Program III Kongresu Archiwów Społecznych

III Kongres Archiwów Społecznych
12 października 2019
Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN

 

 

 • 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
  Ze względu na obecność bramek kontrolnych przy wejściu do Muzeum POLIN oraz konieczność skorzystania z szatni, prosimy o wcześniejsze przybycie.
   
 • 10.00 Otwarcie Kongresu
  Jolanta Gumula, Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum POLIN
  Katarzyna Ziętal, kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA
   
 • 10.30 Dyskusja na temat znaczenia zbiorów archiwów społecznych
  Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA
  Małgorzata Szejnert, reportażystka
  Joanna Kordjak, kuratorka w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki
  Paweł Rodak, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Archiwa społeczne gromadzą unikatowe materiały, nieobecne w państwowych instytucjach. Przywracają pamięć o społecznościach lokalnych, oddolnej aktywności obywatelskiej, zapomnianych artystach, działaczach czy niedostrzeganych grupach społecznych. AS-y wchodzą w bezpośredni kontakt z członkami społeczności lokalnej i dzięki temu udaje im się pozyskać materiały, takie jak dzienniki, listy, fotografie osobiste, wspomnienia. Panel z udziałem przedstawicieli świata sztuki, nauki, literatury, archiwistyki dotyczył będzie potencjału źródeł obecnych w archiwach społecznych w przełożeniu na różne dziedziny.
   
 • 11.30 AS-y społeczeństwa: wystąpienia twórców archiwów społecznych
  Anna Lewińska, Fundacja WAŻKA (Wrocław)
  Małgorzata Leszko, Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń (Warszawa)
  Wojciech Olejniczak, Fundacja TRES (Zbąszyń)
  Anna Miler, Stowarzyszenie Arteria (Gdynia)
  Mirosław Supruniuk, Archiwum Emigracji (Toruń)
  AS-y są emanacją społeczeństwa obywatelskiego, wywierają wpływ na życie publiczne w swoich środowiskach. Poprzez działania – na rzecz pamięci historycznej, tradycji ludowej, praw kobiet, wielokulturowości czy wielonarodowości – przyczyniają się do zmiany społecznej – do aktywizacji społeczeństwa, do pogłębiania świadomości, czy to w odniesieniu do wąskiego środowiska (grupy naukowców, artystów, mieszkańców dzielnicy), czy też w odniesieniu do ogółu społeczeństwa. Panel z udziałem archiwistów społecznych dotyczył będzie potencjału działań AS-ów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
   
 • 12.30–13.30 Część warsztatowo-ekspercka (wydarzenia odbywające się równolegle):

Warsztat: RODO w archiwach społecznych*
Marek Konstankiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dane osobowe występują masowo w zbiorach archiwów społecznych. Są to często materiały osobiste pochodzące z XX wieku – fotografie rodzinne, wspomnienia, dokumenty, dlatego problem danych osobowych oraz danych wrażliwych jest tu szczególnie istotny. W czasie prelekcji, dr hab. Marek Konstankiewicz opowie o podstawowych przepisach RODO, które mogą odnosić się do archiwów społecznych oraz odpowie na najbardziej palące kwestie z nimi związane.

Warsztat: Pisanie projektów na działanie archiwum społecznego*
Agnieszka Gleb, wicedyrektorka ds. administracji i budżetu, Ośrodek KARTA
Agnieszka Świątecka, koordynatorka projektów archiwalnych, Ośrodek KARTA
Obecnie istnieje wiele możliwych źródeł finansowania archiwum społecznego, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i innych instytucji. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną możliwe źródła finansowania, rodzaje projektów archiwalnych wraz z przykładami, etapy planowania projektów i praktyczne wskazówki odnośnie pisania wniosków.

