29_Lata 70. Harcerki.jpg

Lata 70. Harcerki przy fontannie na Placu Zjednoczenia. W tle widoczna północno-zachodnia część rynku z nowo wybudowanym budynkiem mieszkalno-handlowym przy wylocie na ulicę Bema, na miejscu kamienic  zniszczonych w 1945 roku. Lata 70. Harcerki przy fontannie na Placu Zjednoczenia. W tle widoczna północno-zachodnia część rynku z nowo wybudowanym budynkiem mieszkalno-handlowym przy wylocie na ulicę Bema, na miejscu kamienic zniszczonych w 1945 roku.