako, Tomasz Lelo, Marcin Makarski, Paweł Nowicki, Marcin Pawlukiewicz, Monika Piskurewicz, Magdalena Płońska, Witalis Puczyński, Antoni Rakowski, Aneta Stabińska, Illia Tsalyk, Beata Wilczyńska, Magda Właszek, Piotr Znaniecki

Wystawa będzie dostępna do końca lutego 2021!

Obejrzyj wystawę "Fotograficzny atlas epidemii"

Więcej informacji na temat projektu

 

VirtuRama - Internetowa Galeria Fotografii, stworzona przez Kasię i Michała Hellerów, zaprasza do obejrzenia również innych wystaw autorstwa znakomitych polskich fotografów, m.in. Anny Bedyńskiej, Chrisa Niedenthala, Wojtka Wieteski, Andrzeja Świetlika i Tomka Sikory. 

26 / 11 / 2020

„Sulejówek po sąsiedzku” to wielowymiarowy obraz historii społecznej tego miasta, zapis osobistych emocji mieszkańców i opowieści o tym, co było i co wciąż pozostaje dla nich ważne.

Stworzenie portalu jest ważnym krokiem w działalności istniejącego od 2016 roku Archiwum Społecznego Sulejówka – partnerskiego przedsięwzięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka. Portal powstał we współpracy z zespołem Pracowni Otwierania Kultury (inicjatywy Fundacji Centrum Cyfrowe).

Archiwum Społeczne Sulejówka zaprasza mieszkańców do dalszego współtworzenia portalu: czeka na fotografie, pamiątki i opowieści o tym mieście. 

Koniecznie odwiedźcie "Sulejówek po sąsiedzku"!

 

 

24 / 11 / 2020

Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej stworzyła Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków z Garnka. Na stronie archiwumspoleczne.klomnice.pl można obejrzeć zbiór archiwaliów dotyczących m.in. życia mieszkańców w okresie międzywojennym, parafii początków XX wieku, działalności organizacji społecznych okresu międzywojennego, czasów II wojny światowej, a także historii artystycznej i życia prywatnego na Ziemi Kłomnickiej rodzeństwa śpiewaków operowych: Edwarda, Jana i Józefiny Reszków. Zbiór obejmuje fotografie, wideo, nagrania audio oraz publikacje.

Na realizację tego przedsięwzięcia Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków otrzymała wsparcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. 

Fundacja zachęca wszystkich mieszkańców tych okolic do przesyłania swoich archiwalnych zdjęć i innych dokumentów, które będą mogły dołączyć do Wirtualnego Archiwum Społecznego Ziemi Kłomnickiej!

 

16 / 11 / 2020

Projekt nosi nazwę „Tradycyjne instrumenty hazackich kapel na archiwalnych fotografiach. Dokumentacja i archiwizacja”, a impulsem do stworzenia archiwum była potrzeba zachowania pamięci o historii i dziedzictwie kulturowym mikroregionu Hazów, w którym - obok gwary, obrzędów, strojów czy haftu - szczególnie silne są właśnie tradycje muzyczne. Organizatorki poszukują starych fotografii, na których utrwalone są kapele, zespoły muzyków wraz z instrumentami. Mogą to być fotografie z wesel, dożynek, procesji lub innych spotkań czy uroczystości, jakie odbywały się na Hazach. Zdjęcia zostaną zeskanowane, a następnie przekazane z powrotem właścicielom. Zbiórka trwa do 10 grudnia. Partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Rawickiej, które planuje realizację wystawy z zebranych fotografii.

Więcej informacji na temat projektu.