Aktualności

24 / 09 / 2020

Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

Terminy:

EDYCJA JESIENNO-ZIMOWA  (19.10.2020–31.03.2021)

  • 21.09-04.10.2020 – nabór dla instytucji
  • 6-18.10.2020 – nabór dla praktykantów
  • 20-31.10.2020 – nabór uzupełniający

 

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Instytutu Kultury.

 

22 / 09 / 2020

Fundacja Archeologia Fotografii wraz z Żydowskim Instytutem Historycznym zapraszają na wystawę Julii Pirotte - żydowskiej fotografki, dziennikarki, komunistki i działaczki społecznej. Julia Pirotte przekazała Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu zbiór około 1000 fotografii, głównie z lat 40. i 50. XX wieku oraz archiwalia ‒ maszynopisy, dokumenty związane ze swoją działalnością zawodową i wojenną, przedruki zdjęć w prasie i książkach. W latach 2019‒2020, dzięki współpracy ŻIH i FAF, odbitki zostały zdigitalizowane, a do końca roku będą upublicznione na prowadzonym przez Fundację Archeologia Fotografii portalu Wirtualne Muzeum Fotografii. Trwają także prace nad udostępnieniem fotografii Julii Pirotte w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

29 września 2020 o godzinie 18.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie, tłumaczone na Polski Język Migowy (wydarzenie w ramach festiwalu Kultura bez Barier).

Wystawę "Powtórzenia. Fotografie i archiwum Julii Pirotte" będzie można oglądać do 31 października.

MIejsce: ul. Chłodna 20, Warszawa (Społeczne Centrum Fotografii Chłodna 20 / Fundacja Archeologia Fotografii).

Więcej informacji.

 

22 / 09 / 2020

Bielski Almanach zachęca do dzielenia się materiałami ze zbiorów prywatnych, związanymi z bielską muzyką. Których artystów warto upamiętnić? Których zespołów słuchaliśmy? Kto z bielskich muzyków był popularny w latach 60., 70. czy 80.? Czyją muzykę pamiętamy po latach, a czyja została niesłusznie zapomniana? Wszystkie osoby, które mają w swoich domowych zbiorach ciekawe materiały o bielskiej muzyce, organizatorzy Bielskiego Archiwum Muzycznego proszą o kontakt (szczegóły na Facebooku).

Wkrótce na stronie bielskialmanach.pl zostanie podany link do Archiwum i informacje o bohaterach pierwszych wpisów.

22 / 09 / 2020

Autorem publikacji jest prezes Fundacji TRES, Wojciech Olejniczak - artysta plastyk, fotograf, dokumentalista, animator kultury. Nad "Wielką Xięgą Regionu Kozła" pracował przez ponad trzy lata, gromadząc w różnych archiwach i zbiorach prywatnych materiały, które złożyły się na opowieść wizualną, świadczącą o wspólnym dziedzictwie Regionu Kozła. Nazwa regionu, leżącego na pograniczu województwa lubuskiego i wielkopolskiego, pochodzi od kozła - instrumentu ludowego, na którym do dziś grają lokalne kapele. Autor "Wielkiej Xięgi Regionu Kozła" swoją publikacją (liczącą 1242 fotografie i ilustracje!) udawadnia, że nie tylko muzyka ludowa jest tym, co spaja tamtejszy świat. 
 

Więcej infomacji i możliwość zakupienia publikacji na stronie Fundacji TRES.

27 / 08 / 2020

Koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Prace zgłoszone do konkursu powinny więc dotyczyć dziedzictwa w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały i kultywowały dziedzictwo.

Uczestnicy konkursu mogą startować w trzech kategoriach: młodzież między 13. a 18. rokiem życia, dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów oraz dorośli profesjonaliści w dziedzinie filmowej.  

Do konkursu można się zgłaszać do 30 października 2020 r. – do tego dnia należy założyć konto użytkownika na udostępnionym przez Organizatora portalu konkursowym i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji i zapisy.

13 / 08 / 2020dr hab. Mirosław Supruniuk, (prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórca Archiwum Emigracji) i Katrzynna Ziętal (p.o. dyrektor CAS)
Fot. Tomasz Kubaczyk

 

12 sierpnia 2020 r. gościliśmy dr. hab. Mirosława Supruniuka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórcę Archiwum Emigracji. Celem spotkania było podpisanie umowy
o współpracy, dzięki której Towarzystwo zyska wsparcie w trwałym zachowaniu swojego zasobu - największego w Polsce zbioru dotyczącego kultury polskiej emigracji w XX w. W ramach współpracy na portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), prowadzonym przez CAS, zostaną opublikowane informacje o zbiorach Archiwum Emigracji.

W Archiwum Emigracji znajdują się zbiory pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi teatru
i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa polskiego XX wieku, m.in.: Stefanii Kossowskiej, Ireny Krzywickiej, Jerzego R. Krzyżanowskiego, Felicjana Sławoja Składkowskiego, Leopolda Tyrmanda, Tadeusza Wittlina, Władysława Żeleńskiego, Marka Żuławskiego.

Archiwum Emigracji powstało w 1995 r., społecznymi siłami, dzięki determinacji Mirosława Supruniuka. Z pomocą wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa, przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia, pozyskał on ponad 450 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego "polskiego" świata. Archiwum Emigracji jest najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku.

Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji jest dla nas szczególnym wydarzeniem. To ważny krok dla całej dziedziny archiwistyki społecznej. Rozpoczynamy proces budowania sieci współpracy z organizacjami z całej Polski, aby zabezpieczyć i szeroko udostępnić zbiory archiwów społecznych. Jest to zaproszenie dla całego środowiska, które chcemy wspierać w codziennej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Więcej informacji na o zasobach Archiwum Emigracji na stronie: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Onas.htm

13 / 08 / 2020

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi nabór w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadania objęte konkursem:
 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
 
Wnioski należy składać do 4 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatora.

12 / 08 / 2020

25–27 września 2020 w Mińsku odbędzie się 2. Międzynarodowy Hackathon #Hack4history. Do udziału zgłaszać mogą się 2-4-osobowe zespoły składające się z historyków/-czek, nauczycieli/-lek, współpracowników muzeów, studentów/-tek, dziennikarzy/-rek, projektantów/-tek i ekspertów/-tek w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci oraz popularyzacji miejsc pamięci i muzeów, a skupionej wokół problematyki II wojny światowej.

Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

Rekrutacja na hackathon jest otwarta. Każdy, kto chce wziąć udział, powinien wypełnić do 4 września 2020 formularz online.

Więcej informacji na stronie Organizatora wydarzenia (w języku angielskim lub rosyjskim):  http://hackhistory.tilda.ws/ oraz na stronie Partnera w Polsce (w języku polskim): Ośrodek KARTA.