Stoliki eksperckie*
Historia Mówiona. Nagrywanie świadków Historii
Fotografie w archiwum społecznym
Zbiory prywatne w archiwum społecznym
Opis w Otwartym Systemie Archiwizacji

Spotkanie sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej*
prowadzący Dominik Czapigo, redaktor w Ośrodku KARTA
wystąpi Katarzyna Suchecka, koordynatorka CATL w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie oraz Dagna Mach, koordynatorka CATL w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie
spotkanie otworzy Alicja Wancerz-Gluza, wicedyrektorka ds edukacji w Ośrodku KARTA oraz Katarzyna Ziętal, kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA
10 lat temu Ośrodek KARTA zainicjował powstanie archiwów społecznych w 110 bibliotekach gminnych w całej Polsce. Dzięki aktywności bibliotek udało się ocalić ponad 50 tysięcy materiałów archiwalnych dotyczących historii lokalnej. Biblioteki, oprócz ocalania cennych archiwaliów, aktywizują lokalną społeczność do działań na polu historii, integrują i uświadamiają o wartości lokalnego dziedzictwa. Spotkanie będzie miało charakter podsumowania 10-letniej pracy CATL i wytyczenia dalszej drogi rozwoju sieci w ramach ruchu archiwistyki społecznej.

 • 13.30-14.30 Obiad
   
 • 14.30–15.30 Część warsztatowo-ekspercka (wydarzenia odbywające się równolegle):

Warsztat: RODO w archiwach społecznych*
Marek Konstankiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dane osobowe występują masowo w zbiorach archiwów społecznych. Są to często materiały osobiste pochodzące z XX wieku – fotografie rodzinne, wspomnienia, dokumenty, dlatego problem danych osobowych oraz danych wrażliwych jest tu szczególnie istotny. W czasie prelekcji, dr hab. Marek Konstankiewicz opowie o podstawowych przepisach RODO, które mogą odnosić się do archiwów społecznych oraz odpowie na najbardziej palące kwestie z nimi związane.

Warsztat: Pisanie projektów na działanie archiwum społecznego*
Agnieszka Gleb, wicedyrektorka ds. administracji i budżetu, Ośrodek KARTA
Agnieszka Świątecka, koordynatorka projektów archiwalnych, Ośrodek KARTA
Obecnie istnieje wiele możliwych źródeł finansowania archiwum społecznego, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i innych instytucji. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną możliwe źródła finansowania, rodzaje projektów archiwalnych wraz z przykładami, etapy planowania projektów i praktyczne wskazówki odnośnie pisania wniosków.

Stoliki eksperckie*
Historia Mówiona. Nagrywanie świadków historii
Fotografie w archiwum społecznym
Zbiory prywatne w archiwum społecznym
OSA – system do opisu i udostępniania zbiorów archiwów społecznych

 • 15.30 Prezentacja działań Muzeum POLIN w obszarze archiwistyki społecznej
  Urszula Celińska-Olszewska, Muzeum POLIN
   
 • 15.45 Prezentacja OSA
  Wojciech Budzisz, kierownik Działu IT w Ośrodku KARTA
  OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów. 
   
 • 16.00 Finansowanie działań archiwum społecznego
  Dariusz Grot, Dyrektor Departamentu Organizacji i Udostępniania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności
  Marta Mejzner, główny specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych w Zespole ds. Kultury Cyfrowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  W czasie panelu wystąpią przedstawiciele instytucji organizujących konkursy dotacyjne, w których mogą wziąć udział archiwa społeczne. Omówione zostaną następujące konkursy: "Wspieranie działań archiwalnych (NDAP), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NIW) oraz Kultura Cyfrowa (MKiDN).
  Przedstawione zostaną założenia konkursów, przykłady zrealizowanych projektów. Będzie również czas na zadawanie pytań.

   
 • 17.15 zakończenie Kongresu
   
 • od 17.30 zwiedzanie Muzeum POLIN
  Chętni uczestnicy Kongresu będą mogli do godziny 20.00 darmowo zwiedzić wystawę stałą Muzeum POLIN.


Informacje o wydarzeniu oraz zapisy