Aktualności

16 / 10 / 2018

Program ma na celu zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Realizowany będzie w powiecie żywieckim, bielskim i cieszyńskim oraz w Bielsku Białej. 

W ramach programu realizowane będą mikroprojekty - wystawy, koncerty, zajęcia, warsztaty, kursy, wykłady związane z dziedzictwem Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Więcej informacji na stronie projektu.
 

16 / 10 / 2018

Archiwistyka społeczna znajduje się obecnie w momencie silnego rozwoju. Powstało wiele nowych archiwów społecznych, istnieje dedykowany AS-om konkurs dotacyjny, rozwija się Otwarty System Archiwizacji, który umożliwi wyszukiwanie zbiorów społecznych z całej Polski. Za rok odbędzie się III Kongres Archiwów Społecznych.

Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój AS-ów, dołącz do grupy poprzez poniższy formularz.

Na spotkaniu poruszymy m.in. następujące tematy:

  • sieć archiwów społecznych: pomysły na rozwój, oczekiwania wobec Ośrodka KARTA, III Kongres Archiwów Społecznych, wspólne projekty AS-ów, archiwizacja internetu;

  • konkurs Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. “Wspieranie działań archiwalnych”: doświadczenia organizacji, postulaty zmian.

Szczegółowe tematy otrzymają uczestnicy przed spotkaniem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 października 2018.

Szczegóły organizacyjne:

Spotkanie odbędzie się 27.10.2018 (sobota) w Warszawie, w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20). Przewidywane godziny spotkania: 12-17. Zapewniamy posiłki oraz zwrot kosztów podróży do 100 zł przedstawicielom organizacji pozarządowych. Na spotkanie mogą zgłosić się przedstawiciele organizacji pozarządowych. O wynikach rekrutacji do grupy konsultacyjnej poinformujemy do 20.10.2018 - wtedy też uczestnicy otrzymają teksty merytoryczne dotyczące tematów spotkania.

15 / 10 / 2018

„Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej” podpisano 16 lipca 1922 w Katowicach. Sygnatariuszami aktu byli przedstawiciele rządu i Sejmu Ustawodawczego, członkowie władz województwa i samorządu śląskiego, osoby duchowne, wojskowi, działacze społeczni, osoby ze świata nauki i prasy. Dokument wykonał górnośląski artysta Stanisław Ligoń.

Więcej informacji na portalu dzieje.pl

12 / 10 / 2018

Ośrodek KARTA zaprasza przedstawicieli bibliotek zrzeszonych w sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, zainteresowanych publikacją zbiorów swojego archiwum w Otwartym Systemie Archiwizacji, na bezpłatne szkolenie internetowe, które przybliży im funkcje OSA i pozwoli praktycznie przećwiczyć opracowywanie zbiorów w tym systemie, przedstawi standardy archiwalne w zastosowaniu do zbiorów archiwów społecznych oraz narzędzia pozwalające w atrakcyjny sposób prezentować zbiory archiwalne w internecie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają dostęp do konta w OSA: będą mogli dodawać opisy archiwalne, generować inwentarze, udostępniać wybrane przez siebie zbiory na portalu osa.archiwa.org.

Więcej o programie OSA tutaj.

KARTA zapewni bezpłatne przeniesienie do OSA dotychczasowych zbiorów udostępnionych na platformie CATL. Dzięki obecności w OSA, archiwa:

  • skorzystają z nowoczesnego, bezpiecznego narzędzia i będą mogły liczyć na wsparcie informatyczne ze strony KARTY;

  • będą opisywać swoje zbiory w sposób profesjonalny, zgodny z międzynarodowymi standardami archiwalnymi;

  • staną się częścią szerszej sieci archiwów społecznych, udostępniając zbiory na portalu osa.archiwa.org, na którym każdy może przeszukiwać zasoby AS-ów z całej Polski.

Korzystanie z OSA oraz wsparcie techniczne są dla wszystkich użytkowników bezpłatne.

Terminy i tryb szkolenia:

  • 24.10 godz. 11-13: wykład z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji

  • 7.11 godz. 11-13: ćwiczenia z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji (1 grupa)

  • 8.11 godz. 11-13: ćwiczenia z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji (2 grupa)

  • 9.11 godz. 11-13: wykład “Prezentowanie zbiorów archiwalnych w internecie”

Wymagany jest dostęp do internetu oraz słuchawki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 17 października 2018 za pośrednictwem poniższego formularza.

02 / 10 / 2018

Spotkanie poprowadzi Tomasz Truskawa i Wojciech Borowik.

Termin: środa, 10 października 2018, godz. 18.00
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 7 (siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa)
 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

02 / 10 / 2018

Na wystawę zapraszają: Urząd Miasta Lublin, Centrum Spotkania Kultur oraz Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN”. 

Wernisaż odbędzie się 3 października (środa) o godzinie 17:00,

Lublin, Centrum Spotkania Kultur, Aleja Kultur Poziom +1

Wystawa fotografii potrwa do 16 października 2018 roku.

Więcej informacji na stronie Ośrodka „Brama Grodzka- Teatr NN”

28 / 09 / 2018

Po uroczystym przywitaniu przez organizatorów, koordynatorka programu – Marta Markowska – opowiedziała o wystawie Ośrodka KARTA „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”, a Adriana Kapała podzieliła się z obecnymi gośćmi doświadczeniami związanymi z archiwistyką społeczną. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Telewizja TVP Katowice, która była obecna na wydarzeniu, przygotuje relację ze spotkania. (Premiera po 20 października). A my już dziś zapraszamy na kolejne spotkania: archiwa.org