Biblioteka Miejska w Szczuczynie - kolekcja "Zdjęcia ze szczuczyńskich szkół i przedszkola – okres międzywojenny"