31_Lata 70. M¦Ö -czy ¦ni na tle kamienic.jpg

Lata 70. Stanisław Stankiewicz (z prawej) - jeden z pierwszych lodziarzy w Bartoszycach, z kolegami na Placu Zjednoczenia. W tle widoczna część kamienic z północnej strony rynku. Lata 70. Stanisław Stankiewicz (z prawej) - jeden z pierwszych lodziarzy w Bartoszycach, z kolegami na Placu Zjednoczenia. W tle widoczna część kamienic z północnej strony rynku.