Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie przed wejściem do garażu, w którym znajduje się wóz strażacki GAM otrzymany w 1955 roku.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie przed wejściem do garażu, w którym znajduje się wóz strażacki GAM otrzymany w 1955 roku.Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie przed wejściem do garażu, w którym znajduje się wóz strażacki GAM otrzymany w 1955 roku.