Aktualności

16 / 01 / 2019

Znajdują się na niej zarówno publikacje książkowe, jak i artykuły w czasopismach naukowych dotyczące dziedziny, a także poszczególnych jej aspektów – np. funkcji edukacyjnej archiwów; archiwów prywatnych i rodzinnych; historii mówionej itd. Niektóre z pozycji na liście udostępnione są w internecie. Zachęcamy do lektury. 

11 / 01 / 2019

Są wśród nich materiały dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX wieku. Zgromadzona dokumentacja dotyczy również istnienia Towarzystwa, najstarszą część zbiorów stanowi zespół „Archiwum TPMOPL do 1939 r.”.

Działania od 3 lat Towarzystwo realizuje dzięki dotacjom NDAP w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych”. 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

08 / 01 / 2019

W publikacji znalazło się 350 ilustracji pochodzących w dużej mierze z Archiwum Społecznego Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego - warszawskiej organizacji dobroczynnej.  - wśród nich niepublikowane fotografie dokumentów, rysunków oraz planów architektonicznych, choćby samego Władysława Marconiego. 

Spotkanie promocyjne odbędzie się 16 stycznia 2019, godz. 16.00 w Warszawie (Dom Literatury).

Zapraszamy!

04 / 01 / 2019

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom. Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł (brutto).

Zgłoszenia kandydatur prosimy przesyłać zgodnie z załączonym kwestionariuszem do 31 stycznia 2019, pod adresem: nagrodakarty@karta.org.pl.

Nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy na uroczystej gali 27 marca 2019 roku, w Kinie „Iluzjon” (Warszawa), w powiązaniu z podsumowaniem rocznych dokonań Ośrodka, Dniem Darczyńcy Pamięci (podzięką dla tych, którzy w KARCIE współtworzą archiwum społeczne XX wieku) i Klubem KARTY.

Kapituła Nagrody w 2019 roku:

Janusz Miernicki – Fundator Nagrody
prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK
prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK
Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK
Zbigniew Gluza – Prezes Zarządu FOK – Przewodniczący Kapituły
dr Artur Jóźwik – dyrektor FOK, członek Zarządu FOK
Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY
Małgorzata Tworzewska-Laskowska – przedstawicielka Zespołu KARTY
Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – Sekretarz Kapituły

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia kandydatury

Regulamin Nagrody

31 / 12 / 2018

 Spuścizna składa się z materiałów biograficznych oraz rodzinnych dotyczących m.in. Wandy Jedlickiej oraz Witolda Jedlickiego, tekstów esejów historycznych, artykułów, recenzji, wykładów Jerzego Jedlickiego oraz bogatej korespondencji m.in. z Krzysztofem Pomianem, Andrzejem Walickim, Władysławem Bartoszewskim czy Timothy Snyderem. Dopełniają ją materiały dotyczące Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita“ oraz Pracowni Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN.

Spuścizna została zinwentaryzowana w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSAosa.archiwa.org). Można ją przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki. Inwentarz dostępny jest tutaj, a z oryginałami można się zapoznać w Archiwum Ośrodka KARTA.

28 / 12 / 2018

Kolekcja polityka i publicysty Stanisława Cata-Mackiewicza (1896-1966) zawiera przede wszystkim korespondencję, zarówno rodzinną, jak i z czytelnikami jego książek i artykułów oraz z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.

Opracowane kolekcje fotograficzne zawierają zdjęcia o zróżnicowanej tematyce: od życia społecznego pod zaborami, zwłaszcza (rosyjskim) oraz na Kresach Wschodnich II RP po zdjęcia ukazujące różne losy Polaków podczas II wojny światowej i wydarzenia powojenne, w tym pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 

Wszystkie kolekcje zostały zinwentaryzowane w Otwartym Systemie Archiwizacji. Można je przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki. Ich inwentarze są dostępnej tutaj.

21 / 12 / 2018

Ośrodek KARTA ma przyjemność uczestniczyć w tym procesie.

"Znajdziemy tu nie tylko wspomnienia o Białymstoku lat międzywojennych, ale też opowieści o dokonaniach białostockich lotników w okresie PRL-u, poznamy sekrety życia dzielnicy Bojary i wiele innych historii skrywanych w pamięci białostoczan. Dzięki Mediatece CLZ można też poznać takie mikrospołeczności, jak modelarze, żeglarze, czy członkowie drużyny futbolu amerykańskiego." - piszą twórcy Mediateki. 

W 2019 działania te będą kontynuowane. Do końca 2019 roku zostanie opracowanych i udostępnionych co najmniej 50 kolejnych relacji oraz 3 tysiące zdigitalizowanych archiwaliów. Ponadto przygotowane zostaną nowe materiały edukacyjne, m.in. o tym, jak nagrywać wspomnienia świadków historii.

Ośrodek KARTA jest partnerem w projekcie. Materiały dotyczące historii Białegostoku, oprócz e-Mediateki, są także udostępniane w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.