Aktualności

22 / 06 / 2018

W numerze tematem wiodącym jest współpraca organizacji pozarządowych z biliotekami, a wśród artykułów m.in. tekst Małgorzaty Czapalskiej Współpraca bibliotek z organizacją pozarządową Wikimedia Polska czyli Wikiprojekt "Biblioteka" oraz tekst Crystal Schimpf Biblioteki wspierające dobro publiczne: narzędzia i porady, jak dotrzeć do organizacji pozarządowych. Polecamy lekturę nowego numeru Biuletynu EBIB!

 

19 / 06 / 2018

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem. Powinny one być związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i religijne. Termin składania ofert upływa 9 lipca 2018. 

Na stronie NDAP pojawiła się lista najczęściej popełnianych błędów formalnych

Dodatkowo w poniedziałek 25 czerwca o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie NDAP odbędzie się spotkanie poświęcone instruktażowi wypełniania ofert. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia do 21 czerwca do godz. 12.00 na adres e-mail: dotacje@archiwa.gov.pl.

15 / 06 / 2018

Organizatorzy zgłaszają się z apelem do mieszkańców Sosnówki o współuczestnictwo w akcji tworzenia archiwum.
„Archiwum będzie mieściło się w siedzibie Organizatora, gdzie gromadzone będą stare fotografie przedstawiające naszych przodków uczestniczących w wszelkich akcjach zbrojnych ( I wojna światowa, II wojna światowa) oraz fotografie żołnierzy i ludności cywilnej żyjącej w okresach wojennych i międzywojennych.
Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, którzy są właścicielami starych fotografii. Uczestnicy nie muszą być pełnoletni”.

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie Gminnego Portalu Internetowego.
 

13 / 06 / 2018

„Na wystawie pokazujemy kilkadziesiąt zdjęć, dzielących się na trzy obszary tematyczne, obejmujące fotografię portretową z lat 40., życie codzienne Suchedniowa w okresie od lat 50. do 80. oraz krajobrazy. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część wystawy poświęcona fotografii portretowej”. 

Wystawę zorganizowała Fundacja Archeologia Fotografii (kurator wystawy: Jan Anderman). 
Zachowana część archiwum Mariana Musiała znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga”. Fundacja we współpracy ze stowarzyszeniem zdigitalizowała 3500 zdjęć w ramach projektu Wirtualne Muzeum Fotografii realizowanego ze środków MKiDN.

Wystawę zwiedzać można do 15 lipca w siedzibie Fundacji w Warszawie. Polecamy!
Więcej informacji na stronie Fundacji Archeologia Fotografii.
 

12 / 06 / 2018

Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich zespołów o informację o planowanej dacie wysłania pracy na adres konkurs@karta.org.pl. Bardzo nam to ułatwi sprawy organizacyjne. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści od Was! I oczywiście na Wasze prace, również w przedłużonym terminie do 30 września 2018.

Więcej informacji na temat konkursu na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Na portalu znajdują się tutoriale – krótkie filmy, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Jeśli chcecie otrzymać plakaty i ulotki informujące o konkursie, prosimy o wiadomość na adres konkurs@karta.org.pl.

04 / 06 / 2018

Zamierzeniem projektu realizowanego przez MIK i Fundację Ari Ari jest zbadanie przedsięwzięć archiwów społecznych oraz opisanie ich społecznego, lokalnego znaczenia i oddziaływania. 
"Do udziału w badaniach zapraszamy wszystkie archiwa społeczne działające w województwie mazowieckim. Chcielibyśmy porozmawiać o sposobach działania, gromadzonych archiwaliach oraz relacjach z otoczeniem. Spróbujemy wspólnie opowiedzieć jak tworzone są archiwa społeczne, jak realizują swoją misję i jak pokonują problemy. Badania podsumujemy seminarium i raportem z przeprowadzonych rozmów, wywiadów i sondaży, uzupełnione filmami zrealizowanymi podczas dokumentacji wizualnej archiwów." - piszą organizatorzy.

Zachęcamy AS-y do udziału w projekcie. Kontakt: Stefania Hrycyk stefania.hrycyk@ariari.org, ariari@ariari.org
Ośrodek KARTA jest partnerem projektu.

30 / 05 / 2018

Oto działania, które zrealizujemy:

  • będziemy informować o działaniach AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org,
  • stworzymy bibliografię naukową archiwistyki społecznej,
  • przeszkolimy internetowo 50 przedstawicieli NGO,
  • wspólnie z archiwistami społecznymi wypracujemy postulaty dalszego rozwoju dziedziny,
  • uatrakcyjnimy portal Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA),
  • nowe organizacje dołączą do OSA: systemu informacji o zbiorach AS-ów,
  • zorganizujemy III Kongres Archiwów Społecznych.
     

Archiwiści społeczni, śledźcie nasze działania na archiwa.org i facebooku!

23 / 05 / 2018

W kolekcji Constanego Sikorskiego, którą opiekuje się fundacja znajduje się szklany negatyw zrobiony w pracowni Dezyderego Mocznaya w Zbąszyniu. To on był inspiracją pomysłu digitalizacji witraży.
Digitalizacji poddano 60 witraży, 2 obrazy olejne, 2 akwarele, oraz archiwalia. Wszystkie zostały upublicznione na stronie www.szklanepozytywy.pl 

Polecamy!

Fundacja TRES digitalizuje witraże    

Fot. Fundacja TRES