Portret Józefa Ciepłego z Cieszanowa z 1917 roku.

Portret Józefa Ciepłego z Cieszanowa z 1917 roku.Portret Józefa Ciepłego z Cieszanowa z 1917 roku.