Plac targowy na rynku w Cieszanowie w 1941 roku w czasie okupacji niemieckiej. Na wprost w pierwszym budynki od lewej mieścił się na parterze sklep Kółka Rolniczego.

Plac targowy na rynku w Cieszanowie w 1941 roku w czasie okupacji niemieckiej. Na wprost w pierwszym budynki od lewej mieścił się na parterze sklep Kółka Rolniczego.Plac targowy na rynku w Cieszanowie w 1941 roku w czasie okupacji niemieckiej. Na wprost w pierwszym budynki od lewej mieścił się na parterze sklep Kółka Rolniczego.